Akciové dôchodkové fondy – konečne je z čoho vyberať

12.06.2013  /  Admin

Akciové dôchodkové fondy zaradili po zmenách z apríla a mája tohto roku do svojich portfólií väčšie pomery akcií. Pred marcom 2013 bolo v akciových dôchodkových fondoch veľmi máličko akcií. Charakterom portfólií sa podobali dlhopisovým fondom. V marci sa automaticky väčšina sporiteľov v druhom pilieri presunula do dlhopisových fondov.

Tí, čo boli aktívni, vyplnili návratky do DSS-ky a zostali v negarantovaných fondoch, teda akciových, zmiešaných a indexových. Tento presun väčšiny sporiteľov do garantovaných dlhopisových fondov otvoril fond manažérom ruky. V negarantovaných zostali len tí sporitelia, ktorí si ich sami zvolili, a teda by mali problematike rozumieť. Negarantované dôchodkové fondy sa zmenšili, ale zároveň už vyzerajú zaujímavejšie ako v minulosti.

Ako vyzerajú portfóliá akciových dôchodkových fondov po novom?

VÚB Generali vo svojom fonde Profit zvýšilo podiel akcií až na 50,25 %. Druhú polovicu portfólia tvoria štátne a korporátne dlhopisy a bankové vklady. Akciová zložka portfólia je poskladaná z ETF fondov a jedného podielového fondu. Prevahu majú svetové akciové indexy a jeden globálny akciový fond. Globálne fondy aj indexy sú zvyčajne prevážené americkými akciami (napr. MSCI World) a zrejme preto DSS-ka zaradila po portfólia aj jeden čisto európsky index:

VÚB Generali Profit - Portfólio

DSS Poštovej banky a jej fond Prosperita má v akciách 28,2 % portfólia. Zvyšok tvoria štátne aj korporátne dlhopisy a bankové vklady. Akcie aj dlhopisy sú zastúpené nielen priamo, ale aj pomocou fondov ETF:

DSS Poštovej banky Prosperita - portfólio

Podľa konkrétnych položiek portfólia je vidieť, že s diverzifikáciou akciových indexov sa v poštovej DSS-ke pohrali lepšie ako vo VÚB Generali. Okrem svetového indexu zaradili aj jednotlivé indexy – americký, európsky, rozvíjajúce sa trhy, Východná Európa, Pacifik:

DSS PABK Prosperita - portfólio

ING Dynamika ani nemusím dlho komentovať. Citujem z prospektu: “V majetku fondu sa k 31. 5. nenachádzajú akciové investície.” Dlhopisy vo fonde sú zväčša štátne alebo kvázi štátne. ING môžete pri výbere fondov rovno vynechať (to sa týka aj indexového fondu, ktorý je málo diverzifikovaný, keďže obsahuje len európske akcie).

Aegon Vital má v portfóliu 1,3 % akcií, a to 1 % z indexu MSCI World a 0,3 % akcií slovenskej VÚB Banky. Ďalej štátne a kvázi štátne dlhopisy a bankové vklady. Tento fond môžete bez tiež pri výbere vynechať.

AXA akciový fond má mesačnú správu iba z konca apríla. Portfólio fondu obsahovalo 24,8 % akcií. Zvyšok tvoria štátne dlhopisy, hypotekárne záložné listy, dlhopisové ETF a bankové vklady. Akciová zložka je investovaná do ETF kopírujúcich svetové, americké, európske a emerging markets indexy:

Pozície fondu akciového AXA dôchodkového fondu

Zloženie portfólia podľa tried aktív v AXA akciovom fonde:

Axa akciový fond - portfólio

Allianz Progress ponechal len dva fondy: jeden garantovaný a negarantovaný Progres. Progres vyzerá byť spomedzi negarantovaných “akciových” fondov ako najlepší. Má najvyšší podiel ackií v portfóliu:

Allianz Progres - portfólio

Až 74,6 % tvoria akcie, 3,3 % tvoria drahé kovy a len spolu 20,9 % v portfóliu tvoria dlhopisy a peňažný trh. Pozície sú poskladané nielen z indexových ETF, ale aj z konkrétnych akcií. V dlhopisovej zložke prekvapia podnikové bondy namiesto pre (DSS-ky tradičných) štátnych papierov:

Allianz Progres - pozície v portfóliu

Allianz Progres má najlepšie portfólio (nie výkonnosť) zo všetkých akciových dôchodkových fondov. Dokonca aj oproti indexovým fondom má Progres výhodu, že je lepšie diverzifikovaný v rámci akcií. K tomu má aj zaujímavejšiu dlhopisovú zložku (korporátne bondy) a trošku drahých kovov. 

Ak by som si mal vyberať dôchodkové fondy, odporúčam našu starú radu ešte z minulého roka alebo Allianz Progres:

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk

Ostatné články evidované pod administrátorom webu, autorsky nezaradené. Máš chuť prispievať aj ty? Neváhaj nás osloviť.