Oplatí sa predať slovenské akcie? Ako-investovat.sk .

Oplatí sa predať slovenské akcie?

wednesday
17.07.2013
Akcie | martin.gulka Komentáre: 3


Slovenské akcie mnoho ľudí drží ešte z čias kupónovej privatizácie. Dnes sa na bratislavskej burze obchodujú zvyšky akcií z 90-tych rokov. Pre tých, ktorí ich stále držia je hlavná otázka, či sa oplatia predať. Väčšina slovenských akcií sa obchoduje hlboko pod účtovnou hodnotou. Ak by ste dnes chceli slovenské akcie predať na burze, tak musíte akceptovať veľký diskont z ich book value. Ak ich nepredáte, tak musíte len čakať. Čakať napríklad na povinnú ponuku na prevzatie.

 

Ponuka na prevzatie predstavuje verejný návrh na odkúpenie (príp. výmenu) všetkých akcií, alebo ich časti, cieľovej spoločnosti od akcionárov tejto spoločnosti. Tento návrh podáva niektorý z akcionárov cieľovej spoločnosti po nadobudnutí kontrolného podielu (33%) v cieľovej spoločnosti alebo za účelom nadobudnutia kontrolného podielu v cieľovej spoločnosti.

 

Ponuka na prevzatie je teda akýsi prísľub akcionára cieľovej spoločnosti odkúpiť od ostatných akcionárov ich podiely. Ponuka na prevzatie môže byť dobrovoľná, alebo povinná. Povinnú ponuku na prevzatie musí nadobúdateľ uskutočniť vtedy, ak dosiahne alebo prekročí kontrolný podiel (33%) v cieľovej spoločnosti, alebo ju musí uskutočniť samotný emitent, ak valné zhromaždenie rozhodne, že akcie prestanú byť kótované na regulovanom trhu. A práve ten druhý dôvod je najčastejším dôvodom vyhlasovania povinných ponúk na našej burze.

 

Predať akcie v čase platnosti ponuky na prevzatie môže byť v prípade slovenských akcií veľmi dobrý spôsob zárobku. Skoro všetky akcie na našej burze sa obchodujú hlboko pod ich účtovnou hodnou, a práve hodnota čistého obchodného imania pripadajúceho na jednu akciu je jedným z kritérií pri určovaní výšky protiplnenia pri ponuke na prevzatie.

 

Zákon totiž určuje, že protiplnenie pri povinnej ponuke na prevzatie musí byť primerané hodnote akcií cieľovej spoločnosti, pričom primeranosť protiplnenia sa doloží znaleckým posudkom.

 

Za primerané sa považuje protiplnenie, ktoré:

  • nie je nižšie ako najvyššie protiplnenie, ktoré navrhovateľ alebo osoba konajúca v zhode s navrhovateľom poskytla za akcie cieľovej spoločnosti za posledných 12 mesiacov pred vznikom povinnosti vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie,
  • zároveň nie je nižšie ako protiplnenie stanovené znaleckým posudkom, 
  • zároveň nemôže byť nižšie ako hodnota čistého obchodného imania vrátane hodnoty nehmotného majetku podniku pripadajúceho na jednu akciu podľa poslednej účtovnej závierky overenej audítorom pred vznikom povinnosti vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie.
  • V prípade kótovaných akcií primerané protiplnenie súčasne nemôže byť nižšie ako priemerný kurz týchto akcií dosiahnutý na burze cenných papierov za posledných 12 mesiacov pred vznikom povinnosti vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie.

Takže pri akciách kótovaných na regulovanom trhu v prípade vyhlásenia ponuky na prevzatie musí byť protiplnenie vyššie ako protiplnenie, ktoré za akcie cieľovej spoločnosti zaplatil navrhovateľ, zároveň musí byť vyššie ako protiplnenie stanovené znalcom, zároveň musí byť vyššie ako hodnota čistého obchodného imania (vlastné imanie) na akciu a súčasne nemôže byť nižšie ako priemerný kurz akcií dosiahnutý na burze za posledných 12 mesiacov.

 

Zmyslom celej právnej úpravy povinnej ponuky na prevzatie je vlastne ochrana akcionárov v prípade, že na základe zmeny akcionárskej štruktúry dôjde k zníženiu ich vplyvu na riadení spoločnosti a zároveň k vzniku rizika smerovania spoločnosti pri jej ovládnutí novou osobou a tieto skutočnosti môžu mať vplyv na zníženie hodnoty akcií.

 

Ja sa zameriam na zrealizované ponuky na prevzatie slovenských akcií obchodovaných na BCPB a na výnosy dosiahnuté pri týchto typoch obchodoch. V prvej tabuľke sú zobrazené vybrané ponuky na prevzatie akcií kótovaných na BCPB od roku 2009. V skutočnosti tých ponúk na prevzatie bolo viac, no pri niektorých sa buď nevykúpili žiadne akcie, alebo sa ich vykúpilo len pár kusov, tak som ich pre nezaujímavosť vynechal. 

 

Ponuky na prevzatie akcií kótovaných na burze od roku 2009:

Ponuky na prevzatie akcií kótovaných na burze od roku 2009:

 

Tabuľka vyššie zobrazuje názov akcií, ktoré sú predmetom ponuky na prevzatie (PP), cenu za akciu predanú v rámci PP, množstvo vykúpených akcií a kurzy akcií v určitom období pred PP. Niektoré akcie boli tak nelikvidné, že sa pri nich nezrealizoval žiadny obchod ani niekoľko rokov pred povinnou ponukou a tak som nevedel zistiť ich posledný priemerný kurz pred PP. Na druhej strane, predmetom ponúk na prevzatie boli aj také akcie, ktoré sa obchodovali pomerne často. Napríklad JASNÁ Nízke Tatry, Kraft Foods Slovakia, Smurfit Kappa Štúrovo, VUKI, PMP, MPC CESSI a iné. Pri týchto akciách boli zrealizované obchody aj pár dní pred vyhlásením ponuky na prevzatie, či dokonca jeden deň pred PP a za cenu nižšiu ako bola následne stanovená cena v rámci ponuky na prevzatie.

 

Všeobecne sa na ponuky na prevzatie naozaj oplatí čakať, pretože pri predaji svojho balíka akcií v rámci PP máme možnosť svoje akcie predať za cenu niekoľkonásobne vyššiu ako bola cena, za ktorú sme si akcie obstarali. Ako dôkaz prikladám druhú tabuľku, ktorá zobrazuje tie najvýnosnejšie ponuky na prevzatie od roku 2009. Je síce ťažké určovať výnos pri jednotlivých akciách,  pretože slovenské akcie sú špecifické nelikvidnosťou a vysokou volatilitou, no ja som výnos počítal z posledného kurzu akcie pred PP. Z toho dôvodu som pri danom kurze uviedol aj dátum zobchodovania akcie, aby bolo jasné o aké dlhé obdobie pred ponukou na prevzatie sa jedná. Ak ste si uvedené akcie obstarali dávnejšie a za ceny nižšie, tak vaše zisky by boli samozrejme ešte vyššie ako sú uvedené tie v tabuľke.

 

Zisky pri vybraných akciách predaných v rámci ponuky na prevzatie:

Zisky pri vybraných akciách predaných v rámci ponuky na prevzatie:

 

V tabuľke sú pri jednotlivých akciách uvedené zisky, ktoré akcionári mohli zinkasovať, ak niektoré z akcií kúpili tesne pred PP a predali ju v rámci PP. Treba to však brať s nadhľadom, pretože ako som už spomenul, niektoré z týchto akcií boli veľmi nelikvidné a bol problém si ich obstarať. Ak si napríklad vezmeme spoločnosť MPC CESSI, tak ich akcie boli vykupované za 84,25 EUR a pritom tieto akcie sa dali niekoľko mesiacov, či rokov pred PP kupovať za 20-30 EUR. To isté platí aj pre Protetiku, či Púchovský mäsový priemysel. Tak isto si je možné všimnúť, že sa tieto akcie naozaj vykúpili za cenu vyššiu ako je ich účtovná hodnota. Účtovnú hodnotu vybraných slovenských akcií si je možné prezrieť na tomto odkaze.

 

Predať akcie v rámci ponuky na prevzatie je naozaj výnosný biznis a je to jeden zo spôsobov ako na akciách zarobiť. V takomto prípade je potrebné si svoj balíček akcií neustále navyšovať a kupovať akcie pod ich účtovnou hodnotou. Potom je potrebné už len dúfať, že emitentovi, alebo niektorému akcionárovi, nastane povinnosť vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie a jemu ten svoj balíček akcií predať s 300-400%-ným ziskom. Pre túto stratégiu sú potrebné peniaze, opatrnosť, ale najmä trpezlivosť.


Mňa by zaujímalo či sa môžu akcie kuovať a predávať aj mimo slovenskej burzy tak ako to bolo pri kuponovej privatizacii. To znamena ze zastavim cloveka na ulici a kupim od neho akciu. Pridal: Jozo dňa 20.07.2013 o 18:25

Akcie je mozne kupit aj napriamo od majitelov. Len je otazka ako zistis ze ten clovek ma akcie - koho oslovit.
Dnes uz ludia vlastnia len take zbytky. Pridal: filip glasa dňa 21.07.2013 o 07:47

Určite sa niečo také dá zrealizovať. Potom pôjde o tzv. priamy obchod, kedy sa kupujúci a predávajúci poznajú. Obchod uzatvoria pravdepodobne na základe Zmluvy o kúpe CP a potom ešte nejako zaregistrovať u CDCP prevod akcií. Pridal: Martin Gulka dňa 21.07.2013 o 09:58
Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:3 Komentáre Galéria (2)

Súvisiace články

Previedli ste na FNM hodnotné akcie? Je šanca, že ich získate späť!

tuesday
17.02.2015
Akcie | martin.gulka

Povinné ponuky na prevzatie akcií na slovenskej burze: Tesla a Cemmac

tuesday
09.09.2014
Akcie | martin.gulka

Biotika zvýšila zisk o 60 % - na jej akciách to nie je vidieť

friday
02.05.2014
Akcie | admin

Hodnota slovenských akcií a ich dividendy - tieto akcie do FNM určite nedarujte!

monday
20.01.2014
Akcie | martin.gulka

Dividendy slovenských akcií

tuesday
02.04.2013
Akcie | martin.gulka

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)