Kde sa oplatí podnikať? Najziskovejšie sú financie, IT, výskum a reklama

03.12.2013  /  Admin

Ktoré odvetvia podnikania sú najziskovejšie  a kde sú naopak najvyššie straty? V staršom článku o výbere oblasti podnikania som písal o tom, že je dobré pred začiatkom podnikania sa pozrieť, ako je na tom sektor z hľadiska trendu tržieb. Či idete do rastového odvetvia alebo do odvetvia, ktoré stagnuje alebo klesá. 

 

Na sektory podnikania sa dá pozrieť nielen z hľadiska rastu (poklesu) tržieb, ale aj z hľadiska ziskovosti. Pri ziskovosti však pracujeme s oveľa menšou vzorkou firiem, keďže získať potrebné údaje (výšku tržieb a ziskov) pre jednotlivé firmy alebo sektory je ťažšie. Z FinStatu sme si vyexportovali údaje viac ako 5000 spoločností, u ktorých sme poznali výšku tržieb aj zisku. Následne sme firmy zaradili do odvetví a spočítali výšku ziskovej marže v niektorých odvetviach.

 

Zisková marža ukazuje pomer v percentách, koľko firme zostáva čistého zisku z jej tržieb a výnosov po odrátaní všetkých nákladov. Pre malých podnikateľov je zisková marža podstatným údajom pri rozhodovaní o oblasti, do ktorej chcú ísť podnikať. Pre väčšie firmy a private equity skupiny, ktorí chcú financovať investíciu úverom, môže byť zase rozhodujúca EBITDA marža. Pre jednoduchosť získania dát sme však pracovali len so ziskovou maržou.

 

Zo spracovaných odvetví vyšli ako najziskovejšie Financie, Informačné technológie, Testovanie a výskum, Reklama a Telekomunikácie, v ktorých sú priemerné ziskové marže od 6 – 8 %. Naopak najhoršie odvetvia sú Stavebníctvo, Cestovný ruch a gastro, Poľnohospodárstvo a Výroba textilu a odevov.

 

Ziskové marže podľa odvetví:

 

Spracovávaná vzorka firiem bola prevažne z väčších auditovaných spoločností, ktoré sú aktívne a nie sú v likvidácii. Pri veľkých firmách je menšia pravdepodobnosť, že by neúčtovali všetky príjmy, ako by sme si mohli pri Stavebníctve a Cestovnom ruchu predpokladať u malých firiem.

 

Zaujímavé je pozrieť sa aj na to, koľko firiem je v jednotlivých odvetviach ziskových a koľko stratových.  V grafe nižšie sú firmy zobrazené podľa pomeru stratových a ziskových firiem. Z tohto porovnania je vidieť, že niektoré odvetvia sú síce menej ziskové, ale relatívne stabilné (málo stratových firiem ako v lesníctve). Ale iné odvetvie môže byť naopak slušne ziskové, ale pri vyššom riziku vo forme väčšieho počtu stratových spoločností (ako napríklad Financie).

 

Pomer stratových a ziskových firiem podľa odvetví:

 

Ako som spomínal už viackrát, určite neurobíte zle, ak začnete podnikať v Informačných technológiách. Vysoké ziskové marže, nízky počet stratových firiem, rastúci sektor. To všetko sú výhody podnikania v oblasti technológií. Všimnite si napríklad aj Výskum a testovanie, ktoré vôbec nevyzerá zle. Sú v ňom však hlavne bývalé štátne výskumáky a skúšobne a zrejme nebude veľa ciest, ako by sa to dalo robiť v malom. Ale napríklad v mozgohouse sú ľudia, ktorí podnikajú vo vývoji a výskume s relatívne malými peniazmi, takže aj to sa dá.

 

Naopak, vyhnúť by ste sa mali Stavebníctvu, Cestovnému ruchu a gastro podnikaniu. Zdravotníctvo, Energetiku, Financie a Výrobu nemusíme až tak komentovať, pretože sú pre malých podnikateľov horšie dostupné z dôvodu regulácie a vysokých vstupných investícií. Ďalší dôvod, prečo ísť do technológií a internetu 🙂

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk

Ostatné články evidované pod administrátorom webu, autorsky nezaradené. Máš chuť prispievať aj ty? Neváhaj nás osloviť.