Zadlžovanie obyvateľstva SR – historický vývoj

12.07.2013  /  Martin Gulka
trhy-a-makro-spravy-ako-investovat

Dlhy Slovákov z roka na rok narastajú, avšak tempo ich nárastu klesá. Kým v roku 1998 boli pohľadávky bánk z úverov voči obyvateľom vo výške 874 mil. EUR, dnes je to vyše 18,4 miliardy EUR. V porovnaní s eurozónou sú však naše domácnosti druhé najmenej zadlžené, o čom som písal v predchádzajúcom článku. Teraz si ukážeme akým tempom rástli dlhy obyvateľov v minulosti a tiež sa pokúsim odhadnúť tempo rastu dlhu na najbližších pár rokov na základe historického vývoja zadlženosti obyvateľov a dnešnej ekonomickej situácie na Slovensku.

 

Ako prvé bude potrebné sa pozrieť na vývoj dlhu obyvateľstva v minulých rokoch a akým tempom stav úverov z roka na rok narastal. V tabuľke nižšie si je možné pozrieť stav úverov poskytnutých obyvateľstvu, ich podiel na HDP a medziročný nárast zadlženosti. Ide o všetky typy úverov, ktoré banky obyvateľom poskytli, t.j. úvery na nehnuteľnosti, spotrebné úvery, prečerpania, kreditné karty a iné.

 

Stav úverov poskytnutých obyvateľom, ich podiel na HDP a medziročný rast zadlženosti:

 

Z tabuľky je zrejmé, že stav úverov z roka na rok narastal. Zo začiatku úvery nerástli rovnakým tempom, pretože napríklad v roku 2001 vzrástol stav úverov len o 18%, pričom v roku 2000 o 22%. Najväčšie nárasty boli zaznamenané v rokoch 2003 až 2008, kedy stav úverov rástol z roka na rok v priemere o 34%.

 

Od roku 2005 je evidovaný stále menší a menší nárast celkového objemu úverov. To znamená, že obyvatelia sa od roku 2005 zadlžujú stále menším tempom. Kým v roku 2005 vzrástol medziročne stav úverov až o 39%, v roku 2012 to bolo už len o 10%. A práve tento úkaz nasvedčuje tomu, že ľudia sa v posledných rokoch zadlžovali stále menej a tento trend by mal pokračovať aj do budúcna. Akýsi úverový boom tu panoval do roku 2008 a v tomto období si ľudia brali najmä úvery na bývanie a teraz si ľudia musia svoje dlhy splácať.

 

Druhý dôvod, prečo neočakávam zvyšovanie zadlženosti obyvateľov je tiež aktuálna situácia na Slovensku, ktoré má problém, okrem iného, s nezamestnanosťou. A keď človek nepracuje, resp. nemá príjem, tak ani nemôže získať pôžičku. A toto sa týka hlavne mladých ľudí. Tí majú dnes problém zamestnať sa a síce by si aj vzali hypotéku a kúpili si byt alebo dom, ale nemôžu.

 

Dlh obyvateľov sa bude zvyšovať pravdepodobne tempom menej ako 8-9% ročne najbližších pár rokov, teda nárasty budú stále menšie. V pomere k HDP sa dlh obyvateľov zvyšovať bude musieť z toho dôvodu, že aj keď sa stav úverov o niečo zvýši, na Slovensku sa očakáva pokles hospodárskej činnosti ešte aj v roku 2016 a teda dlh na celkovom HDP bude stále väčší.

 

Grafický vývoj zadlženosti obyvateľstva a HDP SR:

Graf vývoja zadlženosti obyvateľstva a HDP SR:

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk