Dlhopis CEETA nie je veľmi atraktívny Ako-investovat.sk .


Na slovenskom trhu sa objavila ďalšia emisia korporátnych dlhopisov, ktorej manažérom a zároveň aj kotačným agentom je J&T BANKA, a.s.. Ide o dlhopisy s názvom CEETA 6,50%/2016 s menovitou hodnotou 1000 EUR. Ako už z názvu dlhopisu vyplýva, ide o dlhopis so splatnosťou v roku 2016 a úrokovým výnosom 6,50% p.a. s tým, že úrok sa vypláca polročne. Celkový objem emisie predstavuje 30 mil. EUR a výťažok z emisie dlhopisov sa použije čiastočne na refinancovanie súčasného úverového zadlženia skupiny, na rozvoj podnikateľských aktivít a na výplatu akcionárom zo zníženia základného imania. V tomto prípade si myslím, že najväčšia časť z výťažku bude používa práve na výplatu akcionárom. No nemôžem to tvrdiť so 100%-nou istotu, keďže v prospekte sa neuvádza aká časť z emisie má byť použitá na výplatu akcionárov a aká časť na refinancovanie a rozvoj.

 

Emitentom dlhopisov je CEETA, a.s., ktorá vznikla v decembri 2010, takže ide o spoločnosť, ku ktorej sa neviaže žiadna história a tým pádom bude ťažké hodnotiť hospodárenie tejto spoločnosti. CEETA, a.s., je holdingová realitná spoločnosť, ktorá prenajíma vlastné nehnuteľnosti (Javor, Tower 115, Prosek Point, River Park). Podľa prospektu emitenta je momentálna celková obsadenosť budov 89%, celkovým zazmluvneným ročným príjmom z nájmov je viac ako 15 mil. EUR a celková priemerná doba expirácie nájomných zmlúv je 4,9-roka. Ďalej asi každého potenciálneho investora zaujíma aj organizačná štruktúra emitenta, ktorá vyzerá takto:

 

 

K OŠ len toľko, že akcionármi emitenta sú prevažne cyperské spoločnosti a že emitent obstaráva nehnuteľnosti netradičným spôsobom, a to prostredníctvom svojich dcérskych spoločností (každá vlastní jednu budovu), ktoré emitent vlastní nepriamo, a to cez dcérsku spoločnosť Continental Investment Holding. Mne osobne sa takto zostavená organizačná štruktúra javí ako neprehľadná. 

 

Keďže emitentom je len nedávno vzniknutá spoločnosť, tak aj výsledky hospodárenia a iné ukazovatele budú posudzované len za posledné dva roky. Tržby emitenta pochádzajú z prenájmu nehnuteľnosti, ktoré vlastní a spravuje a za rok 2012 jeho tržby boli vo výške 12 mil. EUR. Ako som už vyššie spomenul, emitent má zazmluvnený ročný príjem za nájom viac ako 15 mil. EUR, takže za rok 2013 by tieto tržby mali byť minimálne tých 15 mil. EUR. Najväčšiu nákladovú položku za rok 2012 prestavovali úrokové náklady, no nepodarilo sa mi zistiť kto bol veriteľom úverov, z ktorých vznikli tak vysoké náklady. Pre posúdenie hospodárenia uvádzam v tabuľke okrem čistého zisku aj EBIT a tiež aj CF z prevádzky. Rozdiel medzi čistým ziskom a EBIT je samozrejme vo výške dani a nákladových úrokov, ktoré boli veľmi vysoké. No a pre úplne očistenie zisku o nepeňažné položky a položky jednorazového charakteru som uviedol do tabuľky aj CF z prevádzkovej činnosti, ktorý bol za rok 2012 dokonca nižší ako čistý zisk.

 

Prehľad základných položiek z výsledovky a CF z prevádzky:

 

V druhej a tretej tabuľke sú zobrazené základné údaje zo súvahy, ukazovatele ziskovosti a zadlženosti. Pri posudzovaní emitenta sú  pre investora dôležité údaje ako je celková zadlženosť, výška úverov, výška vlastného imania a ukazovatele vyjadrujúce návratnosť investície. Tu ešte treba zdôrazniť, že emitent chce znížiť základné imanie skoro až o dve tretiny, čo znamená, že celková zadlženosť sa výrazne zvýši.

 

Prehľad základných položiek zo súvahy emitenta:

 

Prehľad základných ukazovateľov emitenta:

Pre investorov do dlhopisov je asi najdôležitejší ukazovateľ „čistý dlh/EBIT“, ktorý ukazuje za koľko rokov je firma schopná splatiť existujúce záväzky z úverov a pôžičiek pri aktuálnej výške prevádzkového zisku pred úrokmi a daňou. Aktuálna hodnota 13 je vysoká  - čistý dlh je 13x vyšší ako EBIT - spoločnosti by trvalo 13 rokov kým by dlh splatila. A ku koncu roka 2013 bude pravdepodobne ešte vyššia, keďže emisiou dlhopisov sa zvýši stav čistého dlhu.

 

CEETA 6,50%/2016 a podobné slovenské korporátne dlhopisy majú výhodu jedine v tom, že sú určené pre retail a investor má možnosť ich zakúpiť už od jedného kusu, no mne osobne sa dlhopis CEETA 6,50%/2016 nezdá vôbec atraktívny. Od investície do týchto dlhopisov ma odradzuje niekoľko dôvodov, ktorými sú najmä:

  • emitent vznikol len nedávno (neznáma spoločnosť)
  • zatiaľ nepostačujúce výsledky analýzy hospodárenia
  • netransparentnosť v oblasti financovania skupiny emitenta
  • výťažok z emisie sa použije na vyplatenie akcionárov z dôvodu zníženia ZI (myslím si, že na tento účel bude použitá najväčšia časť výťažku)

Radšej ako na tieto dlhopisy odporúčame pri menších sumách pozrieť sa na dlhopisy J&TFG kde pri lepších finančných ukazovateľoch dostanete podobný výnos. Alebo sa pozrite na dlhopisy zo skupiny Penta, ktoré majú síce nižší výnos, ale ešte o niečo lepšie finannčné ukazovatele ako J&TFG. Penta sa za väčšinu emisií zaručuje, takže aj pri emitentoch, ktoré sú malé dcérske spoločnosti Penty máte credit risk Penty. Treba si to však vždy overiť v prospekte dlhopisu.

 

Pri vyšších sumách (rádovo v stovkách tisíc eur) sa oplatí poobzerať po zahraničných eurových korporátnych dlhopisoch. Na zahraničných trhoch sa určite nájdu aj atraktívnejšie dlhopisy od emitentov s lepšou kredibilitou ponúkajúce rovnaký výnos a podmienky. Viac o možnostiach a postupe zaobstarania si dlhopisov si možno prečítať tu.

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:Okomentuj článok Galéria (4)

Súvisiace články

Dlhopis JTFG III ako solídna investícia?

wednesday
21.08.2013
Dlhopisy | martin.gulka

Dlhopisy A.T.U. sú v tiesni - kto na nich zarobí?

wednesday
14.08.2013
Dlhopisy | koysjuraj

Výnosy zahraničných High Yield dlhopisov sú vyššie ako slovenské

monday
12.08.2013
Dlhopisy | koysjuraj

High yield bonds - sú všetky „prašivé dlhopisy prašivé“?

sunday
11.08.2013
Dlhopisy | koysjuraj

Dlhopisy J&T, Penty a ďalších rybičiek

sunday
04.08.2013
Dlhopisy | admin

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)