Fondy kvalifikovaných investorov - nízke dane pre veľkých investorov Ako-investovat.sk .


Len 5% daň z investícií? V českých fondoch kvalifikovaných investorov je to realita. O tom, že naši bratia Česi majú okrem piva aj ďalšie dobré nápady, už vieme. Ak vás zaujímajú fondy a investovanie, odporúčam minimálne prečítať ďalší text o Fondoch kvalifikovaných investorov (FKI). 

 

Čo je FKI?

 

Informácie a základný funkčný rámec o FKI môžeme nájsť najmä v zákone „o investičních společnostech a investičních fondech“ (240/2013 Sb.). FKI je teda subjekt kolektívneho investovania (akýsi špeciálny fond). Špecifikom je to, že nie je určený pre neprofesionálnych klientov, teda retail, či širokú verejnosť- obyčajných spotrebiteľov. Cenné papiere z FKI môžu nadobúdať iba zákonom určené osoby: inštitucionálni investori (banky, o.c.p., poisťovne, penzijné fondy atď.), ale aj fyzické osoby, ktoré písomne prehlásia, že majú skúsenosti s obchodovaním s cennými papiermi (tzv. opt-in princíp). Inými slovami, štatút FKI stanoví (okrem iného), pre aký okruh investorov je určený. Na roydiel od predchádzajúcej právnej úpravy, FKI už môžu byť verejne ponúkané, avšak s upozornením, že je určený iba pre kvalifikovaných investorov.

 

Môže mať podobu právnickej osoby- špeciálnej akciovej, či komanditnej spoločnosti alebo otvoreného, uzavretého podielového fondu a tzv. zvereneckého fondu. Za FKI sa považujú aj fond rizikového kapitálu a fond sociálneho podnikania. Združuje investorov s minimálnym vkladom 125 000 €. Ďalšou zaujímavosťou je to, že jeho životnosť môže byť obmedzená na 10 rokov a že nesmie byť ponúkaný mimo ČR, bez špeciálnej licencie pre fond v zahraničí. Tou by mal byť podľa najnovšej úpravy tzv. Europas ("evropský pas").

 

Už je teda jasné, prečo to nie je pre každého. Otázkou však ostáva, prečo by sa kvalifikovaný investor mal pustiť do takejto investície.

 

Prečo FKI?

 

Právna úprava FKI umožňuje podstatne voľnejšiu alokáciu a stratégiu nazhromaždeného majetku, pričom však stále ostáva kontrolovaná ČNB a nezávislým audítorom.

 

Dôležitou položkou je aj zdaňovanie dosiahnutých výnosov. Oproti bežnej korporátnej dani (19%) platí FKI iba 5% z dosiahnutých výnosov. Keď má teda kvalifikovaný investor v Česku väčší kapitál, ktorý chce uchrániť pred infláciou a daňou, FKI je pre neho schodným riešením. Je to tiež zaujímavý optimalizačný mechanizmus, čo využívajú rôzne finančné skupiny. O to zaujímavejšie to môže byť napr. pre našinca, keďže dividendy sa na Slovensku nedania, iba podliehajú dividende. Veď načo platiť štátu viac, keď to nie je potrebné...

 

FKI tak vytvára alternatívy zhodnocovania kapitálu najmä bonitnejším klientom. Bližšie som  na tému FKI komunikoval so spoločnosťou AVANT investiční společnost, a.s., ktorá ako druhá najväčšia spoločnosť v danom trhu pôsobí od vzniku FKI v Českej republike (2007).

 

Môžu do FKI vstupovať aj kvalifikovaní investori zo Slovenska, prípadne iných krajín? A ak áno, za akých podmienok?

 

ANO mohou ze SR i jiných zemí, omezení lokalitou či domicilem není definováno, investor musí splňovat jen kritéria „kvalifikovanosti“ + compliance, tedy zda je institucí specifikovanou v zákoně o kolektivním investování nebo osobou se zkušenostmi s investováním do typu aktiv, na která je zaměřena investiční politika příslušného fondu (např. nemovitosti, majetkové účasti atd.) + zda má transparentní vlastnickou strukturu, prokazatelný původ kapitálu, přičemž na některé země se tato kontrola provádí důkladněji. 

 

Prečo by si mal investor vybrať FKI miesto tradičného otvoreného podielového fondu spravovaným nejakým svetovo uznávaným správcom?

 

FKI umožňuje více variant aktiv, flexibilnější přístup k investičním limitům a aktivní spoluúčast investorů na řízení fondu. Proto je určen pro menší počet investorů s vkladem nad 125 tis. EUR.

 

Ktorým produktom sa AVANT môže pochváliť, že ide o jeho vlajkovú loď?

 

AVANT IS obhospodařuje první a zatím také jediný umělecký fond v České republice, který investuje do obrazů a soch. AVANT IS také realizoval investice do průmyslových technologií a ochranných známek, což je specializace, ve které zatím nemá v ČR konkurenci.

 

Aké reálne komplikácie môžu vzniknúť na strane investora, ktoré súvisia s investovaním do FKI?

 

Žádné specifické komplikace s FKI jsme dosud nezaznamenali, FKI stejně jako další formy fondů představují pro investora riziko odpovídající investiční strategii fondu, tedy není primárně rozhodující forma fondu, ale spíše do jakých aktiv investuje.

 

V blízkej budúcnosti sa v ČR chystá zavedenie SICAV fondov. Má spoločnosť AVANT záujem aj o túto oblasť?

 

ANO, je to významný posun, forma SICAV kombinuje výhody uzavřených investičních fondů a otevřených podílových fondů. Předpokládáme, že ve velké míře bude transformovat naše uzavřené investiční fondy právě na formu SICAV počátkem příštího roku.

 

S očakávanou novou legislatívou, ktorá má v Česku nadobudnúť účinnosť už v priebehu tohto roku a r. 2014, sa tak staneme svedkami pôsobenia ďalšieho zaujímavého investičného nástroja v našich blízkych končinách (príprava SICAV fondov). Otázkou zostáva, kedy sa stretneme s podobnými inštrumentmi aj na Slovensku, resp. či v našich podmienkach dokážeme pripraviť takúto zaujímavú alternatívu, akou je napr. FKI, či pripravovaný SICAV v Česku.


článok bol ku dňu 23.8.2013 mierne upravený vzhľadom na účinnosť nového zákona upravujúci FKI. Pridal: Martin Császár dňa 23.08.2013 o 15:49
Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:


1 Komentáre

Súvisiace články

Zmeny v zdaňovaní dlhopisov a HZL v roku 2013

tuesday
02.07.2013
Dlhopisy | cmorejova

Dane pri investovaní do zlata a starožitností

tuesday
13.11.2012
Investície | cmorejova

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)