Fondy druhého piliera a ich portfóliá

23.09.2013  /  Martin Gulka

Na Slovensku momentálne pôsobí 6 dôchodkových správcovských spoločností. Každá z nich musí povinne vytvoriť a spravovať jeden dlhopisový garantovaný fond a jeden akciový negarantovaný fond. Okrem nich môže dôchodková správcovská spoločnosť spravovať aj iné dôchodkové fondy. Aktuálnu ponuku všetkých dôchodkových fondoch si je možné prezrieť v tabuľke nižšie.

 

Prehľad všetkých aktuálnych dôchodkových fondov:

 

 

Tohto roku Allianz zlúčila svoj zmiešaný a indexový fond s akciovým dôchodkovým fondom, a preto momentálne Allianz spravuje len dva dôchodkové fondy. Tak isto aj AXA zlúčila svoj zmiešaný dôchodkový fond s akciovým fondom a momentálne AXA spravuje tri fondy. Zvyšné dôchodkové správcovské spoločnosti ponúkajú svojim klientom na výber štyri typy fondov.

 

Nedávno som v článku o fondoch v treťom pilieri písal, že názvy fondov sú zavádzajúce a nezodpovedajú ich štruktúre investícií. To isté sčasti platí aj v tomto prípade. Preto som zostavil tabuľku so všetkými fondmi v druhom pilieri, kde je možné si prezrieť ich štruktúru investícií.

 

Rozloženie investícií jednotlivých fondov podľa najaktuálnejších údajov:

 

 

Pre vytvorenie si lepšieho obrazu o jednotlivých fondoch nachádzajúcich sa v tabuľke popíšem aj najväčšie investície týchto fondov. Naposledy boli fondy druhého piliera popísané v tomto článku. Filip vychádzal z májových mesačných správ a od tej doby nastali u niektorých fondov určité zmeny. Tie bolo možné spozorovať najmä u akciových fondov.

 

Dlhopisové garantované fondy:

 

Garant Allianz

 

Tento fond spravuje najviac prostriedkov zo všetky dôchodkových fondov. V správe má majetok v hodnote vyše 1,665 miliárd EUR. Najväčšie investície fondu sú slovenské štátne dlhopisy, následne štátne dlhopisy krajín Európskej únie, bankové dlhopisy a dokonca aj podnikové dlhopisy.

 

Tradícia ING

 

Najvýznamnejšie investície fondu Tradícia od ING sú tak isto najmä slovenské štátne dlhopisy, avšak v porovnaní s fondom Garant je ich tu v pomere k majetku fondu o dosť viac. Medzi najväčšími investíciami fondu sa nachádzajú aj dlhopisy Európskeho fondu finančnej stability (EFSF).

 

Klasik VÚB Generali

 

Zo všetkých dlhopisových fondov drží tento fond vo svojom portfóliu najmenej dlhopisov (iba 57%). Zvyšok prostriedkov leží na termínovaných a bankových účtoch. Z dlhopisov tvoria najväčší podiel bankové a korporátne dlhopisy, následne štátne dlhopisy a najmenšiu časť tvoria hypotekárne záložné listy. 

 

Solid Aegon

 

Štruktúra najväčších investícií tohto fondu je veľmi podobná fondu Tradícia od ING, preto nemá význam ho popisovať.

 

Stabilita DSS PB

 

Na rozdiel od fondu Garant, tento fond spravuje najmenej prostriedkov. V správe má majetok len za vyše 252  mil. EUR. V zozname najvýznamnejších investícií sa nachádzajú okrem našich štátnych dlhopisov, aj štátne dlhopisy Rumunska, Litvy, Slovinska, Poľska, Turecka, Írska. Celkom rizikové portfólio.

 

Dlhopisový garantovaný AXA

 

Druhý najväčší dlhopisový fond. Najväčšie investície fondu sú samozrejme slovenské štátne dlhopisy. Medzi najväčšími investícia fondu sa nachádzajú aj dlhopisové ETFs.

 

 

Zmiešané fondy:

 

Pri pohľade na tabuľku vyššie si bolo možné všimnúť, že zmiešané fondy sa dosť podobajú dlhopisovým. Rozdiel je len v tom, že podiel peňažných investícií je nižší a tie sú nahradené akciami. Najviac akcií vo fonde má Stabil od VÚB Generali (39%) a ide prevažne o investície do ETFs. Keďže sporitelia majú možnosť si sporiť v dvoch fondoch zároveň, určite by nebolo rozumné si namiešať portfólio z dlhopisového a zmiešaného fondu. 

 

Akciové fondy:

 

Pred nedávnom boli akciové fondy druhého piliera podrobnejšie rozoberané v tomto článku. Od tej doby sa síce toho veľa nezmenilo, ale predsa len pár zmien možno spozorovať. Napríklad “akciový” fond Dynamika od ING do svojho portfólia konečne zahrnul aj nejaké akcie 🙂

 

Progres Allianz

 

Tento fond možno označiť za najatraktívnejší zo všetkých akciových. Vo fonde sa nachádza až 74% akcií a ide o globálne diverzifikované portfólio. Za posledné tri mesiace nastali v štruktúre investícií fondu určité zmeny. Fond viac diverzifikoval svoje akciové portfólio a žiadne ETF už nemá takú prevahu v portfóliu ako mali MSCI Europe a SPDR Trust Series. Veľkým plus tohto fondu je aj to, že dlhopisovú zložku portfólia tvoria najmä korporátne dlhopisy, ktoré prinášajú vyšší zisk ako štátne. Zmeny v štruktúre investícií fondu si je možné pozrieť na základe dvoch nižšie uvedených tabuliek.

 

Najväčšie investície fondu Progres ku koncu mája 2013:

 

Najväčšie investície fondu Progres ku koncu augusta 2013:

 

 

Dynamika ING

 

Kým k 31. 5. 2013 sa vo fonde nenachádzali žiadne akcie, dnes je situácia iná. V súčasnosti sa v tomto „akciovom“ fonde nachádza 36% akciových investícií. Nepáči sa mi však, že zhruba polovica portfólia je zameraná len na USA a zvyšok tvoria akciové investície zo Západnej a Strednej Európy. Fond by mal byť viac a efektívnejšie diverzifikovaný. Ak chce tento fond zvýšiť svoju čistú hodnotu aktív, bude musieť na sebe ešte veľmi zapracovať.

 

Najvýznamnejšie investície fondu Dynamika k 31.8.2013:

 

 

Profit VÚB Generali

 

Od poslednej revízie nezrealizoval tento fond významnejšie zmeny. Vo fonde sa nachádzajú zhruba tie isté akciové investície (ETFs) a fond zvýšil investície do akciových podielových fondov. Konkrétne má fond zainvestované do fondov od spoločnosti Franklin Templeton.

 

Vital Aegon

 

Tento fond nemá v žiadnom prípade právo nazývať sa akciovým. Od poslednej revízie síce zvýšil podiel akciovej zložky, ale aj tak nič významné nestalo. Akciové investície tvoria len 5,35% a sú to MSCI World index (5,06%) a akcie VÚB banky (0,29%).

 

Prosperita DSS PB

 

Žiaľ aj tento „akciový“ fond je chudobný na akcie. V portfóliu sa nachádza iba 36% akciových investícií. Ale zato akciová zložka je širokospektrálne zameraná. Vo fonde sa nachádzajú podiely v ETFs zameraných na USA, Európu, Áziu, Pacifik a rozvíjajúce sa trhy.

 

Akciový negarantovaný AXA

 

Od mája 2013 v tomto fonde nastali menšie zmeny v štruktúre akciových investícií. Tie sa síce nezvýšili, len namiesto piatich ETFs, má teraz fond zainvestované do siedmich ETFs. Pribudlo ďalšie ETF kopírujúce svetový akciový index a ďalšie ETF kopírujúce index S&P500. Zameranie portfólia teda zostalo nezmenené.

 

 

Indexové fondy:

 

Za posledné 3 mesiace sa v indexových fondoch nič významné neudialo. Fondy kopírujú stále tie isté indexy ako aj v máji a ani ich pomer vo fonde sa výrazne nezmenil. Aktuálny zoznam indexových fondov a indexy, ktoré kopírujú si je možné prezrieť v tabuľke nižšie.

 

Benchmarky indexových dôchodkových fondov:

 

 

U indexových fondoch si treba pozor len nato, aby nekopírovali len čisto európskych index ako napríklad fondy od ING a DSS PB. V tom prípade ste odkázaní len na jeden región/svetadiel, čo nie je z hľadiska diverzifikácie príliš vhodné.

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk