Výnosy fondov v druhom pilieri po započítaní inflácie

30.09.2013  /  Martin Gulka

Aké výnosy dosiahli DSS-ky v dôchodkových fondoch? A ako tieto výnosy vyzerajú po započítaní inflácie? Porovnali sme všetky fondy v DSS-kách rok po roku. A to nominálne výnosy, ako aj reálne výnosy po odpočítaní inflácie.

 

Väčšina fondov druhého piliera zaznamenávala od svojho vzniku kladné medziročné nominálne výnosy. Znehodnotenia z nominálnom vyjadrení boli zaznamenané iba v roku 2008, príp. aj v roku 2009 v dôsledku prepadov cien akcií v tomto období. Avšak nominálne výnosy nezapočítavajú infláciu, a preto je pre sporiteľov dôležitejšia reálna výnosnosť fondov – po odpočítaní inflácie.

 

Keďže index spotrebiteľských cien za posledných deväť rokov sa pohyboval v priemere na úrovni 3%, veľa fondov svojim sporiteľom v skutočnosti prerábalo, ako zarábalo. V nasledujúcich štyroch tabuľkách sú uvedené všetky dôchodkové fondy druhého piliera rozdelené podľa kategórií a ich nominálne a reálny výkonnosti. Čierne čísla predstavujú nominálnu výkonnosť a červené reálnu výkonnosť, teda výkonnosť po započítaní inflácie.

 

Výkonnosti dlhopisových fondov druhého piliera (čiernym je nominálny výnos a červeným reálny výnos po odpočítaní inflácie):

Pozn.: 

1 Výnos od marca 2005 do decembra 2005

2 Výnos od januára 2013 do 25. septembra 2013

3 ročný výnos od marca 2005 do 25. septembra 2013

* do apríla 2007 namiesto AXA d.s.s., a.s. fondy spravovala Winterthur, d.s.s., a.s. sa

* do augusta 2008 namiesto DSS PB fondy spravovala ČSOB, d.s.s.

 

Výnosnosťou sú dlhopisové dôchodkové fondy na tom veľmi podobne. Ročný výnos všetkých fondov je v priemere 2,50%. Je to tým, že majú veľmi podobnú štruktúru investícií, kde prevažujú slovenské štátne dlhopisy a následne iné európské štátne dlhopisy.  Avšak medziročné nárasty cien spôsobili, že všetky fondy vykazujú záporné reálne ročné výnosy. 

 

Výkonnosti zmiešaných fondov druhého piliera (čiernym je nominálny výnos a červeným reálny výnos po odpočítaní inflácie):

Pozn.: 

1 Výnos od marca 2005 do decembra 2005

2 Výnos od januára 2013 do 25. septembra 2013

3 ročný výnos od marca 2005 do 25. septembra 2013

* do apríla 2007 namiesto AXA d.s.s., a.s. fondy spravovala Winterthur, d.s.s., a.s. sa

* do augusta 2008 namiesto DSS PB fondy spravovala ČSOB, d.s.s.

 

Zmiešané fondy zarábajú menej ako garantované dlhopisové fondy. Ich nominálny ročný priemerný výnos je 1,65%, čo je ešte menej ako výnos na termínovanom vklade.  Aj v tomto prípade ročný výnos v reálnom vyjadrení vykazuje záporné hodnoty. 

 

Výkonnosti akciových fondov druhého piliera (čiernym je nominálny výnos a červeným reálny výnos pod odpočítaní inflácie):

Pozn.: 

1 Výnos od marca 2005 do decembra 2005

2 Výnos od januára 2013 do 25. septembra 2013

3 ročný výnos od marca 2005 do 25. septembra 2013

* do apríla 2007 namiesto AXA d.s.s., a.s. fondy spravovala Winterthur, d.s.s., a.s. sa

* do augusta 2008 namiesto DSS PB fondy spravovala ČSOB, d.s.s.

 

Od akciových fondov by sporiteľ očakával najvyšší výnos, no v tomto prípade je opak pravdou. Výnosy akciových fondov prepočítané na ročný výnos sú dokonca nižšie ako v garantovaných dlhopisových fondoch. Jednak je to tým, že tieto “akciové” fondy mali/majú vo svojom portfóliu málo akcií a jednak tým, že určitá časť majetku zmiešaných a akciových fondov stratila v roku 2008 dosť na hodnote.

 

 

Výkonnosti indexových fondov druhého piliera (čiernym je nominálny výnos a červeným reálny výnos pod odpočítaní inflácie):

Pozn.: 

2 Výnos od januára 2013 do 25. septembra 2013

3 ročný výnos od marca 2005 do 25. septembra 2013

 

Indexové fondy vykazujú najvyššie zhodnotenia, no existujú iba krátku dobu. Od svojho vzniku najvyššie výnosy zatiaľ vykazuje fond Perspektíva od DSS PB, avšak aj výnosy zvyšných fondov sú veľmi atraktívne a solídne. Výnosy týchto indexových fondov zatiaľ bezproblémov prevyšujú infláciu. 

 

V  tabuľkách je možné vidieť aký markantný môže byť rozdiel medzi nominálnym a reálnym výnosom. Ak si v dlhopisovom, v zmiešanom, či v akciovom fonde sporíte od začiatku druhého piliera, tak ani jeden z týchto fondov vám doteraz reálne nič nezarobil. Rast cien za jednotlivé obdobia bol vyšší ako výnosy, ktoré generovali tieto fondy, čo znamená, že prostriedky vo fondoch stratili na reálnej hodnote. Z týchto kategórií fondov reálne zarábajú iba indexové fondy. Avšak existujú iba krátku dobu a boli založené v období, kedy akcie rástli pomerne rýchlym tempom. Preto momentálne vykazujú tak vysoké zhodnotenia. Indexové fondy dokážu síce generovať vysoké zhodnotenia, no tak isto môže hodnota ich majetku aj výrazne prepadnúť, preto sú vhodné na dlhodobé sporenie, kedy pri pravidelnom sporení tieto fondy vykazujú nadpriemerné výnosy.

 

Tento článok bol zameraný na výkonnosť fondov druhého piliera. Poukazuje teda nato, ako sa medziročné zvyšovala čistá hodnota aktív fondov v nominálnom, aj v reálnom vyjadrení. Najbližšie si ukážeme aký ročný percentuálny výnos sporitelia doteraz dosiahli pri pravidelnom sporení v týchto fondoch. 

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk