Sú High Yield dlhopisy s výnosomi 5,5% atraktívne?

22.10.2013  /  Juraj Koyš
dlhopisy-ako-investovat

Návratnosť na trhu high yield dlhopisov ukazuje relatívne stabilný vývoj za posledný rok až doteraz. Celkovo sme sa dostali na ročnej báze k výkonnosti nad 5 %. Pokiaľ sa pozrieme na spread, trh je opäť pod 450 bp., čo viedlo k sérií nových high yield emisií. Ďalšou prekážkou pre trh high yield dlhopisov bude ukázať aj stabilné výsledky za uplynulý 3. kvartál vo finančných výkazoch spoločností, ktoré musia ukázať pozitívnejší trend ako sme videli v uplynulých kvartáloch.

 

Aj napriek predchádzajúcemu vývoju v USA credit spready zostali relatívne stabilné. Čo svedčí o tom, že investori nepochybovali o tom, že USA vyriešia ich dlhové problémy a dosiahnu „nejaký“ konsenzus. Keďže USA problém iba odsunuli, môžeme v budúcnosti očakávať prípadné rozšírenie credit spreadu. Každopádne pre investora na HY trhu už aktuálny rok rozhodne nie je taký atraktívny, keďže ako vidíme aj na grafe výkonnosť sa v aktuálnom roku pohybuje v intervale cca 0 až 5 %.  Keď to porovnáme s ročnou výkonnosťou v rokoch  2010 (sivá) a 2010 (modrá) kedy sme dosahovali úrovne na 15% prípadne takmer 25% v roku 2012.

 

 

Napriek rastúcim výnosom vládnych dlhopisov a politickým výzvam, 3. kvartál dal investorom návratnosť na 3,5 %; výnos za uplynulý rok až doteraz teda sumárne predstavuje 5,5 %.

V júni investori mali obavy, že FED bude redukovať svoje nákupy čo by pravdepodobne spôsobovalo znižovanie rizikovej expozície investorov. Trh očakával, že FED na svojom septembrovom zasadnutí oznámi zníženie nákupov na 85 mld. USD. Ako dobre vieme, nestalo sa tak, čo podporilo dobrú náladu na trhu high yield, pretrvávajúcu od začiatku júna. Politická vôľa presadila očakávania trhov o odložení znižovania nákupov. O ďalšom znižovaní nákupov sa však bude rokovať na nasledujúcom zasadnutí FEDu, či však dôjde k reálnemu presadeniu je dosť neisté, keďže iba súčasné oddialenie dlhového stropu bude nahrávať pre pokračovanie.

 

Ak sa pozrieme na vývoj trhu high yield počas periód s QE, môžeme povedať, že to bol pozitívny faktor, zatiaľ čo (niektoré) periódy bez QE viedli k výraznému rozšíreniu spreadu. Keďže problémy ohľadne amerického dlhového stropu sa vyriešili iba dočasne a aj to až v poslednej chvíli, čo trh aj z väčšej časti predpokladal, môžeme usudzovať, že v krátkej budúcnosti FED pravdepodobne nebude obmedzovať svoju aktivitu.

 

 

Čo sa týka hľadiska aktivity emisií high yield dlhopisov, početnosť, tak ako v predchádzajúcich rokoch, mierne akcelerovala v septembri, kedy Európske spoločnosti tento rok emitovali 18 nových high yield emisií od 14 emitentov.  Firmy sa začínajú teda viac financovať prostredníctvom emisií keďže kupóny sú nízke a podmienky na trhu sú z ich pohľadu výhodnejšie čo ukazujú aj nasledujúce grafy kde v aktuálnom roku oproti predchádzajúcim vzrástol aj objem aj množstvo emisií.

 

 

Konkrétne to znamená, že za uplynulý rok až doteraz, emisná aktivita dosiahla ekvivalentnú hodnotu viac ako 75 mld. EUR, čo je dvojnásobok toho, čo sme videli za posledné 3 roky. Akumulovane, emisná aktivita predstavuje po prvý krát ekvivalentnú hodnotu nad 100 mld. EUR za posledných 12 mesiacov (LTM), pokiaľ hovoríme o emisiách v EUR, USD a GBP dohromady.

 

Pre samotné emisie v EUR to je 100 nových emisií za rok až doteraz (oproti 70-80 za posledné tri roky), čo korešponduje s emisným objemom nad 44 mld. EUR. Nebudeme preto možno ani prekvapení, ak sa emisný objem dostane do konca roka nad 55 mld.

 

 

To, že objem aj početnosť na trhu s high yield dlhopismi vzrástla pre investora síce znamená, že teoreticky si môže vyberať z väčšieho množstva, z hľadiska zaujímavosti to že sú lepšie podmienky pre emitentov však neznamená, že sú lepšie podmienky aj pre investorov. Keď sa pred pár rokmi dal high yield dlhopis kúpiť za podstatne nižšiu cenu oproti nominálu v súčasnosti to už neplatí. Výnosy už nemajú v takej miere kam klesať ako tomu bolo v minulosti, aby sme mohli čakať výraznejší rast cien dlhopisov. Práve naopak, ak budú výnosy v nasledujúcom období stúpať ceny dlhopisov budú klesať.  Ako môžeme vidieť na nasledujúcom grafe zobrazujúcom priemerné YTM pre US korporátne HY bondy, tak YTM sa v priemere za posledný rok pohybovalo na úrovni okolo 6%.

 

Index priemerného YTM korporátnych US high yield dlhopisov

Zdroj: bloomberg.com

 

Zdroje: bloomberg.com; Jyske bank

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk