Ako zrušiť životnú poistku

18.07.2013  /  Martin Császár

Aj vy patríte medzi tých, ktorí sa z rôznych príčin rozhodli zrušiť poistku, do ktorej ste si niekoľko rokov sporili peniaze, a neviete ako to spraviť? Ak áno, tak sa pohodlne usaďte a prečítajte si pár návodov, tipov a trikov, ktoré sú s celým procesom rušenia poistnej zmluvy spojené. V prípade, že nenájdete, čo ste k danej téme potrebovali, napíšte do diskusie pod článkom. Táto téma je skutočne obšírna a prax prináša vždy nové prípady.

1.      Charakteristika poistky

Poistka, alebo poistná zmluva (máme na mysli rezervotvornú poistnú zmluvu, resp. s kapitalizačnou/sporiacou zložkou) patrí medzi spotrebiteľské zmluvy. To znamená, že každý poistník (ten, ktorý uzatvoril zmluvu) je zároveň spotrebiteľom. Možno to znie komplikovane, dôležité však je, že spotrebiteľ požíva celkom slušnú právnu ochranu a je „chránenou zmluvnou stranou“. Inak povedané, má špecifické oprávnenia, pretože nemá možnosť vyjednávať o konečnej podobe poistnej zmluvy a nie je v poistkách „doma“, zatiaľ čo poisťovni zabezpečujú poistné zmluvy gro príjmu z jej podnikateľskej činnosti. Z tejto skutočnosti vyplývajú napr. právo na ochranu ekonomických záujmov, právo odstúpiť v určitej lehote od zmluvy bez udania dôvodu a bez sankcii, právo na ochranu pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami a pod. Poisťovňa je teda povinná rešpektovať aj to, že v odôvodnených prípadoch nechcete alebo nemôžete ďalej zotrvať v poistnom vzťahu.

2.      Zánik poistnej zmluvy

Najbežnejšie a asi najznámejšie ukončenie poistnej zmluvy je formou výpovede. Podľa Občianskeho zákonníka je potrebné podať výpoveď (najčastejšie písomne) aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Dôležité pri tejto forme je zistiť, aké je vaše poistné obdobie, resp. či platíte poistné mesačne, štvrť ročne, pol ročne alebo ročne.

Príklad:

Ak mám mesačné poistné obdobie (platím poistku mesačne) a dám výpoveď napr. v júli, poistná zmluva by mala zaniknúť v polovici, najneskôr koncom septembra.

Preto sa stáva, že proces vypovedania poistnej zmluvy trvá okolo 2-3 mesiacov, ak sa bavíme o mesačnom poistnom období.

Ak ste uzavreli poistnú zmluvu, z akéhokoľvek dôvodu zmenili názor a ešte nezaplatili prvé splatné poistné, nemusíte zúfať. Podľa zákona totiž ak nedôjde k zaplateniu prvého splatného poistného alebo jednorazového poistného do troch mesiacov od tejto splatnosti, poistná zmluva zo zákona zaniká.

Príklad:

V marci som uzavrel poistnú zmluvu, avšak hneď na druhý deň som dostal oveľa výhodnejšiu ponuku. Stačí, ak nezaplatím za prvú uzavretú zmluvu a v júni/júli tento poistný vzťah zanikne. Ani ja a ani poisťovňa nemáme voči sebe žiadne nároky, lebo vzniká fikcia, že daná zmluva akoby ani nevznikla.

Ďalším prípadom je to, ak ste životnú poistku uzavreli tzv. prostriedkom diaľkovej komunikácie. Ide o prípady vzniku poistnej zmluvy, kde bola využitá najmä elektronická pošta, telefón, fax, adresný list, ponukový katalóg a pod. bez toho, aby došlo k fyzickému kontaktu mňa ako spotrebiteľa so zástupcom poisťovne, či jeho distribučnej alebo partnerskej siete. Tu existuje možnosť bez dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy v lehote 30 kalendárnych dní (aj bez udania dôvodu a následnej sankcie!!!) od uzavretia alebo oznámenia uzavretia poistnej zmluvy. Stačí pritom, ak je takéto písomné odstúpenie zaslané posledný deň lehoty na adresu poisťovne. O tejto skutočnosti musíte byť informovaný, ako aj o postupe a nárokoch, ktoré z daného úkonu vzniknú. Sila spotrebiteľa sa v tomto ukazuje v plnom lesku.

Príklad:

Po telefonáte príjemnej pani z poisťovne som neodolal a súhlasil som s uzavretím poistky. Na druhý deň prišiel kuriér a ja som podpísal zaslané písomné potvrdenie o uzavretí zmluvy. O týždeň na to mi príde uvítací list, kde ma poisťovňa informuje o tom, že poistná zmluva bola uzavretá ku dňu 29.2. 28.3. si však spomeniem, že mám vlastne už jednu starú poistnú zmluvu, s ktorou som spokojný. 29.3. odošlem písomné odstúpenie od zmluvy, ktoré nemusím ničím odôvodňovať.

Jednou z posledných možností, ktoré v súvislosti s ukončením poistnej zmluvy právny poriadok Slovenskej republiky umožňuje je dohoda. V praxi sa však takýto spôsob zo strany spotrebiteľa praktizuje málokedy, keďže by musela nastať situácia, kedy poistník navrhne ukončenie poistnej zmluvy (je v podstate jedno akým spôsobom), ktoré poisťovňa odsúhlasí. Skôr sa to stáva naopak, kedy dochádza k prepoisťovaniu klientov tým, že poisťovňa navrhne ukončenie „starej, nemodernej“ zmluvy k určitému dátumu a klient súhlasí. Následne však zväčša dochádza k uzatvoreniu „novej, modernej a lacnej“ poistky.

Poslednou z (ne)reálnych možností ukončenia poistnej zmluvy je jednoducho zomrieť. To však vzhľadom na dôsledky vôbec neodporúčam. Dokážem však pochopiť, že pri vybavovaní ukončenia poistného vzťahu máte chuť, aby sa prinejmenšom „niečo stalo“ poisťovni, či jej zástupcovi, ktorý má na starosti komunikáciu s vami. Poisťovne totiž veľmi radi používajú rôzne triky, aby odradili svojich klientov od zrušenia ich produktov. Tu sú niektoré z nich.

3.      Triky poisťovní a ako na ne

„Je mi ľúto, ale na výpovedi/odstúpení od zmluvy musí byť váš podpis overený.“

Tak to je riadny nezmysel… (prepáčte, ale vždy ma táto veta vytočí). Spýtam sa pár otázok. Je overený podpis zástupcu poisťovne pri podpise zmluvy? Je overený môj podpis pri podpise zmluvy? Odpoveď na obe otázky je NIE! Prečo by teda mal byť môj podpis overený pri ukončovaní zmluvy? Môžete dostať odpoveď, že je to pre moju ochranu. Raz ma dokonca rozosmiala jedna pani, ktorá mi tvrdila, že overený podpis zaručí to, že poisťovňa má istotu, že bankový účet, na ktorý som žiadal vyplatiť sumu z poistky je na 100% môj. Nedajte sa obalamutiť! Faktom totiž je, že pri overovaní podpisu sa overuje len platnosť podpisu, teda, že podpis človeka na papieri je pravý. Nikdy sa neoveruje text, pod ktorým sa podpíšete, za ten zodpovedáte vy! Ako ma teda ochráni overený podpis na výpovedi alebo odstúpení od poistnej zmluvy? Nijako! Je to len trik poisťovne, ktorá týmto neopodstatneným úkonom porušuje právo na rovnosť, ktorá je v prípade spotrebiteľa veľmi zvýraznená. Ako sa totiž zakladá akákoľvek písomná zmluva, tak sa i písomne môže meniť alebo rušiť. Žiaden zákon vám neprikazuje odstúpiť/vypovedať poistnú zmluvu s potrebou overiť si podpis. Ak by si také niečo poisťovňa odôvodňovala, že je to v nejakom vnútornom poriadku alebo nebodaj všeobecných poistných podmienkach, tak trvajte na predložení týchto dokumentov. Jednak s pravdepodobnosťou na 90% nič také nie je pravda a ak aj áno s veľkou pravdepodobnosťou pôjde o rozpor so zákonom a ochranou spotrebiteľa, na čo neskôr poisťovňa môže veľmi zle doplatiť. Nebojte sa preto a hájte si svoj záujem, ktorý je dispozícia so svojimi uloženými peniazmi!

„Samozrejme, danú zmluvu však musíte prísť zrušiť osobne na pobočku.“

Opäť ďalšia nepravda. Ako som už predtým písal, existuje základné pravidlo, že ak zmluva vznikla písomne, je ju možné aj písomne zrušiť. Vaša osobná účasť je len snaha o odradenie, prípadne presviedčanie priamo na pobočke, či uzavretie iného obchodu.

„Je mi ľúto, dá sa to zrušiť iba k výročiu zmluvy.“

Táto výhovorka nie je pravdivá pri zmluvách, kde je poistné obdobie kratšie ako jeden rok. Vyššie som popísal, akým spôsobom a kedy možno ukončiť zmluvu. Ak napriek vašim argumentom stále písomne alebo telefonicky dochádza neustále k podobným výhovorkám, prestaňte jednoducho platiť poistné. Poisťovňa by vám mala poslať výzvu s poučením, že ak do určitého dátumu nezaplatíte dlžné poistné, tak zmluva zo zákona zanikne. Je možné, že to dlhšie potrvá, ale svoje peniaze môžete získať aj týmto spôsobom. Musím dodať, že ak dôjde k zániku zmluvy týmto spôsobom, tak PR a klientsky servis danej poisťovne nie je na dobrej úrovni, pretože sa nesnaží vychádzať klientom v ústrety.

„V danej veci kontaktujte, prosím, Vášho finančného poradcu.“

V prvom rade je veľmi isté, že nemáte prideleného žiadneho finančného poradcu, ale finančného agenta, resp. sprostredkovateľa. Zdá sa to ako nepodstatná vec, ale ako spotrebiteľ máte právo na informácie, a tie musia byť samozrejmé správne. Zo zákonného hľadiska je veľký rozdiel medzi finančným poradcom a finančným sprostredkovateľom, ale to je na inú debatu. Ide o to, že pokiaľ sami nechcete, tak nie je potrebné rušiť poistnú zmluvu cez niekoho iného. Keďže ste svojprávny človek, nepotrebujete k tomu žiaden medzičlánok, ktorý sa vám pravdepodobne bude snažiť vysvetliť, že robíte najväčšiu chybu svojho života alebo, aby vám dal prípadne nejaký vzor, ktorý si aj tak môžete sami stiahnuť na internete. Nepotrebujete na to nikoho splnomocňovať, navyše finančný sprostredkovateľ (finančný agent) zo zákona nemá oprávnenie na ukončovanie, či rušenie zmlúv, ktoré s vami uzatvorili (či dokonca ani neuzatvorili). Môže poskytovať iba odbornú pomoc. Vy však už na šťastie písať viete…

„Ale teraz je výborná príležitosť na trhu/zlá doba na rušenie…!“

Zväčša sa táto výhovorka objavuje na osobnom rozhovore, ak ste sa odhodlali prísť osobne na pobočku alebo zveriť ukončenie zmluvy s vašim „finančným poradcom“. Faktom však je, že vaša potreba je iná, ako napr. využívať situáciu na trhu. Nenechajte sa preto strhnúť pozitívnymi, či negatívnymi vyhliadkami vašich úspor. Hovorí sa, že správny čas na odkladanie peňazí je vtedy, keď peniaze na odkladanie máte a zasa naopak, o časť nasporených peňazí prídete vždy pri predčasnom rušení poistnej zmluvy.

Je dôležité si uvedomiť, že poisťovňa ako podnikateľ nechce prísť o svoje zisky a tak je logické a pochopiteľné, ak sa snaží o to, aby ste si svoj zámer predsa len rozmysleli. Treba však brať do úvahy, že sme ako spotrebitelia nadštandardne chránení, a tak musí poisťovňa používať prostriedky právom povolené. Tie vyššie uvedené nespĺňajú taký štandard, a preto sa v komunikácii nebojte použiť frázu typu, že podáte podnet na NBS a SOI, prípadne, že tak skutočne urobte. V tomto prípade nemáte čo stratiť!

4.      Dôsledky zrušenia poistnej zmluvy

Prvoradým výsledkom zrušenia poistnej zmluvy je ukončenie vzťahu medzi vami a poisťovňou, o ktorom musíte byť informovaný, aj s dátumom, kedy presne došlo k ukončeniu. Takisto musíte byť informovaný o tom, aký bol stav účtu a koľko peňazí dostanete. Ak vznikne nedoplatok na poistnom, prípadne si poisťovňa zaúčtuje poplatok za zaslanie upomienky- všetky tieto položky by ste mali mať k dispozícii. A to všetko preto, že máme právo na informácie. S čím je potrebné počítať sú najmä nasledovné skutočnosti.

–         Ak som zrušil poistnú zmluvu do 2 rokov od jej uzavretia, je pravdepodobné, že nedostanem žiadne peniaze. Je to v dôsledku poplatkovej konštrukcii tohto finančného produktu. Ak neveríte, môžete sa telefonicky informovať o stave „odkupnej hodnoty“. Informáciu dostane iba poistník (ten čo uzavrel zmluvu).

–         Nedostanete všetky peniaze, ktoré ste vložili. Jednak preto, že časť išla na úrazové krytie a tiež kvôli pravdepodobnému poplatku za zrušenie zmluvy.

–         V prípade, že ste si uplatňovali daňový bonus za sporenie v životnom poistení a zrušili ste po 1.1.2011 poistnú zmluvu pred skončením poistnej doby, nie ste povinný podľa súčasného právneho stavu vrátiť tento uplatnený bonus.

–         V prípade, že dôjde k zrušeniu zmluvy odstúpením, zákon finguje, že zmluva akoby nikdy nebola. To znamená, že ak ste zaplatili poistné a využili ste právo na dostúpenie od zmluvy v stanovenej lehote, musí vám poisťovňa  vrátiť to, čo ste zaplatili. Výnimkou môže byť situácia, že vám poisťovňa poskytla nejaké služby zodpovedajúce zmluve. Túto čiastku si môže uplatniť. Nesmie to byť však v žiadnom prípade žiadna sankcia! (pokuta, poplatok a pod.)

Na záver chcem uviesť vzor výpovede alebo odstúpenia, ako by to asi malo vyzerať. Je jedno ako to nazveme, podľa obsahu dokumentu musí poisťovňa posúdiť, ktorý úkon sa „vám hodí“. Opäť je v tom status spotrebiteľa. Je potrebné okrem písomnej formy poslať túto zásielku doporučene alebo do vlastných rúk, aby ste mali doklad, že ste skutočne niečo posielali (občas sa zvyknú papiere založiť)- alebo doručiť na podateľňu poisťovne osobne a potvrdiť si kópiu, že došlo k prijatiu vašej písomnosti. Každopádne, je dôležité, aby ste sa identifikovali (určite rodné číslo). Ďalej uviedli číslo poistnej zmluvy (prípadne deň vzniku), o ktorú sa jedná a číslo bankového účtu, kam chcete zaslať peniaze. Tiež uveďte ku ktorému dňu chcete zmluvu vypovedať a najlepšie je uviesť, že zmluvu vypovedáte z dôvodu „zlej ekonomickej situácie“, ktorá vám neumožňuje ďalšie splácanie poistného.

VZOR

………………………………………………………………………………………………………………………………

hlavička

Spoločnosť:

V:

Dňa:

VEC Žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy č.

Ja dolupodpísaný/á ………………………………………………….

r.č……………………………..č.OP……………………………………..

Vás žiadam o zrušenie poistnej zmluvy č.  ………………………………….

ku dňu ……………………… Dôvod zrušenia je moja veľmi zlá finančná situácia.

Zostatkovú hodnotu prosím zašlite na bankový účet č……………………………….

Za kladné vybavenie Vám vopred veľmi pekne ďakujem.

S pozdravom

…………………………………..

                                                                                                                                        Podpis