Termínované vklady s najvyššími úrokmi Ako-investovat.sk .


Dnes sa nachádzame v období rekordne nízkych úrokových sadzieb, čo prispieva k tomu, že vkladové produkty bánk nie sú v súčasnosti veľmi atraktívne. Nasledujúci článok je zameraný na najvyššie úrokové sadzby, ktoré momentálne ponúkajú banky na svojich termínovaných vkladoch. Treba si však uvedomiť, že najvyššie sadzby sú zároveň späté s najdlhšou viazanosťou prostriedkov. Okrem viazanosti sa skoro pri každom bankovom produkte skrýva aj niekoľko iných podmienok, ktoré tiež rozpíšem.

 

Prehľad najvyšších úrokových sadzieb na termínovaných vkladoch: 

ČSOB – Termínovaný vklad

Najvyššiu úrokovú sadzbu, ktorú ČSOB ponúka obyvateľom na svojom termínovanom vklade je 1,30%. Jedná o termínovaný vklad s 36 mesačnou viazanosťou. Ľudia si môžu svoje prostriedky uložiť aj na menej viazaný termínovaný vklad, no paralelne aj s nižšou sadzbou. Minimálny vklad a zostatok je vo výške 500 EUR a pri tomto termínovanom vklade nie je možné zrealizovať predčasný výber  bez sankcie. Úroky môžu byť buď každoročne pripísané k istine, alebo si môžete stanoviť, že úroky vám budú vyplatené.

 

OTP – Termínovaný vklad

OTP ponúka na termínovanom vklade s viazanosťou 3 roky úrokovú sadzbu 2,20%. Tak isto si aj v OTP môžu ľudia otvoriť TV aj s kratšou viazanosťou, no zároveň aj s nižšou úrokovou sadzbou na vklade. Minimálny vklad a zostatok je 150 EUR a výber žiadnej časti z vkladu nie je možné zrealizovať bez poplatku. Úroky z vkladu sa vyplatia v deň splatnosti TV pri viazanosti do 365 dní, alebo pri vklade s viazanosťou nad 365 dní sa pripíšu k istine v posledný kalendárny deň roka.

 

Poštová banka – Termínovaný vklad

Najvyššiu úrokovú sadzbu, ktorú ponúka Poštová banka na svojom termínovanom vklade je 2,20%. Je to sadzba termínovaného vkladu s viazanosťou na 36 mesiacov. Úroky sú každoročne pripisované k istine. Do 31.7.2013 je možné si zriadiť v PB termínovaný vklad s viazanosťou 24 mesiacov pri úrokovej sadzbe 2,10%, čo sa javí ako výhodnejšia ponuka, no vklad je potrebné zriadiť len na obchodných miestach Poštovej banky.

 

Prima banka – Termínovaný vklad

Prima banka má aktuálne v ponuke možnosť zriadiť si termínovaný vklad s viazanosťou na 36 mesiacov pri úrokovej sadzbe 1,80%. Pre zriadenie účtu je potrebný minimálny vklad 300 EUR a výber žiadnej časti vkladu nie je možné  zrealizovať bez poplatku. Úroky nie sú každoročne pripisované k istine, ale sú vyplatené až v deň splatnosti vkladu. Pre termínované vklady s viazanosťou 12, 24 a 36 mesiacov platia zvýhodnené úrokové sadzby pre tých, ktorí majú v Prima banke zriadený aj osobný účet. V tomto prípade sú úrokové sadzby pri uvedených viazanostiach o 1% vyššie.

 

Privat banka – FIX Konto

Zo všetkých vyššie uvedených bánk, ponúka zatiaľ najvyššiu sadzbu na svojich termínovaných účtov Privat banka. Pri termínovanom vklade s viazanosťou 42 mesiacov je možné v Privat banke získať úrokovú sadzbu 2,50%. V banke si je možné zriadiť TV aj s dlhšou dobou viazanosti (max. 60 mesiacov), no stále s rovnakou sadzbou 2,50%. Zriadenie si TV s tak dlhou viazanosťou a pri rovnakej sadzbe ako pri viazanosti 42 mesiacov by bolo úplne nerozumné. Minimálny vklad je 250 EUR a výber žiadnej časti vkladu nie je možné zrealizovať bez sankčného poplatku. Úroky sú ku koncu kalendárneho roka pripisované k istine a teda dochádza ku kapitalizácií úrokov.

 

Slovenská sporiteľňa - Termínovaný vklad

Najvyšší úrok, ktorý ponúka SLSP na TV, je 0,80% pri vklade do 30 000 EUR a viazanosti na 36 mesiacov. Pri vklade nad 30 000 EUR a tej istej viazanosti platí sadzba 1,00%. Pri splnení určitých podmienok môže klient získať zvýhodnenie vo výške 0,50%. Podmienkami sú, aby mal klient vedený osobný účet v SLSP a aby preukazoval každý mesiac príjem na osobný účet min. 250 EUR nepretržite do konca doby viazanosti. Úroky sú buď pripisované k istine, alebo je ich možné previesť na účet alebo vkladnú knižku vedenú v SLSP.

 

Unicredit - Termínovaný vklad

Ak chcete získať na termínovanom účte v Unicredit najvyššiu sadzbu, musíte sa viazať až na 48 mesiacov. Úroková sadzba pri TV s viazanosťou 48 mesiacov je len 1,80%. Úroky sú pripisované k istine a teda dochádza ku kapitalizácií úrokov.

 

Sberbank - Termínovaný vklad

Sadzba 1,50% na TV v Sberbank platí za predpokladu, že vklad bude od 330 EUR do 33 189,99 EUR a doba viazanosti 36 mesiacov. Úroky sú pripísané až ku koncu doby viazanosti. Čo znamená, že počas doby viazanosti sa vám nepočítajú úroky z úrokov. Z termínované vkladu s viazanosťou 36 mesiacov je však možný predčasný hotovostný výber do výšky 25% z aktuálneho zostatku na účte bez sankčného poplatku, a to 1. apríla a 1. októbra.

 

VÚB – Termínovaný vklad

Výška úrokovej sadzby na termínovaných vkladoch vo VÚB závisí nielen od doby viazanosti, ale aj od výšky vkladu. Pri vklade do 30 000 EUR a viazanosti na 48 mesiacov, banka ponúka úrokovú sadzbu 1,40%. Pri vklade do 70 000 EUR a tej istej viazanosti je sadza 1,60%. Minimálny vklad je 99 EUR a úroky sú buď pripisované k istine, alebo je možné si ich nechať vyplatiť. Počas celej doby viazanosti je možné zrealizovať prídavné vklady, ktoré sa budú úročiť podľa aktuálnych úrokových sadzieb.

 

BKS Bank – Termínovaný vklad

Pobočka zahraničnej banky BKS Bank a jej ponuka termínovaného vkladu je najatraktívnejšia. Banka ponúka na TV s viazanosťou 24 mesiacov sadzbu 2,50% pri vklade do 10 000 EUR  a pri vklade nad 10 000 EUR do 50 000 EUR a tej istej viazanosti je sadzba 2,60%. Pri ročnej viazanosti a vkladom do 10 000 EUR je sadzba 2,25% a pri vklade do 50 000 EUR je sadzba 2,35%. Jediným háčikom je, že pre zriadenie si TV v BKS Bank je potrebné navštíviť pobočku BKS banky, ktorá je na Slovensku iba jedna a sídli v Bratislave. BKS banku sme spracovali aj samostatnom článku, keďže je to pre nás nové a neznáme meno.

 

J&T Banka – Termínovaný vklad

J&T Banka ponúka termínované vklady s lehotou splatnosti 1,2,3,4 a 5 rokov. Základná úroková sadzba TV s viazanosťou 1 rok je 2,20% a termínované vklady s viazanosťou 2-5 rokov sú úročené sadzbou 2,50%. Pokiaľ ešte nie ste klientom J&T Banky, výška minimálneho vkladu je 10 000 EUR. Určitou výhodou v J&T Banke je to, že ku vkladovým produktom banka zriaďuje zároveň aj bežný účet, ktorého zriadenie a vedenie je bezplatné. Takže pre zriadenie TV je potrebné najprv bezhotovostne previesť prostriedky na tento bežný účet a následne odtiaľ budú prostriedky prevedené na vkladový účet. Okrem toho sa klienti J&T Banky stávajú členmi klubu Magnus, v rámci ktorého majú možnosť využívať rôzne benefity. Pri viazanosti dlhšej ako 1 rok vám môže byť úrokový výnos ku koncu každého roka vyplatený na bežný účet, alebo pripísaný k istine.  

 

mBank – mVKLAD

mBank má v ponuke termínovaný vklad s viazanosťou maximálne 12 mesiacov. Pri tejto viazanosti klientovi prislúcha úroková sadzba 1,10%. Minimálny vklad je 200 EUR a pri predčasnom zrušení klient získa polovicu z úrokov. Avšak zriadiť si mVKLAD môže len ten, kto má v mBank už vedený osobný alebo sporiaci účet.

 

ZUNO Bank - VKLAD

Produkt VKLAD od ZUNO ponúka pri ročnej viazanosti úrokovú sadzbu 1,25%. Pre zriadenie VKLADU je však potrebné mať v ZUNO vedený bežný účet. V prípade potreby je možné bez sankcie predčasne vybrať celý vklad.

 

Ak máte voľné finančné prostriedky, resp. vám v blízkej dobe končí viazanosť na starom termínovanom vklade a uvažujete nad zriadením si nového TV, tak určite sa neviažte na dobu dlhšiu ako 1-2 roky. V tomto prípade sa ako najvýhodnejší produkt javí termínovaný vklad rozhodne od BKS Bank alebo termínovaný vklad od J&T Banky. Ak však máte záujem si prostriedky uložiť radšej do banky so sídlom v SR, tak ako výhodná sa javí akciová ponuka termínovaného vkladu Poštovej banky alebo termínovaný vklad od OTP banky, ktorá ponúka pri 12 mesačnej viazanosti úrok 1,80%.

 

Podľa štatistických údajov NBS bola miera inflácie meraná v júni 2013 1,80% a NBS predpokladá spomalenie rastu cien do konca roka 2013 pod úroveň 1,50%. Ak teda nechceme, aby sme si za naše peniaze kúpili o rok menej tovarov ako dnes, musíme si vybrať vklad s úrokovou sadzbou vyššou ako je inflácia. V grafe nižšie sú uvedené najvyššie sadzby, ktoré sú v ponuke termínovaných vkladov a niektoré banky dokonca ani pri viazanosti 3-4 rokov neponúkajú sadzbu vyššiu ako je aktuálna inflácia.

 

Porovnanie najvyšších úrokových sadzieb na TV s infláciou:

 

 

Aktuálne sa v bankách nachádza vyše 19,9 mld. EUR neviazaných vkladov a vyše 19,8 mld. EUR viazaných vkladov, čo je doteraz najvyšší objem. Niektoré banky rozhodne netrpia nedostatkom depozít a tým možno vysvetliť prečo práve tie najväčšie banky ponúkajú tie najmenej atraktívne termínované vklady.

 


Dobry den, chcem sa opytat, ze preco sa vo vasom clanku nenachadzaju info o Tatra banke? Dakujem Pridal: Dave dňa 28.08.2013 o 14:13

Robili sme clanok s najvyssimi urokmi bez ohladu na viazanost, ktore boli v tej dobe.
TB zrejme nemala nic s cim by sa do toho prehladu dostala. Pridal: filip glasa dňa 28.08.2013 o 17:26

nie som si isty ci sú udaje v prípade sberbanky správne http://www.sberbank.sk/sk/stredne_a_velke_firmy/vklady_a_investovanie-terminovane_vklady Pridal: Dušan dňa 30.09.2014 o 18:25
Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:3 Komentáre Galéria (2)

Súvisiace články

Termínované vklady s najvyššími úrokmi - 2014

wednesday
23.07.2014
Financie a poistenie | martin.gulka

Hypotekárne záložné listy - prehľad a ich výnosy

thursday
06.02.2014
Dlhopisy | martin.gulka

Úroky na termínovaných vkladoch - aktuálna ponuka

monday
14.10.2013
Financie a poistenie | martin.gulka

Úroky v bankách a inflácia - história od roku 1998

tuesday
09.07.2013
Financie a poistenie | martin.gulka

BKS Bank - nová banka prišla s výhodným úrokom

wednesday
03.07.2013
Financie a poistenie | martin.gulka

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)