Úroky hypoték máme druhé najdrahšie v eurozóne

28.06.2013  /  Martin Gulka
rodinny dom - financovanie

Podľa štatistík Európskej centrálnej banky boli slovenské hypotéky a úvery na nehnuteľnosti poskytnuté v apríli 2013 (najnovšie dostupné údaje) druhé najdrahšie v Eurozóne. Drahšie hypotéky sú už len na Cypre. Svedčí o tom nasledujúci graf:

 

Úroky hypoték na Slovensku a v euro zóne – apríl 2013:

Úroky hypoték na Slovensku a v euro zóne

 

 

V grafe vyššie sú uvedené úrokové sadzby úverov na nehnuteľnosti všetkých 17-tich krajín eurozóny a priemerná úroková sadzba za celú eurozónu. Sú to úrokové sadzby za nové obchody (nové úvery) poskytnuté v danom mesiaci. Slovenské úvery na nehnuteľnosti stáli v priemere 3,78% a drahšie sú už iba cyperské úvery na nehnuteľnosti, ktorých priemerná sadzba za aprílové úvery bola 5,14%. Naopak, najlacnejšie sa dá bývanie financovať vo Fínsku a v Luxembursku, kde boli úrokové sadzby za aprílové úvery na nehnuteľnosti pod 2%. Priemer aprílových úrokových sadzieb na celú eurozónu bol 2,87%. 

 

Ďalší graf zobrazuje trošku priemerné úrokové sadzby úverov na nehnuteľnosti od roku 2009, kedy Slovensko vstúpilo do eurozóny.

 

Priemer úrokov hypoték v euro zóne za roky 2009-2012:

Priemer úrokov hypoték v euro zóne za roky 2009-2012

 

 

Ak vezmeme v úvahu priemerné úrokové sadzby nových úverov za posledné štyri roky, tak aj za toto obdobie sú slovenské úvery na nehnuteľnosti druhé najdrahšie hneď po cyperských úveroch na nehnuteľnosti.

 

Slovenské úvery boli a aj stále sú od vstupu Slovenska do eurozóny drahšie ako je priemer sadzieb všetkých členských štátov eurozóny. Aké je rozpätie priemernej úrokovej sadzby slovenských úverov a priemernej úrokovej sadzby úverov celej eurozóny je vidieť v grafe nižšie.

 

Úroky hypoték – Slovensko vs. euro zóna:

Úroky hypoték - Slovensko vs. euro zóna

 

Pre prehľad priemerných úrokových sadzieb nových úverov na nehnuteľnosti jednotlivých krajín eurozóny prikladám aj tabuľku, kde si je možné tieto sadzby porovnať za jednotlivé roky a za obdobie do apríla 2013.

 

Prehľad priemerných úrokových sadzieb nových úverov v euro zóne:

Prehľad priemerných úrokových sadzieb nových úverov v euro zóne:

 

Posledný graf zobrazuje priemerné úrokové sadzby celkového objemu úverov na nehnuteľnosti jednotlivých krajín za roky 2009 – 2012. To znamená úroky nie len novo poskytnutých úverov, ale aj úverov poskytnutých v predchádzajúcich obdobiach. 

 

Úroky celkového objemu (staré + nové) hypoték v euro zóne:

Úroky celkového objemu (staré + nové) hypoték v euro zóne:

 

Z pohľadu priemeru sadzieb všetkých poskytnutých úverov na nehnuteľnosti (stav) sú slovenské úvery najdrahšie. Pre posúdenie aktuálnych sadzieb úrokov sú dôležitejšie úrokové sadzy na novo poskytnutých úverov, teda za aké sadzy sa úvery poskytujú v tomto období. 

 

Stará známa bankárska pesnička o tom, že naši klienti sú rizikovejší ako v zahraničí myslím neobstojí. V priemere nižšie úroky majú aj Gréci, Španieli a Portugalci, kde sa tá len ťažko hovoriť o vyššej bezpečnosti poskytnutých úverov a hypoték. 

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk