Konvertibilní dluhopisy: opomíjený mix

17.10.2013  /  Admin
dlhopisy-ako-investovat

Investory v současnosti děsí jak dluhopisový trh, kde úrokové sazby stále rostou, tak akciový trh, který navzdory slabé ekonomice dosahuje nových maxim. Pro investory, kteří nejsou úplně spokojeni s tímto vývojem, jsou konvertibilní cenné papíry zajímavou možností, jak své znepokojení vyřešit.

Pro mnohé jsou konvertibilní dluhopisy neprobádaným územím, ale své místo nachází ve stále více fondech. A v tomto roce se jich emitovalo opět o něco více než loni. Zajímavým faktem je, že konvertibilní cenné papíry dosahují, při růstu úrokových sazeb, historicky lepších výsledků než tradiční cenné papíry s fixním výnosem.

Proč? Konvertibilní cenné papíry jsou zvláštním cenným papírem, typicky dluhopisem, ale třeba také prioritní akcií, který je možno směnit za akcie společnosti, která je vydala, a to za předem stanovenou cenu. Konvertibilní dluhopis se skládá z klasického korporátního dluhopisu a kupní opce, díky které máme zmiňovanou možnost směny za akcie. Dluhopisový výnos je sice nižší než u klasických korporátních dluhopisů, ale je jistý a v případě poklesu ceny akcií se výnos rovná právě výnosu z dluhopisu. Naopak, pokud cena akcie roste nad předem sjednanou cenu, vyplatí se využít opci a směnit dluhopis za akcie. Tím dosáhnete zisku z rozdílu aktuální a předem stanovené ceny.

Portfolio manažeři, kteří používají konvertibilní dluhopisy častěji, tvrdí, že očekávaný zisk je na dvou třetinách tržního akciového zisku, ale ztráty jsou poloviční až třetinové. To znamená, že při tržním růstu o 10 % dosáhneme zhodnocení 6,5 % a při 10 % poklesu zaznamenáme ztrátu 5 %. Jedná se tedy o konzervativnější strategii a konvertibilní cenné papíry jsou tak vhodné zejména na diverzifikaci portfolia.

Za posledních 5 let dosáhl průměrný fond investující do konvertibilních cenných papírů ročního výnosu 8,75 %, což je jen o něco málo méně než průměrný růstový fond zaměřený na velké společnosti. Při finanční krizi v roce 2008 ukázaly konvertibilní cenné papíry svou ochrannou funkci, když průměrný konvertibilní fond zaznamenal ztrátu 33 % oproti 37 % indexu S&P 500.

Fondy dluhopisů s vysokým výnosem dosáhly za posledních 5 let výnosu 10 %, což je o něco více než fondy konvertibilních cenných papírů. Nicméně, v posledním roce, kdy se měnily úrokové míry a akcie dosahovaly nových maxim, dosáhly tyto fondy výnosu 1,1 % oproti 6,1 % výnosu konvertibilních fondů.

Většina investorů ale nebude kupovat konvertibilní dluhopis jako takový, z důvodu často velmi vysoké nominální hodnoty. Nezbývá tedy, než se poohlédnout po podílových fondech, nebo ještě lépe ETF nebo investičních certifikátech, které budou na tyto nástroje zaměřené. Nejsnazší cesta je prostřednictvím ETF, kde můžeme zmínit například iShares U.S. Preferred Stock ETF (PFF) s 5-letým výnosem 102,42 % nebo Preferred Portfolio (PGX) s 5-letým výnosem 68,1 %. 

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk

Ostatné články evidované pod administrátorom webu, autorsky nezaradené. Máš chuť prispievať aj ty? Neváhaj nás osloviť.