Systémy manažérstva v zmysle noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 Ako-investovat.sk .


Systémy manažérstva vznikli za účelom štandardizácie riadenia spoločnosti s ohľadom na kvalitu, environmentálne zaťaženie a ochranu ŽP (životného prostredia) a bezpečnosť pri práci . Zlúčenie týchto troch požiadaviek vytvára integrovaný systém manažérstva.

 

Vznikli normy ISO (International Organization for Standardization) ktoré obsahujú model s požiadavkami, ktoré by mali organizácie splniť, aby dosiahli stabilitu, efektívne riadenie, systematickosť, napredovanie a inovácie v troch kľúčových faktoroch :

 • Kvalita produktov a riadenia spoločnosti
 • Environmentálna záťaž na ŽP a jej manažérstvo
 • Manažérstvo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Jednotlivé normy ISO sú preložené a upravené na lokálne podmienky jednotlivých krajín. U nás v SR popisujú tieto požiadavky normy:

 

STN EN ISO 9001 – Požiadavky na systém manažérstva kvality.

STN EN ISO 14001 – Požiadavky systém environmentálneho manažérstva.

STNE EN ISO 18001 – Požiadavky systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Systém manažérstva kvality - ISO 9001

Najrozšírenejší systém je systém manažérstva kvality ISO 9001. Základnými princípmi na ktoré sa systém manažérstva kvality zameriava je:

 • Orientácia na zákazníka – Zákazník nakoniec rozhoduje o kúpe!
 • Vodcovstvo – Vedenie spoločnosti ako základný vrchol štruktúry organizácie.
 • Zapojenie ľudí – Vyššia efektivita, súdržnosť a nápady smerom k zlepšeniu.
 • Procesný prístup – definovanie činnosti ako procesov a ich vzájomnej interakcii.
 • Systémový prístup k manažérstvu – v podstate vedecký prístup k problematike, merať, analyzovať, navrhovať riešenia.
 • Neustále zlepšovanie – Kľúčový faktor pre prežitie v dynamických podmienkach ekonomiky.
 • Orientácia na fakty pri rozhodovaní – racionálny prístup.
 • Vzájomná prospešnosť s dodávateľmi – Dobre, trvácne vzťahy a ich vzájomná prospešnosť.

Pridaná hodnota

Zavedením systémov manažérstva spoločnosť získa systémové metódy, postupy ako riadiť  svoju spoločnosť smerom k základným princípom systémov manažérstva. Prezentuje sa ako spoločnosť, ktorá splnila požiadavky zákazníkov, obchodných partnerov, štátnych inštitúcii, iných zainteresovaných strán.

 

Potvrdením splnenia týchto požiadaviek získa spoločnosť akreditovaný certifikát ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001(SNAS – Slovenská národná akreditačná služba). Spoločnosť tak získa aj marketingovú výhodu. Certifikáty často vyžadujú pri verejných súťažiach.

Zlepšovanie

Je kľúčovým faktorom v dynamicky meniacej sa spoločnosti a jeho trhového prostredia. Najdôležitejší aspekt systémov manažérstva je „zlepšovanie“.  Úspešná spoločnosť hľadá neustále možnosti ako sa zlepšiť v akomkoľvek smere, ktoré jej prinesie konkurenčnú výhodu a jej existenciu do budúcnosti.

Postup zavedenia

 1. Úvodné jednanie (spôsob spolupráce, cenová ponuka, základné informácie, termíny, uzavretie zmluvy o zavedení)
 2. Zisťovanie súčasného stavu riadenia (úvodné preskúmanie z pohľadu prvkov normy)
 3. Spracovanie a korekcia dokumentácie k systémom manažérstva
 4. Zavedenie systémov manažérstva do činnosti organizácie
 5. Príprava na certifikáciu
 6. Certifikačný audit a vydanie certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001

Ďalšie informácie

Pretože problematika systémov manažérstva je komplexná a rozsiahla niektoré podrobnejšie informácie  o systémoch manažérstva nájdete na stránke Certifikát ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001.

 

Ing. Róbert Polák, Poling.sk

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:


Okomentuj článok

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok

Rubriky autora

Reklamný článok


Podobní autori

admin

martin.gulka

saxo

fglasa

ts
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)