Skúsenosti s investovaním cez Žltý melón

26.07.2013  /  Martin Gulka

V januári tohto roka som písal recenziu na Žltý melón. Žltý melón sa zaoberá sprostredkovávaním pôžičiek, recenzia bola zameraná na otestovanie tohto systému z pohľadu investora. Mojou úlohou bolo investovať do pôžičiek 350 EUR (do každej pôžičky 25 EUR) a odsledovať celý proces investovania. Keďže v tom čase bolo aktuálnych iba pár aukcií, nekládol som žiadny dôraz na hodnotenie žiadateľa, ale snažil som sa čo najrýchlejšie tých 350 EUR zrealizovať do pôžičiek. Teraz, v druhej časti recenzie zameranej na Žltý melón, popíšem ako dlho mi trvalo, kým som uspel v aukciách a v akom stave sa moje investície momentálne nachádzajú.

Takže daných 350 EUR som horko-ťažko umiestnil do 14tich pôžičiek. Bolo potrebné neustále zadávať ponuky do aukcie, pretože z každej aukcie som bol niekoľkokrát vyradený, pretože iní investori ponúkli výhodnejší úrok ako ja. Celý priebeh tých najhlavnejších udalostí zhrniem do troch dátumov. Dňa 07.01.2013 som nadotoval svoj účet, 15.01.2013 sa uskutočnilo moje prvé zrealizovanie investície do pôžičky a 11.03.2013 sa mi konečne podarilo zrealizovať do pôžičky aj posledných 25 EUR. Teda 9 týždňov mi trvalo kým som všetkých 350 EUR zrealizoval do pôžičiek. Netvrdím, že by sa to nedalo aj skôr, no vtedy je potrebné tie aukcie neustále strážiť a byť aktívny. V mojom prípade to bola naozaj dlhá doba, počas ktorej som pomerne pravidelne kontroloval, či som z aukcií nebol vyradený a ak hej, tak som do nej musel opätovne vstupovať.

Investície vo výške 350 EUR je roztrúsená do 14tich pôžičiek s týmito parametrami:

Výnosy investícií v Žltom melóne

Ak berieme v úvahu, že prijaté splátky úverov nereinvestujem a dlžníci si budú plniť svoje záväzky (čo je už teraz problémom), tak po 36 mesiacoch budem mať na účte cca 420 EUR (po odpočítaní poplatkov za správu). Pri uvedených podmienkach by som mal teda svoj vklad po troch rokoch zhodnotiť o 20%, čo ročne činí 6,67%. Keďže Žltý melón  sa rozhodol pre tzv. umorovací plán splácania pôžičiek, tak v skutočnosti najvyšší výnos dosiahnem v prvom roku. V druhom roku bude výnos o niečo nižší a v treťom roku bude najnižší. To preto, lebo pre anuitný model splácania dlhu je typické, že podiel úroku v anuite (v splátke) je s rastúcim obdobím stále nižší.

Ako som písal, pre splnenie „plánu“ si dlžníci musia plniť svoje záväzky a ja už teraz evidujem dve investície v omeškaní a jednu ukončenú investíciu, pretože dlžník už viac ako 3 mesiace meškal so splátkami. V prípade ukončenej investície bola pohľadávka postúpená na právne vymáhanie. Treba si však uvedomiť, že každá investícia prináša riziko a prípad kolektívnych pôžičiek nie je výnimkou. Ja si dovolím konštatovať, že napriek tomu, že som peniaze len tak bezhlavo umiestňoval do vtedy aktuálnych aukcií, tak moje portfólio je na tom celkom dobre.

Tí, čo ste Žltý melón už reálne skúsili, ste si určite všimli, že portál má naozaj prehľadne spracovaný účet klienta. Investor si okrem iného môže hocikedy pozrieť stav a priebeh jeho aktuálnych investícií. V sekcií „aktívne investície“ si môžem pozrieť počet aktívnych investícií, sumu vrátených istín, úrokov a sankcií z týchto investícií a taktiež počet investícií v omeškaní. Okrem toho si môžem prezrieť splátkový kalendár u každého z mojich dlžníkov, kde pekne vidím, či si dlžník načas plní svoje záväzky.

Stav aktívnych investícií na účte užívateľa:

Podľa vyššie uvedeného obrázka môj účet eviduje 12 riadne splácaných investícií a jednu investíciu v omeškaní (31-120 dní). Investícia v omeškaní znamená, že dlžník je v omeškaní s jednou, alebo viacerými splátkami. V skutočnosti sú tie investície v omeškaní dve, lenže jedna mešká menej ako 16 dní, a preto ešte nie je evidovaná ako investícia v omeškaní. Ďalej mám už jednu investíciu ukončenú z dôvodu neplatenia si záväzkov dlžníkom už viac ako 3 mesiace. Žltý melón mi vtedy poslal e-mail, v ktorom bolo uvedené, že dlžník nezačal riadne splácať svoju pôžičku a že pohľadávka bude postúpená na právne vymáhanie. Okrem toho boli v e-maily uvedené aj osobné údaje tohto dlžníka a postup pre prípadný záujem prevzatia vymáhania do vlastných rúk. Ako toto vymáhanie dopadne určite popíšem v ďalšej časti recenzie. Zaujímavosťou v tomto prípade je hlavne to, že tento neporiadny dlžník si v čase hodnotenia bonity zaslúžil od úverových analytikov Žltého melóna druhý najlepší rating (A).

Stav ukončených investícií na účte užívateľa:

Na záver už len toľko, že zrealizovať celých 350 EUR do pôžičiek mi trvalo 9 týždňov. Určite by som to zvládol aj za kratšiu dobu, keby som si aukcie lepšie strážil. Môj účet momentálne eviduje 2 investície v omeškaní (jedna do 16 dní) a jednu investíciu Žltý melón už musel ukončiť, pretože dlžník svoje záväzky nesplácal viac ako 3 mesiace. Takže možno konštatovať, že môj účet už eviduje jeden zlyhaný úver a z toho dôvodu vyššie uvedený 6,67%-ný ročný výnos z mojej investície už asi nedosiahnem.