Sporiace účty - porovnanie 2013 Ako-investovat.sk .


Aktuálne porovnanie sporiacich účtov 2015 nájdete tu.

 

Sporiace účty neponúkajú nejaké extra zhodnotenie peňazí, ktoré máte krátkodobo navyše, no predsa len 1,50% je viac ako nula. V článku porovnávame spooriace účty a ich podmienky, lebo len čisto úrokovou sadzbou by sa riadiť nedalo, ako je vidieť na príklade Prima banky a ich 5 percentnom úroku.

V tabuľke uvádzam aktuálne úrokové sadzby na sporiacich účtoch bánk. Podrobnejšie informácie a podmienky o uvedených sporiacich produktoch sú pod tabuľkou.

Prehľad úrokových sadzieb na sporiacich účtoch:

 

 

Sadzby uvedené v tabuľke sú základnými sadzbami. To znamená, že pri niektorých produktoch pri splnení určitých podmienok môže klient získať o niečo vyššiu sadzbu. Pozor na sporiaci účet pri Prima banke, ktorý má síce najvyššiu úrokovú sadzbu, no za tou sadzbou sa skrýva množstvo háčikov, ktoré sú rozpísané nižšie. Dané podmienky a podrobnejší popis sporiacich produktov:

 

ČSOB aktuálne ponúka tri typy sporiacich účtov. Sporiaci účet Štandard je určený pre nepravidelných sporiteľov, a preto je pri ňom aj najnižšia úroková sadzba vo výške 0,30% p.a.. Výpovedná doba je 7 dní a úroky sú pripisované mesačne. Podľa mňa neatraktívny produkt.

Sporiaci účet s Extra úročením je určený pre pravidelné sporenie. Úroková sadzba 0,80% p.a. je v prípade, ak nemáte vedený v ČSOB osobný účet. Pri tomto produkte je možné dosiahnuť úrokovú sadzbu „až“ 1,30% p.a., avšak je potrebné splniť určité podmienky. Výpovedná doba je 7 dní a úroky sú pripisované mesačne.

Sporiaci účet Depozit je určený taktiež na nepravidelné sporenie, avšak je možné pri ňom dosiahnuť sadzbu 1,50% p.a. pri splnení určitých podmienok. Sporiteľ sa k svojich úsporám alebo ich časti môže dostať bez sankcie až po 35 dňoch po podaní výpovede.

 

OTP EURO Net Konto je jeden zo štyroch sporiacich účtov OTP banky. Pri tomto produkte je možné sporiť pravidelne, aj nepravidelne pri úrokovej sadzbe 1,20% p.a.. Menším háčikom je ale to, že výbery je možné bezplatne realizovať len v období tzv. poplatkových prázdnin, ktoré predstavujú obdobie 7 za sebou idúcich kalendárnych dní a začínajú plynúť rok po dni zriadenia. Výbery mimo tohto obdobia sú spoplatnené. Tak isto sa plat aj za zrušenie účtu. Úroky sú zúčtované a pripisované štvrťročne.

 

Poštová banka momentálne neponúka žiadne sporiace účty. Má ale v ponuke tzv. Zlatú vkladnú knižku, ktorú možno označiť za alternatívu k sporiacemu účtu, keďže je možné pri tejto vkladnej knižke kedykoľvek prikladať a vyberať prostriedky. Problémom je asi len to, že vklady a výbery je potrebné realizovať v hotovosti na pobočke. Úrok je 1,50% p.a. a je zúčtovaný a pripisovaný k istine ročne. Tento typ vkladnej knižky hodnotím kladne.

 

Prima banka ponúka sporenie k osobnému účtu a sporiteľom ponúka úrok až 5,0% ročne. Sporiť sa dá 12,18 alebo 24 mesiacov. Za týmto atraktívnym úrokom sa však skrýva niekoľko podmienok:

  • obmedzená doba sporenia;
  • maximálna mesačná suma sporenia je 100 EUR a teda maximálne je možné na úrokoch za roky získať len 120 EUR;
  • nie je možné zrealizovať dodatočný vklad počas doby sporenia;
  • počas doby sporenia nie je možné zrealizovať žiadny výber. Ak by som potreboval niečo vybrať zo sporiaceho účtu, automaticky sa sporenie zruší a doterajšia nasporená suma sa pripíše na môj osobný účet;
  • pred uzavretím zmluvy je potrebné určiť presný deň, kedy sa z môjho osobného účtu prevedie dohodnutá čiastka na sporiaci účet. V prípade, že nemám dostatok prostriedkov na osobnom účte, sporiaci účet sa automaticky zruší a doterajšia nasporená suma sa pripíše na osobný účet;
  • úrok je síce uvádzaný ako ročný, no zúčtuje a pripíše sa až na konci doby sporenia.  Nepočítajú sa úroky z úrokov.

 

Privatbanka ponúka sporiteľom sporiaci účet BONUS Konto, pri ktorom môžu sporitelia dosiahnuť úrokovú sadzbu 1,98% p.a. pri dodržaní dohodnutej podmienky. Doba sporenia sa môže dohodnúť na 3, 6 alebo 12 mesiacov, čo je veľmi krátke obdobie. Bonusová úroková sadzba sa odvíja práve od dohodnutej doby sporenia. Na rozdiel od Prima banky tu nie je stanovená maximálna mesačná suma sporenia, no je tu stanovená maximálna výška bonusového úroku. Podmienkou pre získanie bonusového úroku je maximálne jeden výber štvrťročne do výšky 30% aktuálneho zostatku na účte, inak platí základná úroková sadzba 0,22% p.a.. Podľa mňa úplne nezaujímavý sporiaci produkt.

 

Slovenská sporiteľňa ponúka niekoľko sporiacich produktov a sú to sporenia viazané k bežným účtom v SLSP. Úroková sadzba sporenia k osobnému účtu, aj sporenia k osobnému účtu Exclusive je 1,00%. Klienti môžu získať vyšší úrok o 0,50% ročne, ak im je na účet prevádzaný mesačný príjem aspoň vo výške 1,5 násobku sumy sporenia (min. 250 EUR). Takže pre zamestnaného človeka ako keby žiadna podmienka. K osobnému účtu si sporitelia môžu sporiť najviac 500 EUR mesačne a k účtu Exclusive až do výšky 1000 EUR mesačne. Klient môže vybrať peniaze v deň pravidelného sporenia minimálne vo výške 50% nasporenej sumy. Úroky sú pripisované mesačne.

 

Sporiaci účet ŠE3 od Unicredit Bank je spôsob sporenia s garantovanou úrokovou sadzbou na 24 mesiacov. Účet si nevyžaduje pravidelné sporenie a teda nie sú stanovené maximálne mesačné splátky. Stanovená je iba suma vkladu, ktorá je úročená uvedenou sadzbou 1,50% p.a. a tou je maximálne 50 000 EUR. Časť úspor nad 50 000 EUR je úročená sadzbou iba 0,50% p.a.. Úspory si je možné vyberať kedykoľvek a bez poplatku to je možné dvakrát ročne do výšky 50% z vkladu vždy k 1.6. a k 1.12..

 

Sberbank ponúka klientom sporiaci účet pre pravidelné sporenie bez výpovednej lehoty so základnou úrokovou sadzbou 0,20% p.a.. K základnej úrokovej sadzbe môže klient získať bonusový úrok vo výške 1,80% p.a., ak klient nezrealizuje v príslušnom mesiaci žiadny výber, ak sporí čiastkou aspoň 20 EUR a ak zostatok na jeho sporiacom účte na konci mesiaca je nižší ako 20 000 EUR. Taktiež prijateľné podmienky. Úroky sa pripisujú mesačne.

 

VÚB banka ponúka dva typy sporiacich účtov, a to klasický Sporiaci účet k Flexiúčtu a viazaný účet Sporenie FLEXIviac.

Sporiaci účet umožňuje nepravidelné sporenie pri štandardnej úrokovej sadzbe 0,50%. Je však možné si úrokovú sadzbu zvýšiť na 1,50%, ak si klient zriadi doplnkovú službu Flexiprevod. Na rozdiel od FLEXIviac je možné si časť nasporených peňazí v prípade potreby previesť na Flexiúčet bezplatne.

Sporenie FLEXIviac je sporenie s viazanosťou na 5 alebo 10 rokov. Základná úroková sadzba pri 5 ročnej viazanosti je 2,20% p.a. a pri 10 ročnej viazanosti 2,50% p.a.. Klient má možnosť získať bonus za pravidelné sporenie v podobe inkasovania určitého percenta z vyplatených úrokov za predchádzajúce obdobie. V prípade potreby je možné prostriedky vybrať so sankciou. Úroky sa pripisujú mesačne.

 

ING Bank ponúka klientom sporenie prostredníctvom ING Konta pri úrokovej sadzbe 1,20%. Výhodou je, že bez výpovednej doby je možné kedykoľvek vybrať akúkoľvek čiastku. Ďalšou výhodou je to, že nie je určená maximálna suma, ktorá sa úročí. Úroky sú pripisované štvrťročne.

 

mBank má aktuálne na výber dva typy sporiacich účtov.

Sporiaci účet eMAX plus má vyššiu úrokovú sadzbu a dokonca je možné získať zvýhodnený úrok 2% p.a.. Je však potrené zrealizovať minimálny tri platby kartou vydanou k mKONTO, ďalej je potrebné evidovať aspoň jednu prichádzajúcu transakciu na účte mKONTO alebo mMAX v minimálnej výške 300 EUR a o samotnú špeciálnu sadzbu je potrebné požiadať. Akčné úročenie sa však vzťahuje len do sumy 4000 EUR.

Sporiaci účet eMAX má síce nižšiu sadzbu vo výške 0,80% p.a., no klient získa k účtu debetnú platobnú kartu VISA. Peniaze je možné kedykoľvek a v akejkoľvek výške z účtu vyberať bez sankcie. Pri oboch účtoch sa úroky pripisujú mesačne.

 

Zuno Bank ponúka svojim klientom tak isto dva typy sporiacich účtov.

Produkt Sporenie s úrokovou sadzbou 0,90% p.a. je skôr vhodný pre tých, ktorí chcú realizovať vklady alebo výbery bez toho, aby to malo vplyv na sporenie. Pri tomto type účtu je toto totiž možné a tak isto nie je určený žiadny minimálny vklad alebo zostatok.

Sporenie Plus ponúka úrok 1,30% p.a., avšak peniaze sa úročia len do výšky 30 000 EUR. Rozdielom medzi Sporenie a Sporenie Plus je v tom, že v druhom prípade síce sú prevody zdarma, no ak sporiteľ zrealizuje výber akejkoľvek sumy peňazí, tak za daný mesiac mu nebudú pripísané úroky. Pri oboch typoch sporenia sú úroky pripisované mesačne.

 

Zo všetkých spomenutých ťažko určiť, ktoré sporiace účty sú najvýhodnejšie, pretože každý je špecifický inými podmienkami. Napríklad Sporiaci účet eMAX od mBank, Sporenie od Zuno Bank a ING Konto od ING Bank sú ako keby bežné účty, lenže úročené. Je pri nich možné realizovať výbery alebo vklady bez toho, aby to malo vplyv na úrokovú sadzbu a dokonca pri eMAX klient získa aj platobnú kartu.

Naopak, pre tých, ktorým neprekáža, že na peniaze nemôžu kedykoľvek siahnuť, resp. to bude mať menší, alebo väčší dopad na sporenie sa zdá byť atraktívny sporiaci účet od SLSP alebo sporiaci účet od Sberbank.

 

Podľa štatistických údajov NBS bola inflácia meraná v júni 2013 1,80% a predpokladá sa postupné spomaľovanie inflácie po úroveň 1,50% ku koncu roka 2013.

Porovnanie úrokových sadzieb na sporiacich účtov s infláciou:

 

 

Pri aktuálnej ponuke  sporiacich účtov by infláciu pokrylo len Sporenie FLEXIviac od VÚB a kontroverzné sporenie od Prima banky. Avšak ako som už v úvode spomenul, uvedené sadzby sú základnými sadzbami. Pri splnení určitých podmienok môžu byť tieto sadzby o niekoľko desatín percent vyššie a vtedy by sadzby asi na štyroch sporiacich účtoch boli vyššie ako inflácia.


Chcem upozorniť, že zuno od 1. júla znižuje sadzby pri sporiacich účtoch na 0,9% pri Sporení a na 1,3% pri Sporení Plus. Pridal: qaz dňa 22.06.2013 o 08:30

Dakujeme za upozornenie. Doplnime cim skor. Pridal: filip glasa dňa 22.06.2013 o 09:53

Pri SLSP chcem poopraviť vetu: "Klient môže kedykoľvek vybrať peniaze max. do výšky 50% nasporenej sumy."
Tam práveže platí:"Klient môže kedykoľvek vybrať peniaze min. vo výške 50% nasporenej sumy."
T.j. vybrať môže 50% a viac (napr. aj všetko) - je to tam preto, aby práveže nevyberal malé sumy, ale aby sporenie splnilo svoj účel. Pridal: sporko dňa 22.06.2013 o 12:35

Ďakujem, opravené. Pridal: martin gulka dňa 22.06.2013 o 14:49

Zaujimalo by ma, co podla Vas vedie banky k tomu, ze pri vkladovych produktoch casto obmedzuju vkladanu sumu nahor - casto som sa stretol s tym, ze urokova sadzba do sumy 100kEUR je vyhodnejsia ako nad touto hranicou. V minulosti to bolo naopak, dokonca sa nad istou hranicou dal dohodnut individualny urok. Pridal: metalheart dňa 25.06.2013 o 07:23

Pred pár rokmi naháňali depozitá kvôli, likvidita bola slabá, banky a ich matky sa pripravovali na prísnejšiu reguláciu BAsel III.
Dnes sú až prepchaté depozitmi, nepotrebujú naháňať ďalšie. keď opäť prídu zlé časy a banky budú naháňať vklady, tak stúpnu aj úroky aj obmedzenia klesnú. Pridal: filip glasa dňa 25.06.2013 o 08:10

filip, to nevysvetluje moju otazku - to ze banka znizi uroky lebo vklady maju pre nu mensiu cenu je v poriadku, ale pri mensich vkladoch ma vacsie rezijne naklady (cas straveny pracovnickou na uzatvoreni zmluvy a pod) takze logicke opatrenie by bolo toto premietnut do ceny, a nie postavit to este uplne naopak... Pridal: metalheart dňa 26.06.2013 o 23:54

... plus, ak som to spravne pochopil, sadzba za ktoru si banky v europe poziciavaju na medzibankovom trhu je momentalne pod 1%, preco by si teda poziciavali od fyzickych osob vo forme terminakov za nevyhodnejsich podmienok? Pridal: metalheart dňa 26.06.2013 o 23:57

medzibankovy trh - volakedy sa banky spoleihali len cisto na medzibankovy trh. Boli take banky, co vobec nemali depozita. Az prisiel rok 2009 ....
Niektore taketo uplne padli - medzibankovy trh zamrzol, nikto nikomu neveril a nikto nikomu nepoziciaval.
Tie banky co nepadli (a pred tym mali zdroje len z medzibanku), tak zacali agresivne nahanat depozita. Uroky na vkladoch dost vyleteli. Teraz maju depozit dost, tak uz sa ukludnili.
Hovori sa dokonca, ze Zuno vznikla prave preto, lebo rakuska matka tak chcela ziskat viac vkladov a riesit tak svoju likividitu.
centralne banky vsak situaciu "zachranili" a dnes uz su banky (aspon v tejto otazke v shuchu) a depozita az tak nenahanaju.
Preco presne vsak uprednostnuju male vklady pred velkymi neviem. Pridal: filip glasa dňa 27.06.2013 o 14:50

Ževraj priemerný vklad obyvateľov v bankách je okolo 14 000 EUR. Takže asi veľa ľudí ani nemá vklady nad 100 000 EUR. Tým pádom asi banky ani nemusia (resp. nestretávajú sa s tým) obmedzovať vklady nejakou hornou hranicou. A ja osobne ani neviem, že by sa toto robilo. Ak prídete do banky so 100K EUR, tak určite Vám ponúknu nejaký iný produkt, alebo kombináciu produktov.

Medzibankový trh - lenže na medzibankovou trhu sa nepožičiava na 1,2,3,4 roky. Jednoznačne je lepšie pre banku zhromaždiť a zviazať vklady od obyvateľstva za smiešnych 1,5%-2%. Pridal: martin gulka dňa 27.06.2013 o 22:12
Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:10 Komentáre Galéria (2)

Súvisiace články

Úroky na termínovaných vkladoch - aktuálna ponuka

monday
14.10.2013
Financie a poistenie | martin.gulka

ING konto a ING fondy na Slovensku končia

wednesday
21.08.2013
Financie a poistenie | admin

Úroky v bankách a inflácia - história od roku 1998

tuesday
09.07.2013
Financie a poistenie | martin.gulka

BKS Bank - nová banka prišla s výhodným úrokom

wednesday
03.07.2013
Financie a poistenie | martin.gulka

Termínované vklady s najvyššími úrokmi

wednesday
03.07.2013
Financie a poistenie | martin.gulka

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)