Alternatívne investície – Víno, alternativa pro trpělivé

15.10.2013  /  Admin

Snad každý milovník tohoto lahodného nápoje někdy popřemýšlel o možnosti odložení momentálního chuťového požitku a uchovat jednu či více lahví vína za účelem jejich budoucího zhodnocení.  Jak se tedy dá do vína investovat?

První otázka, která se jistě každému investorovi vybaví, je proč vůbec investovat do této komodity, kterou spíše známe z pohledu občasného konzumenta. Je pravda, že v praxi skoro 90% investorů do vína k němu chová bližší vztah. Ať ho již produkují či jsou jenom jeho častí konzumenti. Tato skupina investorů neřeší důvody k investování do vína. Bezespornou výhodou vína je skutečnost, že víno nedevalvuje, nýbrž naopak – stárnutím získává na hodnotě. Na druhé straně celkově lze tento potenciál shledávat pouze ve 0,2% světové produkce vín. Další výhodou je nízká míra korelace s akciovými trhy. V minulosti kdy došlo k pádu akcií na finančních trzích, hodnota vína pouze stagnovala, nikdy nedošlo k jejímu poklesu. Podobně jako investice do uměleckých předmětů, tak i investice do vína přináší svému investorovi osobní požitek, který lze jenom obtížně vyjádřit v penězích. Po letech, kdy je víno dobré prodat je možné využít několik cest jak to učinit. Například využitím služeb specializovaných obchodníků či aukcí.

Hlavním problematickým bodem investování do vína je především nízká likvidita, která značně zvyšuje investiční riziko. Proto je všeobecně doporučováno si již předem rozmyslet dobu prodeje a zajištění sítě odběratelů. Tímto může investor minimalizovat riziko nenalezení kupce ve správný okamžik, což by v nejhorším případě mohlo vést k znehodnocení investice. Nejčastějšími kupci kvalitního vína jsou luxusní hotely, restaurace. Je možné též využít organizovaného trhu s vínem, jejichž představitelem je bezesporu londýnská burza LIV-EX, kde se obchoduje na základě futures kvalitních druhů vín. Obchody jsou prováděny v lotech a doručení proběhne do 14 dnů od sjednání obchodu. Burza též vydává svůj vlastní index, který zahrnuje 100 kvalitních vinných titulů, které jsou rozlišeny podle odrůd a ročníků. Index se vypočítává na základě středních měsíčních cena obchodovaných titulů. Váhy se stanovují podle ceny, objemu produkce a vzácnosti daného titulu.

Přímé investování do vína je vhodné především pro investory, kteří mají již nemalé zkušenosti a znalosti z této oblasti. Zároveň je nutné při přímé investici počítat s vyšším vstupním kapitálem, minimum je cca 100 000 Kč. Kromě vstupního kapitálu musí investor disponovat vhodnými skladovacími prostory, což představuje nemalé náklady. Tento způsob investice má bezesporu tu výhodu, že v případě selhání může investor svůj žal kvalitním archivním vínem zapíjet.

Další způsob investování do vína je prostřednictvím aktivně řízeného fondu. Podobně jako podílové a hedgeové fondy umožňují jednotlivým investorům podílet se na investování do vína bez nutnosti znalostí, přístupu a dalších potřebných věcí pro zdárnou přímou investici. Většinou se jedná o hedgeové fondy, které jsou vhodné především pro kvalifikované investory s dostatečným vstupním kapitálem. Investování do těchto fondů je bezesporu dlouhodobou záležitostí a podobně jako v případě přímé investice, i zde je likvidní riziko.

Poslední možností investice do této komodity je využití indexových futures. Jedná se o stejnou expozici jako u indexových fondů či u ETF. Indexem pro tyto futures je Liv-ex 100 Fine Wine, o kterém jsem se již zmínil. Výhodou této investice je nižší volatilita a poplatky. A zároveň jako jediná z výše uvedených možností disponuje solidní mírou likvidity.

Závěr:

Investice do vína bude jistě i dál v budoucnu doménou především vášnivých milovníků tohoto nápoje a obyčejný investor nebude tuto komoditu příliš vyhledávat. Na druhé straně málokteré komodity nabízí možnost 10% až 15% ročního výnosu. Možná je čtenář zklamaný z absence konkrétních vín vhodných k investici. Důvodem je skutečnost, že autor není sommeliér a mé znalosti vína jsou velmi povrchní. A tento článek měl za cíl spíše představení této málo známé investiční komodity.

Ostatné články evidované pod administrátorom webu, autorsky nezaradené. Máš chuť prispievať aj ty? Neváhaj nás osloviť.