Objem hypoték na Slovensku a ich úrokové sadzby

24.06.2013  /  Martin Gulka
rodinny dom - financovanie

Podľa štatistík NBS sa celkový stav úverov na nehnuteľnosti od roku 2002 viac ako zdesaťnásobil. NBS eviduje, okrem iných hľadísk, stavy poskytnutých úverov a tzv. nové obchody.

 

Nové obchody predstavujú v peňažnom vyjadrení nové úverové zmluvy uzavreté medzi bankou a klientom a stav úverov predstavuje hodnotu všetkých úverov (celkový objem úverov), ktoré boli poskytnuté a nie sú ešte splatené klientmi.

 

V tomto článku sa pozrieme na stav úverov na nehnuteľnosti. K 30.4.2013 bol stav celkových úverov na  nehnuteľnosti 16 034 570 tis. EUR. Úvery na nehnuteľnosti zahŕňajú hypotekárne úvery, stavebné úvery, medziúvery a iné úvery na nehnuteľnosti. Stav úverov na nehnuteľnosti, medziročnú zmenu a ich priemernú úrokovú sadzbu za jednotlivé roky si je možné prezrieť v nasledujúcej tabuľke:

Stav poskytnutých úverov a ich úroky

 

Objem úverov na nehnuteľnosti

 

Z tabuľky, aj z grafu je jasné, že stav úverov na bývanie z roka na rok narastá a priemerná úroková sadzba týchto úverov, naopak, klesá. 30-48% ročné tempo rastu úverov na bývanie (do roku 2008) tlačilo hore aj ceny nehnuteľností, čo bude možné vidieť v grafe nižšie. Naopak od roku 2009 tempo rastu úverov na bývanie spomalilo a ceny nehnuteľností klesajú:

Ceny nehnuteľností

 

 

Do roku 2006 mali z celkových úverov na nehnuteľnosti najväčší podiel hypotéky, no od roku 2007 začal objem tzv. iných úverov (spotrebné úvery na nehnuteľnosti) prevyšovať hypotéky a práve iné úvery začali nadobúdať stále väčší a väčší podiel na celkovom stave úverov na nehnuteľnosti. Pre banky sa určite stalo výhodnejšie poskytovať tzv. iné úvery na nehnuteľnosti ako hypotéky, ktoré sú legislatívne a administratívne podstatne náročnejšie.

 

Hypotéky vs. spotrebné úvery na bývanie

 

 

Priemerné úrokové sadzby iných úverov sa spočiatku výrazne nelíšili od iných hypoték, no za posledných päť rokov bola priemerná úroková sadzba pri iných úverov o niekoľko desatín percent nižšia ako pri hypotékach.

 

Prehľad stavu hypoték a iných úveroch a ich priemerné úrokové sadzby:

Stav hypoték a spotrebných úverov na bývanie

 

 

Celkom zaujímavou informáciou zo štatistík NBS je aj podiel jednotlivých bánk na typoch úverov na nehnuteľnosti. Najviac úverov na nehnuteľnosti poskytli Slovenská sporiteľňa, VÚB a Tatra banka.

 

Z toho najviac hypotekárnych úverov poskytla VÚB banka, ktorá poskytla skoro polovicu všetkých nesplatených hypoték poskytnutých obyvateľstvu ku koncu apríla 2013.

 

Naproti tomu, SLSP poskytla najviac iných úverov na nehnuteľnosti, ktorých poskytovanie je pre banku výhodnejšie. Na všetkých nesplatených iných úverov poskytnutých obyvateľstvu ku koncu apríla 2013 sa SLSP podieľa až 40-timi percentami. SLSP teda radšej poskytuje iné úvery na nehnuteľnosti ako hypotéky, pričom u VÚBčky to bolo naopak.

 

Podiel jednotlivých bánk na typoch úverov na nehnuteľnosti:

Banky - podiel bánk na trhu s hypotékami

ako-investovat.sk

Európska únia

Objem úverov na nehnuteľnosti

Ceny nehnuteľností

Ako-investovat.sk