Zmeny v zdaňovaní dlhopisov a HZL v roku 2013 Ako-investovat.sk .


Zákon č. 135/2013 Z.z., účinný od 1. júla 2013 novelizoval okrem iných aj zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Novelizované znenie zákona o dani z príjmov sa týka zdaňovania výnosov z dlhopisov. Tá sa rovnako týka aj hypotekárnych záložných listov (HZL), keďže aj HZL sú vlastne dlhopisy.

Podľa úpravy platnej do 30. júna 2013 sa rozdielne pristupovalo k zdaňovaniu výnosov zo štátnych a ostatných dlhopisov emitovaných slovenskými subjektmi.

Výnosy z dlhopisov – okrem štátnych podliehali zrážkovej dani vo výške 19 %.  Výnosy zo štátnych dlhopisov predstavovali pre fyzickú osobu príjmy z kapitálového majetku (§ 7 zákona o dani z príjmov), pri dosiahnutí ktorých vznikla daňovníkovi povinnosť zahrnúť dosiahnutý príjem do svojho daňového priznania.  

Podľa platnej legislatívy, príjmy dosiahnuté z kapitálového majetku (§ 7 zákona o dani z príjmov) alebo z predaja cenných papierov (§ 8 zákona o dani z príjmov) vstupujú do vymeriavacieho základu pre poistné na zdravotné poistenie. Platené poistné je možné pre daňové účely uplatniť ako daňový náklad.

Zákon č. 135/2013 Z.z.  priniesol zmenu v zdaňovaní výnosov z dlhopisov. Od 1. júla 2013 sa nerozlišuje, či ide o štátne alebo iné dlhopisy. Fyzické aj právnické osoby budú uvádzať výnosy plynúce z dlhopisov, ako aj z ich predaja, vo svojich daňových priznaniach.

Osobitnú kategóriu tvorili  a tvoria výnosy plynúce daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie, Fondu národného majetku SR a Národnej banke Slovenska. U uvedených daňovníkov naďalej podliehajú zrážkovej dani všetky výnosy z dlhopisov.

Zmeny, ktoré priniesla novela č. 135/2013 Z.z. v praxi znamenajú, že ak výnosy z dlhopisov dosiahne fyzická osoba s príjmami presahujúcimi 176,8- násobok sumy platného životného minima (v súčasnosti 34 401,74 eur), tieto môžu podliehať dani vo výške 25 %. Právnická osoba takéto výnosy zdaní sadzbou 23 %.

Pre fyzickú osobu zdanením nemusí  byť jej odvodová povinnosť skončená. Kapitálové príjmy aj ostatné príjmy vstupujú do vymeriavacieho základu pre poistné na zdravotné poistenie. Okrem zaplatenej dane vo výške 19 % alebo 25 % môže fyzická osoba zaplatiť z uvedeného príjmu ešte poistné vo výške 14 % - do dosiahnutia maximálneho vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie (päťnásobok priemernej mesačnej mzdy, v roku 2013 je to suma 3.930 eur).

Pri porovnávaní výhodnosti investovania do dlhopisov ako fyzická alebo právnická osoba, čísla dávajú prednosť právnickej osobe. Daňové zaťaženie právnickej osoby bude 23 %, kým pri investovaní fyzickej osoby to môže byť 33 % alebo až 39 %.

Pre daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou (zahraničné osoby) sa výnosy z dlhopisov nebudú považovať za príjem zo zdroja na území Slovenskej republiky. To znamená, že na Slovensku nebudú podliehať dani.

Nový postup sa použije na výnosy vyplatené alebo pripísané k dobru po 1. júli 2013.

Valéria Cmorejová, ATC servis 

Chcem sa spýtať či pri kúpe dlhopisu na neplnoleté dieťa je nejaká min. čiastka pri ktorej sa neplatí daň resp. nemusí podať daňové priznanie.
Dostal som informáciu že pokiaľ výnos z Dlhopisu nepresiahne 1800 € a nemám iný príjem tak nie je potrebné podať DP Pridal: Erik Foldesi dňa 17.07.2013 o 11:49

Tiež by som sa chcela spýtať, mama dostala v septembri 2013 vyplatený úrok z dlhopisov 262,50 EUR, iný príjem nemá, okrem dôchodku. Musí podať daňové priznanie za rok 2013? Pridal: Jarmila Andhélyiová dňa 15.01.2014 o 13:12

Dobrý deň, otcovi boli v septembri 2013 vyplatené úroky z HZL vo výške 337,50 €. je dôchodca a žiaden iný príjem nemá. Musí podať daňové priznanie za rok 2013? ďakujem. Pridal: jaroslava dňa 20.03.2014 o 13:36

Na všetky otázky je odpoveď,že DP sa podávať nemusí. Pridal: Dana dňa 20.03.2014 o 22:22
Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:


4 Komentáre

Súvisiace články

Fondy kvalifikovaných investorov - nízke dane pre veľkých investorov

thursday
22.08.2013
Investície | martincsaszar

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)