Dlhopisy A.T.U. sú v tiesni – kto na nich zarobí?

14.08.2013  /  Juraj Koyš
dlhopisy-ako-investovat

Majoritným vlastníkom spoločnosti A.T.U. je najznámejšia private equity skupina KKR. Proti nim stoja finančníci z Centerbridge, ktorý sa okrem leveraged buyouts špecializujú aj na distressed debt. Centerbridge skúpila veľkú časť dlhopisov A.T.U. Ako dopadne tento súboj finančných skupín?

 

S dlhopismi A.T.U. sme sa stretli v minulom článku o high yield dlhopisoch. Spoločnosť A.T.U. Auto-Teile-Unger „ATU“ zverejnila v piatok 8. Augusta výsledky za účtovný rok 2012/2013. Po zverejnení to so spoločnosťou ani s jej dlhopismi nevyzerá veľmi dobre. 

 

 

ATU je najväčší nemecký nezávislý reťazec predajní s auto doplnkami. Svoj obchodný model má postavený na kombinácií komplexnej sieti špecializovaných motoristických predajní spojených so servisnými dielňami. Cieľom čoho je ponúknuť „full-servis“ pre svojich zákazníkov, aj keď 77 % tržieb tvoria práve tržby za predaj tovaru. ATU má 11 295 zamestnancov na plný úväzok a prevádzkuje 646 predajní v šiestich európskych krajinách (Nemecko, Česká Republika, Taliansko, Holandsko Švajčiarsko a Rakúsko), medzi ktorými dominuje domáci nemecký trh s 599 predajňami. Okrem pobočiek má ďalšie centralizované logistické sklady na zabezpečenie čo najkratšej čakacej doby.

 

Zdroj: Jyske Bank

 

Majoritným vlastníkom je Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (“KKR”), ktorá má podiely v materskej spoločnosti  A.T.U Group, A.T.U Luxembourg S.à.r.l  prostredníctvom spoločností/fondov:

KKR priekopníkom private equity s celosvetovou pôsobnosťou a dlhoročnými skúsenosťami, pričom svoju činnosť začala už v roku 1976. Medzi ich najznámejšie akvizície patria napr. aj spoločnosti ako Duracell alebo RJR Nabisco (1989), čo bol do roku 2006 najväčší „buyout“ v histórií. Prevažnú časť aktivít zameriava KKR na oblasť Severnej Ameriky. V Nemecku má svoje investície napr. aj televíznej stanici ProSieben alebo v hudobnej spoločnosti BMG. Konkrétne sú to tieto investície:

Vráťme sa však teraz k súčasnej situácií v spoločnosti A.T.U. Agentúra Reuters priniesla pred pár dňami informáciu, podľa ktorej vlastník spoločnosti A.T.U., private equity spoločnosť KKR  predstaví do októbra plán reštrukturalizácie spoločnosti. Nakoľko na jeseň tohto roku sú splatné dlhopisové kupóny a budúci rok dosiahnu tieto dlhopisy aj svoju maturitu (ako môžeme vidieť v tabuľkách nižšie).

 

Zároveň priniesla informáciu o tom, že spoločnosť KKR rokuje s investičnou firmou Centerbridge, ktorá skúpila podstatnú časť emitovaných dlhopisov A.T.U.  O prípadnej dohode, ktorá by zahŕňala swapovú operáciu, pri ktorej by došlo k výmene dlhu v objeme cca 600 miliónov eur za akcie.

 

A.T.U. vykázalo vo fiškálnom roku 2012/2013 končiacom v mesiaci jún pokles EBITDA na 61,9 miliónov eur oproti roku 2011/2012, kedy dosiahol 103,4 miliónov, čo predstavuje medziročný pokles EBITDA o 41,5 miliónov eur.

 

Ako ďalej informovala aj tlačová správa A.T.U. zverejnená na internetových stránkach spoločnosti, celkový obrat bol vo výške 1,16 miliardy eur, čo v porovnaní k fiškálnemu roku 2011/2012 predstavuje pokles o 6,9 % z 1,25 miliardy eur. Aj napriek miernemu zlepšeniu v štvrtom štvrťroku fiškálneho roku v podobe takmer 2 % nárastu predaja sa nepodarilo kompenzovať pokles predaja v treťom štvrťroku. Čo bolo spôsobené celkovo zhoršenou situáciou v sektore. Spoločnosť v rámci konsolidácie znížila prevádzkové náklady medziročne približne o 25 miliónov. Napriek tomu EBITDA klesol vplyvom poklesu tržieb, z čoho sa očakáva čistá strata (finálna pozícia bude zverejnená koncom októbra po potvrdení audítorom).

 

V prospech pozitívneho vývoja v spoločnosti hrá stabilná Nemecká ekonomika so silným kúpyschopným obyvateľstvom, ktorá tvorí až 92 % podiel na celkovom EBITDA spoločnosti.

Na druhej strane je však o to náročné uspieť na Nemeckom trhu, kde je veľký tlak konkurentov. Hlavne ak ide o sektor (automobilový priemysel), ktorý dosahuje v Európe svoje 20 ročné minimá.

 

A.T.U. má problémy s dostatočnou likviditou pričom problém môže nastať už s výplatou kupónu,  ktorý je splatný v októbri (vyššie spomínaný termín stanovený spoločnosťou KKR na predstavenie plánu do októbra preto určite nebude náhodný).

 

Negatívny je aj vývoj pokiaľ sa pozrieme na net leverage (net debt / EBITDA), ktorý vyjadruje za koľko rokov bude spoločnosť schopná splatiť prevádzkovým ziskom svoj dlh. Súčasný pokles EBITDA teda tento ukazovateľ ešte zhorší. 

 

Cena akcií Nokia

Zdroj: Jyske Bank

 

Pozrime sa teraz na jednotlivé dlhopisové tituly emitované spoločnosťou A.T.U Auto-Teile-Unger Investment GmbH & Co. KG:

 

A.T.U AUTO ITV04/14

 

Jedná sa o emisiu 10 ročných dlhopisov v objeme 150 miliónov euro, s variabilným kupónom naviazaným na trojmesačný EURIBOR plus k tomu 7,25 % p.a. fix. Kupóny sú vyplácané štvrťročne. Maximum bolo dosiahnuté na úrovni 107 % (11/02/2005), minimá boli dosiahnuté na úrovni 11,5 % (11/12/2008) z nominálnej hodnoty dlhopisu.

 

Podľa ratingu tu však už môžeme hovoriť o distressed debt a jedná sa už o veľmi rizikový dlhopis. V súčasnosti sa obchoduje na úrovni 22% z nominálu. Podobnú situáciu ako dnes sme tu už však mali aj v roku 2008, kedy cena bola na 11,5 %, spoločnosť vtedy dostala finančnú injekciu v objeme cca 140 miliónov euro od materskej spoločnosti KKR, ktorá sa prejavila aj v negatívnom vývoji net leverage v roku 2008, tak ako sme to videli na grafe (lenže to nemali rok do splatnosti).

 

Zdroj: Deutsche Borse Group

 

A.T.U HANDEL 10/14

Jedná sa o emisiu štvorročných dlhopisov v objeme 375 miliónov euro, pričom má fixnú kupónovú sadzbu na úrovni 11 % p. a.. Kupóny sú vyplácané polročne. Maximum bolo dosiahnuté na úrovni 105 % (22/02/2011), minimá boli dosiahnuté na úrovni 73 % (27/10/2011) z nominálnej hodnoty dlhopisu. Čisto teoreticky, keby sme koncom septembra 2011 nakúpili tieto dlhopisy na úrovni okolo 75 % nominálu, mohli by sme pri predaji ešte aj v súčasnosti dosiahnuť zisk cca 16 % nominálu plus 2x kupón (11 % p. a.). V súčasnosti sa však rovnako jedna o veľmi rizikovú investíciu. Čomu zodpovedajú na jar tohto roku pridelené ratingy s negatívnym výhľadom. V nadväznosti na predchádzajúci vývoj a prvú emisiu, cieľom tejto aj nasledujúcej emisie bolo zvrátiť negatívny vývoj v spoločnosti A.T.U., čo sa však ako sme videli v aktuálnych finančných výsledkoch nepodarilo.

 

Zdroj: Deutsche Borse Group

 

A.T.U AUTO ITV 10/14 – EUR 75 miliónov, variabilná

Jedná sa o emisiu štvorročných dlhopisov v objeme 75 miliónov euro, má variabilnú kupónovú sadzbu na úrovni 9,75  % p. a. plus EURIBOR s polročným obnovením. Kupóny sú vyplácané polročne. Maximum bolo dosiahnuté na úrovni 104,6 % (11/05/2011), minimá boli dosiahnuté na úrovni 60 % (17/02/2011) z nominálnej hodnoty dlhopisu. V súčasnosti  sa však rovnako jedna o veľmi rizikovú investíciu. Keďže sa jedná o dosť podobný dlhopis ako predchádzajúci zopakujeme, len že mu boli pridelené ratingy s negatívnym výhľadom, jedná sa o distressed debt. V súčasnej situáciu a po zverejnení výsledkov tu nevidíme veľkú investorskú príležitosť, nakoľko riziko je tu už pomerne veľké a obchoduje sa iba 12% pod nominálom.

 

Zdroj: Deutsche Borse Group

 

Požiadali sme o názor aj portfólio manažéra Iinfinity Capital Petra Balinta, aby nám povedal svoj názor na investorské možnosti pri dlhopisoch A.T.U.:

 

„Situáciu dobre poznám! Centerbridge chce od KKR aby ako záruku podporila A.T.U. dodatočným kapitálom, alebo prinútiť spoločnosť k bankrotu a prevziať kontrolu nad A.T.U. od KKR. Je to ťažká dohoda a neodporúčal by som to v súčasnej dobe ako investičnú príležitosť, nakoľko senior sú príliš drahé a junior môžu mať v prípade bankrotu nulovú mieru náhrady.“

 

Pri High-Yield a distressed dlhopisoch je vždy podstatné mať na vedomí, že za potencionálny výnos sa platí vyšším rizikom a vždy hrozí strata (aj keď táto strata nemusí byť 100% a z pravidla existuje určitá miera náhrady). Riziko však netreba podceňovať a aj keď horizont splatnosti je niekoľko mesiacov, prípadne necelý rok. Ak  sa pozrieme na vývoj ceny jednotlivých dlhopisov určite tam bol priestor na to, aby sa dalo do nich vhodne investovať. Nemenej dôležitý je však aj správny timing a netreba v určitých prípadoch vstupovať za každých okolností do príliš vysokého rizika aj pri nadpriemernom výnose.

 

Za A.T.U. síce stojí silná private equity spoločnosť KKR,  ale nevieme či budú len naďalej nabaľovať dlh spoločnosti (zatiaľ podľa oficiálneho stanoviska v tom možno ani oni sami nemajú celkom jasno a nie je všetko rozhodnuté). V prípade nesplatenia dlhu A.T.U. hrozí KKR riziko spojené s ich reputáciou. Dobré meno a prestíž spoločnosti majú tiež svoju cenu. Ako naznačil Peter Balint o budúcom osude spoločnosti môžu ešte rozhodnúť interné dohody finančných skupín.

Použité zdroje: atu.de; kkr.com; JyskeBank; Reuters.com; Boerse-frankfrut.de

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk