Náhodná prechádzka po Wall Street, recenzia knihy

21.07.2013  /  Marián Bednarčík

Mám 17 rokov a o investovanie som sa začal zaujímať asi pred trištvrť rokom, kedy som v jednom kníhkupectve narazil na knihu o mužovi, ktorý založil firmu na Wall Street a po niekoľkých rokoch ho pre podvody zavreli do väzenia. Táto kniha mi nestačila, tak som doma skúsil pohľadať a našiel som ďalšie 2 staršie knihy o financiách a investovaní, ktoré som si jednoducho musel prečítať. Po nich nasledovali ďalšie, a to napríklad Inteligentný investor od B. Grahama, alebo Investícia do akcií – beh na dlhú trať od J. Siegela.

Mojou zatiaľ poslednou prečítanou a taktiež najobľúbenejšou je kniha od B. Malkiela: Náhodná prechádzka po Wall Street. Najobľúbenejšou je aj preto, že je veľmi ľahko zrozumiteľná, čiže pre človeka, ktorý sa o túto oblasť zaujíma tak krátko ako ja je viac než vhodná a mrzí ma že nebola na zozname medzi prvými prečítanými. Autor v nej zdôrazňuje, ako veľmi verí v teóriu efektívnych trhov, no dáva za pravdu, že človek nie je racionálny stroj, ale niekto, kto je ovplyvňovaný vlastnými emóciami, či napríklad prehnanou sebadôverou alebo podriadením sa davu. Pán Malkiel uznáva, že človek ovplyvňovanými takými vplyvmi vykonáva iracionálne rozhodnutia vedúce k nadhodnoteniu, či podhodnoteniu cien akcií a samotného trhu.

Individuálnym investorom odporúča stratégiu investovania do indexových fondov, či už tam vložiť väčšiu sumu na začiatku alebo tam vkladať tú istú sumu pravidelne či obe spôsoby naraz. Spomína rôzne iné stratégie, ktoré porovnáva s jednoduchou „nakúp a drž“, ktorá kvôli menej častému obchodovaniu, čiže v konečnom dôsledku nižším nákladom než ostatné stratégie vždy vyhrá. Venuje sa aj technickej analýze, ku ktorej sa vyjadruje, že krátkodobé zmeny v cenách akcií sú nepredvídateľné, podľa čoho plynie aj názov knihy Náhodná prechádzka po Wall Street, no tiež pripomína istú krátkodobú zotrvačnosť na trhu a že trh s cennými papiermi je predsa len do istej miery predvídateľný.  K tejto náhodnej prechádzke dáva tento príklad: „Keď dôjdeme do extrému, môžeme tvrdiť, že opica so zaviazanými očami môže hádzaním šípok na zoznam cenných papierov vybrať portfólio, ktoré obstojí rovnako dobre ako portfólio vybrané odborníkmi.“

Vysvetľuje 2 prístupy používané profesionálmi na ohodnotenie aktív: teóriu pevného základu a teóriu vzdušných zámkov.

Teória pevného základu: Jej zastánci tvrdia, že každý investičný nástroj má vnútornú hodnotu, ktorá môže byť stanovená analýzou súčasných podmienok a budúcich vyhliadok. Keď ceny na trhu klesajú pod tento základ vnútornej hodnoty, naskytá sa príležitosť nákupu, pretože podľa tejto teórie bude tento výkyv napravený. O rozvinutie tejto techniky sa zaslúžil J. Williams, ktorý predstavil vzorec na stanovenie vnútornej hodnoty akcie a zaviedol do života pojem „diskontovanie“. Podľa neho sa vnútorná hodnota akcie rovná diskontovanej hodnote všetkých svojich budúcich dividend. Táto teória zdôrazňuje, že hodnota akcie by mala byť založená na tokoch výnosov, ktoré bude firma schopná prinášať v budúcnosti vo forme dividend. Čím vyššie sú súčasné dividendy a aj miera ich zvyšovania, tým väčšiu má akcia hodnotu. Problém tejto teórie je, že sa odvíja od ťažko predpovedateľnej mieri rozsahu a trvania rastu, takže, ako autor píše, stanovenie vnútornej hodnoty môže byť menej spoľahlivé, než sa tvrdí. So zásadami tejto teórie údajne dosiahol legendárne úspechy v investovaní Warren Buffet, prezývaný „mudrc z Omahy“.

Teória vzdušných zámkov: podľa názoru ekonóma a úspešného investora, ktorým bol J. Keynes, profesionálni investori radšej venujú energiu a čas tomu, ako sa pravdepodobne zachová zástup investorov v budúcnosti a či behom obdobia optimizmu budú mať sklony stavať na svojich nádejach vzdušné zámky. Investor odhaduje, aké investičné situácie sú najnáchylnejšie k všeobecnému stavaniu vzdušných zámkov, a potom nasleduje nákup, čím predbehne dav. Investícia má pre kupca určitú cenu, pretože očakáva, že ju predá niekomu ďalšiemu za vyššiu cenu. Nový kupec, predpokladá, že ju ostatní kupci kúpia za ešte vyššiu cenu. Akákoľvek cena bude možná, kým sú ostatní ochotný zaplatiť viac. Ako dôvod môžeme považovať davovú psychológiu. Autor dodáva, že je v poriadku kúpiť akciu za trikrát väčšiu cenu, než skutočnú hodnotu, keď neskôr môžeme nájsť nejakého naivného človeka, ktorý zaplatí päťnásobok skutočnej hodnoty.

Poďme si pozrieť niektoré teórie, ktoré pán Malkiel nazval: „Hrsť ďalších technických teórií, ktoré vám pomôžu prísť o peniaze“:

Indikátor dolného lemu: Ira Cobleigh, jej autor, ju nazval teóriou býčieho trhu a odhalených kolien. Skontrolujte dĺžku dámskych šiat a budete mať predstavu a vývoji cien akcií. Odhalené kolená naznačujú býčí trh, naopak dlhé sukne trh medvdedí. Na začiatku 20. storočia bol trh s cennými papiermi fádny ako lemy šiat. Potom prišlo skracovanie sukní a silný býčí trh v dvadsiatych rokoch nasledovaný dlhými sukňami a krachom v tridsiatych rokoch. Táto teória uspela aj v období krachu v roku 1987, kedy väčšina žien uznala, že sa pre ne minisukne nehodia a vrátili sa k dlhým sukniam.

Indikátor Super Bowl: Na to, prečo išla v roku 2009 burza hore ľahko odpovie technický analytik používajúci práve tento indikátor. Indikátor Super Bowl predpovedá, ako sa bude chovať trh s cennými papiermi podľa toho, ktorý tím vyhrá Super Bowl. Víťazstvo futbalového tímu NFC (National Football League) ako Pittsburgh Steelers v roku 2009 predpovedá býčí trh akcií, zatiaľ čo víťazstvo tímu AFC (American Football League) predstavuje pre investorov zlú správu v podobe poklesu. V roku 2002 tím AFC porazil tím NFC a trh reagoval správne, a to prudkým poklesom.

Na záver knihy B. G. Maliel zhŕňa tieto 4 pravidlá pre úspešný výber akcií:

1.       Zamerajte sa na nákupy akcií spoločností, ktoré sa zdajú byť schopné udržať si nadpriemerný rast výnosov aspoň po dobu 5 rokov.  Výber akcií s rastúcimi výnosmi je to, o čo tu ide. S trvalým rastom stúpajú nielen dividendy a výnos spoločnosti, ale môže sa zvýšiť násobok P/E, ktorý je trh ochotný za tieto dividendy zaplatiť.

2.       Nikdy neplaťte za akciu viac, než môže byť rozumne odôvodnené hodnotou odvodenou od pevného základu. Kupujte akcie, ktoré sa predávajú s P/E v úrovni P/E trhu alebo mierne nad ňou. Pozrite sa na rastové okolnosti, ktoré trh nerozpoznal, takže k hodnote akcie nepridal veľkú prémiu. Vyvarujte sa akcií s príliš veľkými násobkami P/E a mnohými rokmi rastu, ktorý sa už premietol do ceny týchto akcií.

3.       Môže byť prospešné nakupovať akcie s príbehmi o očakávanom raste, na ktorých môžu investori stavať vzdušné zámky. Spýtajte sa sami seba, či má príbeh vašej akcie šancu získať pozornosť davu. Je to príbeh, na ktorom môžu investori stavať vzdušné zámky, ale také, ktoré spočívajú na pevných základoch?

4.       Obchodujte čo najmenej. Na Wall Street je jedno porekadlo: „Sedlajte víťazov, predávajte porazených.“ Častými predajmi nedocielite ničoho, okrem vysokých účtov od vášho makléra a zvýšeniu daní, pokiaľ sa vám náhodou podarí realizovať zisk. Je veľmi náročné poznať, kedy je vhodný čas k predaju a taktiež môže dôjsť k tvrdému zdaneniu. Pán Malkiel dodáva: „Moja vlastná filozofia ma vedie k tomu, aby som obchodoval čo najmenej. Ale s akciami, ktoré očividne svoj boj prehrali, nemám zľutovanie. Až na pár výnimiek predávam vždy na konci každého kalendárneho roku všetky akcie, na ktorých mám stratu. Stratovú pozíciu držím, pokiaľ sa začne objavovať rast, ktorý očakávam a som presvedčený, že tento cenný papier nakoniec splní svoj účel.“

Autor doporučuje ľudom, ktorí si chcú vyberať cenné papiere sami, aby použili zmiešané stratégie. Jadro vášho portfólia indexujte a ku hre s akciami použite len peniaze, ktoré môžete vystaviť väčšiemu riziku.