Ako zrušiť životnú poistku Ako-investovat.sk .


Aj vy patríte medzi tých, ktorí sa z rôznych príčin rozhodli zrušiť poistku, do ktorej ste si niekoľko rokov sporili peniaze, a neviete ako to spraviť? Ak áno, tak sa pohodlne usaďte a prečítajte si pár návodov, tipov a trikov, ktoré sú s celým procesom rušenia poistnej zmluvy spojené. V prípade, že nenájdete, čo ste k danej téme potrebovali, napíšte do diskusie pod článkom. Táto téma je skutočne obšírna a prax prináša vždy nové prípady.

 

1.      Charakteristika poistky

Poistka, alebo poistná zmluva (máme na mysli rezervotvornú poistnú zmluvu, resp. s kapitalizačnou/sporiacou zložkou) patrí medzi spotrebiteľské zmluvy. To znamená, že každý poistník (ten, ktorý uzatvoril zmluvu) je zároveň spotrebiteľom. Možno to znie komplikovane, dôležité však je, že spotrebiteľ požíva celkom slušnú právnu ochranu a je „chránenou zmluvnou stranou“. Inak povedané, má špecifické oprávnenia, pretože nemá možnosť vyjednávať o konečnej podobe poistnej zmluvy a nie je v poistkách „doma“, zatiaľ čo poisťovni zabezpečujú poistné zmluvy gro príjmu z jej podnikateľskej činnosti. Z tejto skutočnosti vyplývajú napr. právo na ochranu ekonomických záujmov, právo odstúpiť v určitej lehote od zmluvy bez udania dôvodu a bez sankcii, právo na ochranu pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami a pod. Poisťovňa je teda povinná rešpektovať aj to, že v odôvodnených prípadoch nechcete alebo nemôžete ďalej zotrvať v poistnom vzťahu.

 

2.      Zánik poistnej zmluvy

Najbežnejšie a asi najznámejšie ukončenie poistnej zmluvy je formou výpovede. Podľa Občianskeho zákonníka je potrebné podať výpoveď (najčastejšie písomne) aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Dôležité pri tejto forme je zistiť, aké je vaše poistné obdobie, resp. či platíte poistné mesačne, štvrť ročne, pol ročne alebo ročne.

 

Príklad:

Ak mám mesačné poistné obdobie (platím poistku mesačne) a dám výpoveď napr. v júli, poistná zmluva by mala zaniknúť v polovici, najneskôr koncom septembra.

 

Preto sa stáva, že proces vypovedania poistnej zmluvy trvá okolo 2-3 mesiacov, ak sa bavíme o mesačnom poistnom období.

Ak ste uzavreli poistnú zmluvu, z akéhokoľvek dôvodu zmenili názor a ešte nezaplatili prvé splatné poistné, nemusíte zúfať. Podľa zákona totiž ak nedôjde k zaplateniu prvého splatného poistného alebo jednorazového poistného do troch mesiacov od tejto splatnosti, poistná zmluva zo zákona zaniká.

 

Príklad:

V marci som uzavrel poistnú zmluvu, avšak hneď na druhý deň som dostal oveľa výhodnejšiu ponuku. Stačí, ak nezaplatím za prvú uzavretú zmluvu a v júni/júli tento poistný vzťah zanikne. Ani ja a ani poisťovňa nemáme voči sebe žiadne nároky, lebo vzniká fikcia, že daná zmluva akoby ani nevznikla.

 

Ďalším prípadom je to, ak ste životnú poistku uzavreli tzv. prostriedkom diaľkovej komunikácie. Ide o prípady vzniku poistnej zmluvy, kde bola využitá najmä elektronická pošta, telefón, fax, adresný list, ponukový katalóg a pod. bez toho, aby došlo k fyzickému kontaktu mňa ako spotrebiteľa so zástupcom poisťovne, či jeho distribučnej alebo partnerskej siete. Tu existuje možnosť bez dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy v lehote 30 kalendárnych dní (aj bez udania dôvodu a následnej sankcie!!!) od uzavretia alebo oznámenia uzavretia poistnej zmluvy. Stačí pritom, ak je takéto písomné odstúpenie zaslané posledný deň lehoty na adresu poisťovne. O tejto skutočnosti musíte byť informovaný, ako aj o postupe a nárokoch, ktoré z daného úkonu vzniknú. Sila spotrebiteľa sa v tomto ukazuje v plnom lesku.

 

 

 

Príklad:

Po telefonáte príjemnej pani z poisťovne som neodolal a súhlasil som s uzavretím poistky. Na druhý deň prišiel kuriér a ja som podpísal zaslané písomné potvrdenie o uzavretí zmluvy. O týždeň na to mi príde uvítací list, kde ma poisťovňa informuje o tom, že poistná zmluva bola uzavretá ku dňu 29.2. 28.3. si však spomeniem, že mám vlastne už jednu starú poistnú zmluvu, s ktorou som spokojný. 29.3. odošlem písomné odstúpenie od zmluvy, ktoré nemusím ničím odôvodňovať.

 

Jednou z posledných možností, ktoré v súvislosti s ukončením poistnej zmluvy právny poriadok Slovenskej republiky umožňuje je dohoda. V praxi sa však takýto spôsob zo strany spotrebiteľa praktizuje málokedy, keďže by musela nastať situácia, kedy poistník navrhne ukončenie poistnej zmluvy (je v podstate jedno akým spôsobom), ktoré poisťovňa odsúhlasí. Skôr sa to stáva naopak, kedy dochádza k prepoisťovaniu klientov tým, že poisťovňa navrhne ukončenie „starej, nemodernej“ zmluvy k určitému dátumu a klient súhlasí. Následne však zväčša dochádza k uzatvoreniu „novej, modernej a lacnej“ poistky.

 

Poslednou z (ne)reálnych možností ukončenia poistnej zmluvy je jednoducho zomrieť. To však vzhľadom na dôsledky vôbec neodporúčam. Dokážem však pochopiť, že pri vybavovaní ukončenia poistného vzťahu máte chuť, aby sa prinejmenšom „niečo stalo“ poisťovni, či jej zástupcovi, ktorý má na starosti komunikáciu s vami. Poisťovne totiž veľmi radi používajú rôzne triky, aby odradili svojich klientov od zrušenia ich produktov. Tu sú niektoré z nich.

 

3.      Triky poisťovní a ako na ne

„Je mi ľúto, ale na výpovedi/odstúpení od zmluvy musí byť váš podpis overený.“

 Tak to je riadny nezmysel... (prepáčte, ale vždy ma táto veta vytočí). Spýtam sa pár otázok. Je overený podpis zástupcu poisťovne pri podpise zmluvy? Je overený môj podpis pri podpise zmluvy? Odpoveď na obe otázky je NIE! Prečo by teda mal byť môj podpis overený pri ukončovaní zmluvy? Môžete dostať odpoveď, že je to pre moju ochranu. Raz ma dokonca rozosmiala jedna pani, ktorá mi tvrdila, že overený podpis zaručí to, že poisťovňa má istotu, že bankový účet, na ktorý som žiadal vyplatiť sumu z poistky je na 100% môj. Nedajte sa obalamutiť! Faktom totiž je, že pri overovaní podpisu sa overuje len platnosť podpisu, teda, že podpis človeka na papieri je pravý. Nikdy sa neoveruje text, pod ktorým sa podpíšete, za ten zodpovedáte vy! Ako ma teda ochráni overený podpis na výpovedi alebo odstúpení od poistnej zmluvy? Nijako! Je to len trik poisťovne, ktorá týmto neopodstatneným úkonom porušuje právo na rovnosť, ktorá je v prípade spotrebiteľa veľmi zvýraznená. Ako sa totiž zakladá akákoľvek písomná zmluva, tak sa i písomne môže meniť alebo rušiť. Žiaden zákon vám neprikazuje odstúpiť/vypovedať poistnú zmluvu s potrebou overiť si podpis. Ak by si také niečo poisťovňa odôvodňovala, že je to v nejakom vnútornom poriadku alebo nebodaj všeobecných poistných podmienkach, tak trvajte na predložení týchto dokumentov. Jednak s pravdepodobnosťou na 90% nič také nie je pravda a ak aj áno s veľkou pravdepodobnosťou pôjde o rozpor so zákonom a ochranou spotrebiteľa, na čo neskôr poisťovňa môže veľmi zle doplatiť. Nebojte sa preto a hájte si svoj záujem, ktorý je dispozícia so svojimi uloženými peniazmi!

 

„Samozrejme, danú zmluvu však musíte prísť zrušiť osobne na pobočku.“

Opäť ďalšia nepravda. Ako som už predtým písal, existuje základné pravidlo, že ak zmluva vznikla písomne, je ju možné aj písomne zrušiť. Vaša osobná účasť je len snaha o odradenie, prípadne presviedčanie priamo na pobočke, či uzavretie iného obchodu.

 

„Je mi ľúto, dá sa to zrušiť iba k výročiu zmluvy.“

Táto výhovorka nie je pravdivá pri zmluvách, kde je poistné obdobie kratšie ako jeden rok. Vyššie som popísal, akým spôsobom a kedy možno ukončiť zmluvu. Ak napriek vašim argumentom stále písomne alebo telefonicky dochádza neustále k podobným výhovorkám, prestaňte jednoducho platiť poistné. Poisťovňa by vám mala poslať výzvu s poučením, že ak do určitého dátumu nezaplatíte dlžné poistné, tak zmluva zo zákona zanikne. Je možné, že to dlhšie potrvá, ale svoje peniaze môžete získať aj týmto spôsobom. Musím dodať, že ak dôjde k zániku zmluvy týmto spôsobom, tak PR a klientsky servis danej poisťovne nie je na dobrej úrovni, pretože sa nesnaží vychádzať klientom v ústrety.

 

„V danej veci kontaktujte, prosím, Vášho finančného poradcu.“

V prvom rade je veľmi isté, že nemáte prideleného žiadneho finančného poradcu, ale finančného agenta, resp. sprostredkovateľa. Zdá sa to ako nepodstatná vec, ale ako spotrebiteľ máte právo na informácie, a tie musia byť samozrejmé správne. Zo zákonného hľadiska je veľký rozdiel medzi finančným poradcom a finančným sprostredkovateľom, ale to je na inú debatu. Ide o to, že pokiaľ sami nechcete, tak nie je potrebné rušiť poistnú zmluvu cez niekoho iného. Keďže ste svojprávny človek, nepotrebujete k tomu žiaden medzičlánok, ktorý sa vám pravdepodobne bude snažiť vysvetliť, že robíte najväčšiu chybu svojho života alebo, aby vám dal prípadne nejaký vzor, ktorý si aj tak môžete sami stiahnuť na internete. Nepotrebujete na to nikoho splnomocňovať, navyše finančný sprostredkovateľ (finančný agent) zo zákona nemá oprávnenie na ukončovanie, či rušenie zmlúv, ktoré s vami uzatvorili (či dokonca ani neuzatvorili). Môže poskytovať iba odbornú pomoc. Vy však už na šťastie písať viete...

 

„Ale teraz je výborná príležitosť na trhu/zlá doba na rušenie...!“

Zväčša sa táto výhovorka objavuje na osobnom rozhovore, ak ste sa odhodlali prísť osobne na pobočku alebo zveriť ukončenie zmluvy s vašim „finančným poradcom“. Faktom však je, že vaša potreba je iná, ako napr. využívať situáciu na trhu. Nenechajte sa preto strhnúť pozitívnymi, či negatívnymi vyhliadkami vašich úspor. Hovorí sa, že správny čas na odkladanie peňazí je vtedy, keď peniaze na odkladanie máte a zasa naopak, o časť nasporených peňazí prídete vždy pri predčasnom rušení poistnej zmluvy.

 

Je dôležité si uvedomiť, že poisťovňa ako podnikateľ nechce prísť o svoje zisky a tak je logické a pochopiteľné, ak sa snaží o to, aby ste si svoj zámer predsa len rozmysleli. Treba však brať do úvahy, že sme ako spotrebitelia nadštandardne chránení, a tak musí poisťovňa používať prostriedky právom povolené. Tie vyššie uvedené nespĺňajú taký štandard, a preto sa v komunikácii nebojte použiť frázu typu, že podáte podnet na NBS a SOI, prípadne, že tak skutočne urobte. V tomto prípade nemáte čo stratiť!

 

4.      Dôsledky zrušenia poistnej zmluvy

Prvoradým výsledkom zrušenia poistnej zmluvy je ukončenie vzťahu medzi vami a poisťovňou, o ktorom musíte byť informovaný, aj s dátumom, kedy presne došlo k ukončeniu. Takisto musíte byť informovaný o tom, aký bol stav účtu a koľko peňazí dostanete. Ak vznikne nedoplatok na poistnom, prípadne si poisťovňa zaúčtuje poplatok za zaslanie upomienky- všetky tieto položky by ste mali mať k dispozícii. A to všetko preto, že máme právo na informácie. S čím je potrebné počítať sú najmä nasledovné skutočnosti.

-         Ak som zrušil poistnú zmluvu do 2 rokov od jej uzavretia, je pravdepodobné, že nedostanem žiadne peniaze. Je to v dôsledku poplatkovej konštrukcii tohto finančného produktu. Ak neveríte, môžete sa telefonicky informovať o stave „odkupnej hodnoty“. Informáciu dostane iba poistník (ten čo uzavrel zmluvu).

-         Nedostanete všetky peniaze, ktoré ste vložili. Jednak preto, že časť išla na úrazové krytie a tiež kvôli pravdepodobnému poplatku za zrušenie zmluvy.

-         V prípade, že ste si uplatňovali daňový bonus za sporenie v životnom poistení a zrušili ste po 1.1.2011 poistnú zmluvu pred skončením poistnej doby, nie ste povinný podľa súčasného právneho stavu vrátiť tento uplatnený bonus.

-         V prípade, že dôjde k zrušeniu zmluvy odstúpením, zákon finguje, že zmluva akoby nikdy nebola. To znamená, že ak ste zaplatili poistné a využili ste právo na dostúpenie od zmluvy v stanovenej lehote, musí vám poisťovňa  vrátiť to, čo ste zaplatili. Výnimkou môže byť situácia, že vám poisťovňa poskytla nejaké služby zodpovedajúce zmluve. Túto čiastku si môže uplatniť. Nesmie to byť však v žiadnom prípade žiadna sankcia! (pokuta, poplatok a pod.)

 

Na záver chcem uviesť vzor výpovede alebo odstúpenia, ako by to asi malo vyzerať. Je jedno ako to nazveme, podľa obsahu dokumentu musí poisťovňa posúdiť, ktorý úkon sa „vám hodí“. Opäť je v tom status spotrebiteľa. Je potrebné okrem písomnej formy poslať túto zásielku doporučene alebo do vlastných rúk, aby ste mali doklad, že ste skutočne niečo posielali (občas sa zvyknú papiere založiť)- alebo doručiť na podateľňu poisťovne osobne a potvrdiť si kópiu, že došlo k prijatiu vašej písomnosti. Každopádne, je dôležité, aby ste sa identifikovali (určite rodné číslo). Ďalej uviedli číslo poistnej zmluvy (prípadne deň vzniku), o ktorú sa jedná a číslo bankového účtu, kam chcete zaslať peniaze. Tiež uveďte ku ktorému dňu chcete zmluvu vypovedať a najlepšie je uviesť, že zmluvu vypovedáte z dôvodu „zlej ekonomickej situácie“, ktorá vám neumožňuje ďalšie splácanie poistného.

 

VZOR

 

......................................................................................................................................................

hlavička

 

 

Spoločnosť:

 

 

V:

 

 

Dňa:

 

 

VEC Žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy č.

 

 

Ja dolupodpísaný/á ..........................................................

 

 

r.č...................................č.OP............................................

 

 

      Vás žiadam o zrušenie poistnej zmluvy č.  ........................................

 

 

ku dňu ........................... Dôvod zrušenia je moja veľmi zlá finančná situácia.

 

 

Zostatkovú hodnotu prosím zašlite na bankový účet č.....................................

 

Za kladné vybavenie Vám vopred veľmi pekne ďakujem.

 

S pozdravom

 

.........................................

                                                                                                                                        Podpis


Prepacte, ale musim nesuhlasit s tym, ze v pripade vypovedania by namlo byt na ziadosti o zrusenie poistenia podpis poistnika overeny. Peco? Ak este v zmysle poistnych podmienok nie je vytvorena ziadna okupna hodnota (2-3 roky od zaciatku poistenia a to z dovodou oductovania pociatocnych nakladov), vtedy by nemala poistovna ziadat uradne overenie podpisu, s tym suhlasim. ALE ak by k vypovedaniu poistenia doslo v neskorsom obdobi napr. k 9. vyrocnemu dnu a uz ma poistnik narok na vyplatenie odkupnej hodnoty, v tomto pripade uz ma opodstatnenie ziadat zo strany poistovne overeny podpis poistnika. Ako priklad uvadzam nasledovne: rodinny prislusnik poistnika (manzel/manzelka, syn/dcera), kamrat/priatel alebo financny agent (charakter podvodu) atd. poziada v mene poistnik pisomne s flasovanim podpisu poistnika o zrusenie poistenia a vyplatenie odkupnej odnoty na jeho ucet a to vsetko bez vedomia poistnika. Co by sa stalo v tomto pripade? Suhlasili by ste tym? A tuto spravu by ste dozvedeli nahodou, neskoro.... uz poistenie by sa nedalo reaktivovat a tym padom by pre poistnika vznikla velka skoda. Dosledky toho uz nebudem Vam rozpisovat.
A ako pravnik by ste na to mali mysliet, ze v tomto pripade sa nejedna o to, ze poistovna nechce vyplait odkupnu hodnotu, ale chrani svojich klientom pred podvodmi, a aby financne plnenie nebolo vyplatene niekomu inemu na ucet. Presne tak, ze pri overovani podpisu sa overuje len platnost podpisu, t.j. okrem toho aj to, ze klient o to ziada a aj uveden ybankovy ucet je jeho.
Pridal: TH dňa 18.07.2013 o 22:03

Rusil som uz nejednu poistku a nikdy som nepotreboval overeny podpis. Aj u inych financnych instotucii, kde som rusil produkty pisomne, odo mna nechceli overeny podpis.
Len mi raz vratili vypoved, lebo podpis nebol podla podpisoveho vzoru. Pridal: filip glasa dňa 19.07.2013 o 08:42

Velke poistovne urcite ziadaju uradne overeny podpis. Nemenovana poistovna to ma odstupnovane od vysky odkupnej hodnoty, ak dosiahne hodnotu X, ziadaju podpis uredne overene. V tomto pripade treba reagovat na vyssie napisane a na okolnosti. Dakujem. Pridal: TH dňa 19.07.2013 o 08:54

k TH:
Z pravneho hladiska je trvanie na overeni podpisu poistnika (klienta)neprimerane a pravom nevyziadane. Z hladiska prav spotrebitela to dokonca hranici s neprimeranou podmienkou, ak aj nahodou je nieco take v poistnych podmienkach.
V pripade, ze niekto neopravnene poziada v mene poistnika o zrusenie a vyplatu odkupnej hodnoty, ide pravdepodobne o trestny cin podvodu. Poistovna ma moznost sa kedykolvek telefonicky alebo pisomne uistit, ze skutocny poistnik ziada o vyplatenie penazi. To, ze uz boli pripady zneuzitia je v kompetencii organov cinnych v trestnom konani (pripadne inych statnych organov) a vnutornej kontroly poistovne. V ziadnom pripade nesmie byt porusena rovnovaha zmluvnych stran na ukor spotrebitela. Je to jednoducho fakt, pravne hladisko. To, ze prax sa uchylila k deformacnym praktikam este neznamena, ze su spravne. Pridal: Martin Császár dňa 19.07.2013 o 09:24

Pre vyjasnenie povinnosti plnit moze poistovna pozadovat dalsie doklady a sam vykonat daslie potrebne presetrenia. Pri uzatvarani PZ overuje podpis klienta makler, ktory plne zodpoveda za overenie a pri vypovedi PZ znasa zodpovednost poistovna, pokial by doslo k neopravnenenmu zruseniu PZ, obzvlast ak ziadaju OH poukazat na ucet. Pridal: TH dňa 19.07.2013 o 11:14

Predstav si, že máš zlomyseľného suseda (ktorý náhodou zistí, že v XXXX poisťovni máš poistku a ešte z nejakého listu, čo nájde zistí aj číslo poistky) a ten v tvojom mene napíše výpoveď poistnej zmluvy do poisťovne. Tebe ukončia poistku, vyplatia ti odkupnú hodnotu (hooodne zníženú) a teraz čo? Kde sa budeš sťažovať, že ty si nechcel zrušiť poistku? Ako dokážeš, že ten podpis nie je tvoj? Ako mohla poisťovňa vedieť, že ten list si nenapísal ty? Poistka sa už neobnoví.

Takže to, že požadujú overený podpis na tak vážnom dokumente, ako je výpoveď, je len pre tvoju ochranu. Samozrejme aj pre ich, lebo keby to zrušili na základe akéhokoľvek listu od suseda, tak by s tým mali prinajmenšom nepríjemnosti s tebou.

Takže v interných postupoch si môžu určiť, že požadujú overený podpis (napr. u nás nemusí byť od notára, ale totožnosť môže overiť aj sprostredkovateľ alebo pri osobnom podaní aj prepážkový pracovník). Pridal: Chobot dňa 19.07.2013 o 11:37

Presne ako pises: poistovna moze pozadovat dalsie doklady a sama vykonat dalsie potrebne presetrenia. A toto vsetko moze robit iba tak, ze neposkodi prava spotrebitela a nebude ho obtazovat nad potrebnu mieru. Napr. pri reklamacii topanok si spotrebitel moze uplatnit vsetky naklady, ktore mu vzniknu z reklamacie. Reklamacia a jej parametre su opisane v zakone. Firma si ich moze doupravovat, ale nikdy nesmie ulozit povinnosti vacsie, nez plynu zo zakona alebo su v ich rozpore. Viem, ze je tazke pochopit to, pokial clovek nema vystudovane pravo, pripadne pravnu prax. Vec sa ma tak, ze spotrebitelske pravo pod vplyvom EU nabera obrovske rozmery a navyse je velmi dynamicke. Cize myslim si, ze OK by bolo, ak by poistovna telefonicky pripadne cez zastupcu overila zaujem klienta zrusit zmluvu. Takyto pristup je prospotrebitelsky. Alebo, ze sa ozve poistovna s tym, ze pre vacsiu bezpecnost zasle peniaze postovou poukazkou. Ostatne, aj v clanku popisane, su z pravneho hladiska neopodstatnene prekazky. Ostatne veci k tejto diskusnej teme som uz ozrejmil. Pridal: Martin Császár dňa 19.07.2013 o 12:58

Clovek nemusi mat vystudovane pravo, ale by mal mat prax v poistovnictve. Sice neviem, ze kolko rokov pracujete, alebo ze ci ste niekedy pracovali v poistovni. Mne sa konkretne stalo, ze moj spolubyvajuci na intraku zrusil v mojom mene moje poistenie. Pridal: Eva Polakova dňa 19.07.2013 o 19:34

Pani Polakova, to mi je velmi luto. Avsak sme v pravnom state. Cize, ak niekto zneuzil Vase osobne udaje a uviedol poistovnu do omylu za ucelom zisku, tak sa minimalne dopustil 1 trestneho cinu (podvod a eventuelne Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi), kde mu hrozi v zakladnej sadzbe 2 roky trest odnatia slobody. Samozrejme je mozne si v ramci trestneho konania uplatnit aj nahradu skody. Pridal: Martin Császár dňa 19.07.2013 o 22:20

mam niekolko poznamok

po prve k bodu 2, konkretne k poistnemu obdobiu a vypovedi zmluvy. Viem iba o jednej poistovni, ktora ako standard vo svojich zmluvach pouziva mesacne poistne obdobie. Ostatne maju poistne obdobie rok a PODROCNE splatky poistneho, vacsinou mesacne. Poistne obdobie je vsak rok. V clanku je to napisane velmi nastastne a budi to dojem ako keby mal klient vzdy pravo vypovedat zmluvu k vyrociu mesiaca (resp. ku koncu mesiaca na ktory to padne za 6 tyzdnov od dorucenia). A to nie je pravda. Mali by ste to prepisat.

druha poznamka sa tyka tejto nezmyselnej debaty o overenom podpise pri ruseni zmluvy. Chapem pravne hladisko, ktore je v clanku napisane spravne. Ale na druhej strane je pravdou aj to, ze ak zo zrusenia zmluvy vyplyva povinnost vyplatit nejaku odkupnu hodnotu, niektore poistovne vyzaduju overenie podpisu (na pobocke, sprostredkovatelom, notarom). Nie je to sice pravne koser, ale z dovodu opatrnosti je to akceptovatelne. Avsak k podstate: cielom clanku je podat citatelovi uzitocne informacie alebo vyprovokovat debatu ? Lebo ak vyprovokovat debatu, tak to sa podarilo. Ak podat uzitocne info, tak to uz menej .. a to prave preto, ze si tam uviedol "diskutabilne" informacie (ktorymi si mimochodom clanom dost roztahal). Ak sa teraz nejaky horlivy citatel zacne hadat s poistovnou, ze overeny podpis byt na vypovedi nemusi a oni sa zacnu branit nejakou vnutornu smernicou .. tak veru neviem komu takyto nezmyselny spor pomoze.

Filip: ak vypovedas zmluvu, z ktorej nevznika ziadne plnenie poistovne voci tebe (napr. PZP, byt, urazovka) .. tak podpis ich netrapi .. vacsinou. Pridal: Peter Cmorej dňa 24.07.2013 o 00:32

Uplne suhlasim s pozn. pana Cmoreja. Pridal: TH dňa 28.07.2013 o 20:36

Vedel by mi niekto vysvetlit, ze je aky rozdiel medzi uradnym overenim podpisu na matrike a u notara? Kedze niektore poistovne umoznuju overit podpis aj u notara/matrike a niektora poistovna len u notara.
Uradne overenie podpisu na ziadosti o zrusenie poistenia osvedcuje len podpis, t.j. nie uvedene udaje, ako napr. cislo bankoveho uctu? Pridal: ET dňa 02.08.2013 o 23:07

Overenie notárom sa považuje za "vyššie" a je aj drahšie. Overenie notárom je potrebné len, ak tak vyžaduje zákon, inak stačí matrika.
V druhej otázke máte pravdu, osvedčuje sa len samotný podpis, nič iné.(pozri napr.
http://www.weboviny.info/rozdiely-v-notarskych-poplatkoch-pri-overeni-podpisu/ ) Pridal: Martin Császár dňa 05.08.2013 o 18:47

Pojmy "poistné obdobie" a "poistná doba" sa väčšinou rôznia, viď napr.
http://www.poistovne.sk/index.php?ID=18402 Pridal: Martin Császár dňa 05.08.2013 o 18:52

Potom z akeho dovodu ziadaju niektore poistovne overenie podpisu len notarom, ak rozdiel je len v cene za overenie podpisu? Nerozumiem. Ako pravnik, vedeli by ste mi to blizsie vysvetlit, prosim?! Pridal: ET dňa 05.08.2013 o 22:32

Pani ET, to netusim. Moj nazor je taky, aky som prezentoval v clanku a mam ho podlozeny legislativou a judikaturou. A notarske overenie je podla nasho pravneho poriadku jednoducho s "vyssou silou". Pridal: Martin Császár dňa 12.08.2013 o 19:41

A co tak uprednostnenie upomienky pred podanim pisomnej ziadosti, mozno by bolo vyhodnejsie? Aky je Vas nazor na to? Pridal: TH dňa 15.10.2013 o 20:39

Dobrý deň chcem sa informovať.Uzatvorila som v roku 2010 poistenie,mesačne platím 25 eur,v februári minulého roka som neuhradila mesačne poistenie...V máji mi prišlo poštou oznámenie o redukcii poistenia,momentálne to chcem zrušiť z dvôvdu zlej finančnej situácie...chcem sa opýtať načo mam všetko nárok...počas redukcii sa tato poistka furt platila.bolo mi povedané že mi vyplatia nejakých 200 eur späť čo sa platilo počas redukcie.a že ešte ja budem musieť niečo doplácať..ako to vlastne je?dakujem Pridal: zuzana Vilhanová dňa 21.01.2014 o 10:25

Mne poistovňa amssslicooo poistku zrušila bez overeného podpisu ten požaduju iba pri vyplateni na učet Pridal: Petr dňa 20.02.2014 o 17:07

Dobry den.
Mohli by ste prosim Vas napisat o ake zakony sa opierate v danych vypovediach.

1. Ak ste uzavreli poistnú zmluvu, z akéhokoľvek dôvodu zmenili názor a ešte nezaplatili prvé splatné poistné, nemusíte zúfať. Podľa zákona totiž ak nedôjde k zaplateniu prvého splatného poistného alebo jednorazového poistného do troch mesiacov od tejto splatnosti, poistná zmluva zo zákona zaniká.

2. Tu existuje možnosť bez dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy v lehote 30 kalendárnych dní (aj bez udania dôvodu a následnej sankcie!!!) od uzavretia alebo oznámenia uzavretia poistnej zmluvy. Stačí pritom, ak je takéto písomné odstúpenie zaslané posledný deň lehoty na adresu poisťovne. O tejto skutočnosti musíte byť informovaný, ako aj o postupe a nárokoch, ktoré z daného úkonu vzniknú. Sila spotrebiteľa sa v tomto ukazuje v plnom lesku.

Dakujem Vam velmi pekne a prajem vela uspechov. Pridal: Jana dňa 07.03.2014 o 22:54

Please poradte mi. Mam poist.v basler poistovni od 4.2013. Od januara som uz neplatila a poslala som ziadost o zrusenie v marci. Fin.poradca mi povedal, ze im musim poslat nedoplatok a budem tam mat aj penale. Ze nech si necham tu poistku aspon 2 roky. Ale ja nechcem platit este rok (50€ mesacne)! Mam sana to vykaslat a uz neposlielat ziadne peniaze? Alebo musim ten nedoplatok, aby som z toho nemala problemy? Dakujem krasne za pomoc! Pridal: andrea dňa 19.04.2014 o 20:02

Do dňa zrušenia zrejme ešte treba zaplatiť. Penále myslím nehrozí - ešte som to nikdy nevidel.
Zrušiť zrušte. Ale do doby zrušenia treba tie dva mesiace doplatiť. Pridal: filip glasa dňa 20.04.2014 o 07:18

No ja som zrusila urazovu poistku dva tyzdne pred splatnostou, podotykam nevedela som skutocne, ze sa to ma 6 tyzdnov pred splatnostou, nemam to v zmluve napisane a obciansky zakonnik nestudujem po veceroch a myslim, ze nikto, pokial nie je o tom fakt pouceny. Pani mi povedala, ze sa to da zrusit len osobne ok tak som tam sla, nakoniec sme vypisali ziadost a doslo mi oznamenie, ze mam uhradit za dalsie obdobie a potom bude poistenie zrusene, mam to nadstavene na rok. No ale ja uz platit nechcem, nemozem. Co mam robit? Pridal: Mariana dňa 24.04.2014 o 12:09

Chcem zrusit svoju zivotnu poistku. Budem nejako sankcionovana zo strany poistovne, ak jednoducho zrusim trvaly prikaz a prestanem platit (mam mesacne platby)? Pridal: Valeria dňa 28.04.2014 o 16:55

Treba poslať výpoveď zmluvy do pisťovne dostatočne skoro pred výročím poistky.
Mesačné platby bude zrejme treba do dej doby doplatiť. Pridal: filip glasa dňa 30.04.2014 o 10:43

Chcem dať výpoveď poistnej zmluvy, uzavretej v r.2006, s právom odkupu. Zároveň chcem požiadať poisťovňu o informáciu o uhradení všetkých administratívnych poplatkoch. Môže to byť súčasťou výpovede? Nechcel by som sa dostať do problémov s poisťovňou o niekoľko rokov po výpovedi, že mám nejaké nedoplatky. Pridal: Emil dňa 06.05.2014 o 17:27

Mám kapitálovú životnú poistku a mal som asi štastie na poisťováka. S počiatku som ho nechápal.
On: Opýtal sa ma, čo od toho očakávam.
Ja: Peniaze
On: Koľko?
Ja: Tak aby som sa mal dobre
ON: Prestal sa baviť o poistovni a začal vravieť o asi všetkých svetových možnostiach investícií.
JA: Bol som vtedy tým prístupom zaskočený.

Na druhý deň som sa u neho zastavil s otázkou? Včera som sa Vás pýtal ohľadom životného poistenia a nič Ste mi k nemu nepovedali.
ON: Včera Vás zaujímali len peniaze. Ak budete chcieť počuť niečo o živote, tak Vám poviem o živote.
JA: Chcel som. Vypočul si ho a odišiel.

V priebehu mesiaca som prešiel ešte 2 poisťovne, no tak mi to už nevysvetlili, nepáčili sa mi ich otázky. Ten chlap mal 2 otázky a povedal viac ako tí s tými cca. 30-timi.

Zhodnotenie: Peniaze sa dajú všelijako zhodnotiť a netvrdím v ďaka tomu Pánovi, že kapitalové poistenie je jediný BEST OFF spôsob zhodnotenia peňazí avšak má isté výhody.

Aj touto cestou sa mu chcem poďakovať.

Pridal: Fero dňa 30.07.2014 o 17:38

Dobrý deň.
Chcem sa spýtať, ku kolonke ku dňu mám uviesť dátum výročia podpísania zmluvy?
Ďakujem Pridal: Miroslav Bánsky dňa 02.11.2014 o 10:53

Tak toto môže napísať len OVB-ák, ktorý si nevie nájsť čestným spôsobom klienta a prepoisťuje za každú cenu. Na tieto služby potrebujete mať: 1. charakter, 2. intelekt. Čosi vám chýba, však? Pridal: Mário dňa 20.11.2014 o 06:31

Dobry den, chcem sa opytat, 15.11.2014 som založila životnu poistku, zaciatok poistneho mi vsak nastavili az na 20.12.. Ja som si medzi casom to rozmyslela a tak som prve poistne ani nezaplatila. 11.1.mi volali ze ak nezaplati. Budu to odomna vymahat, napisala som teda este v lehote do dvoch mesiacov žiadost o zrušenie zmluvy, ale neplatila som ani prve ani dalsie poistne. Plati teda fikcia ze zmluva ani nevznikla kedze nic nebolo od zaciatku zaplatene?? Pridal: Linda dňa 14.01.2015 o 08:25

Dobrý deň.
Môj priateľ si pred rokom uzavrel dôchodcovské sporenie so životnou poistkou v poisťovni UNIQA, cez finančného poradcu. Ten mu povedal, že keď nezaplatí prvú splátku, poistka sa zruší. Po roku mu však prišla pokuta 250 euro, za to, že to nezrušil písomne. Pokutu zaplatil. Ale vy píšete, že keď sa nezaplatí prvá splátka, zmluva automaticky zanikne. Existuje tu možnosť, že svoje peniaze uvidí? ako postupovať? ďakujem Pridal: Veronika dňa 01.05.2015 o 15:50

Dobrý deň,
v máji 2016 bude rok, čo som uzatvorila rizikové životné poistenie. Suma ktorú platím mesačne nie je závratná, ale toto poistenie už nechcem. Navštíviť pobočku danej poisťovne, aby na mňa vyvíjali nátlak, sa mi tiež nežiada. Nehrozí mi, že by som musela ešte nejaké peniaze doplácať? Za odpoveď ďakujem. Pridal: MT dňa 17.01.2016 o 11:23

Dobrý deň,
dňa 07.03.2016 som uzatvorila zmluvu o investičnom poistení, obratom som uhradila aj potrebnú čiastku.
Túto čiastku som uhradila aj začiatkom apríla 2016. Na odporúčanie som však dňa 25.04.2016 výpoveď zrušila v zákonnej lehote 2 mesiacov. Prosím o informáciu, či zaplatené poistné za 2 mesiace vráti v plnej výške (ak nie, koľko z už uhradeného poistného si ponechá).
Ďakujem.
(ak nie, akú časť si môže ponechať) Pridal: Ľubica dňa 11.05.2016 o 11:52

pozor na Allianz zmenili pravidlo ciastocneho odkupu!!! Vyplatia len 370eur a nie ako predtym ked bolo 90percent zo sumy co tam bola!!! Su to spinavci ani Vas o tom neinformuju!!! Pridal: dusan dňa 15.03.2017 o 13:21

zrušila som Rapid life životnú poistku všetko čo chceli som dodržala viac sa neozvali uvidím ešte svoje peniaze Pridal: Irena Pechová dňa 18.04.2017 o 21:51

Dobry den :Chcel by som aby ste mi poradili čo mam robiť ? bol som v poisťovni alianze sa opytať že kde mam posielať to 1 euro na aky učet aby mi dali čislo lebo som pracoval na Transpetrole a oni automaticky sťahovali z platu. a poisťovacia agentka hned ma presvedčovala že to slaba poistka ale ja to platil od roku 1978 a konči mi v roku 2020 a budem mať 65rokov ked to človek dožije a pani hned ma predsvedčovala že mame novy produkt pre seniorov a sa plati 17,84 a tam nie je urazove poistenie len ked mam trvale následky...priklad zlomim nohu alebo ruku a nemam z toho nič ona do tej doby ma presvedčovala dokedy som nepodpisal zmluvu na mieste z tych 480eurovych dôchodkov nemôžem poskakovať a po pritom mam úver čo platim po 207eur platim za byt .elektriku aj za ply a ešte 2 požičky prosim vas som bezradny a neviem čo mam robiť Ďakujem vam za odpoved a prajem vam pekny den Pridal: Barna Šafo dňa 18.11.2017 o 09:32

Je sranda, že sem raz za pár mesiacov pribudne komentár, ale nikto nikomu na nič nereaguje :D Ale páči sa mi optimizmus ľudí, že keď to píšu, tak čakajú, že im niekto pomôže a odpíše. Ja by som aj šiel pekne jeden po druhom a reagoval, avšak je to už roky staré a nemyslím si, že je to aktuálne. GD Pridal: Pavel Vranka dňa 12.06.2018 o 01:51
Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:


37 Komentáre

Súvisiace články

7 najčastejších omylov ohľadom životnej poistky

wednesday
08.05.2013
Blogy | jaroslavcacko

Životné poistky - najčastejšie omyly

sunday
09.12.2012
Financie a poistenie | admin

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok