Profil hedge fondu Vltava Ako-investovat.sk .


O hedge fonde Vltava ste mali a stále máte možnosť počuť z videorozhovoru priamo s Danielom Gladišom, ktorý tento fond založil a dodnes ho spravuje. Jeho oficiálny názov je Vltava Fund SICAV, Plc a bol založený v roku 2004 na Malte ako najstarší hedge fond v strednej a východnej Európe okrem Ruska. Na Malte preto, lebo v Česku sa takýto fond nedal založiť a české zákony takúto entitu nepoznali. K výberu sídla fondu na Malte viedla aj skutočnosť, že Malta už v tom období bola moderným finančným centrom a spĺňala aj druhú podmienku, ktorou bolo, že sa nachádza v Európskej únii. Pán Gladiš ale radšej než označenie hedge fond používa investičný fond.

 

Fond je zameraný hodnotovo, teda s používaním fundamentálnej analýzy. Ako cieľ si stanovili dosahovať ročný priemerný výnos 10%. Do akcií investujú na dlhú dobu a na výnosy z nich sú ochotní čakať aj niekoľko rokov, kým ich trh správne ocení a cena porastie. Správne ocení preto, lebo akcie, ktoré sú vhodným kandidátom na zaradenie do ich portfólia majú byť podhodnotené, teda ich trhová cena má byť výrazne nižšia, než ich hodnota. Požiadavky, ktoré by mali spoločnosti splniť aby sa stali atraktívnejšími sú nízka zadĺženosť, dominantné postavenie na trhu, management, ktorý sa snaží robiť kroky predovšetkým v prospech akcionárov, veľká ziskovosť, finančná stabilita. Vo svojom portfóliu držia približne 20 akciových titulov.

 

Spoločnosti, ktoré držia majú sídlo hlavne v rozvinutých trhoch, ako je napr. USA alebo západná Európa. Akcie spoločností z Poľska, Maďarska, Česka, alebo Slovenska by ste v portfóliu fondu hľadali márne. Hoci radi by chceli vlastniť nejaké, nenašli dosť atraktívne a „lacné“ spoločnosti nachádzajúce sa v týchto krajinách. V histórii fondu držali len akcie jednej českej spoločnosti Pegas, ktoré ale po čase predali. Hlavným problémom emerging markets vidí D. Gladiš to, že hoci je management spoločnosti často aj vlastníkom veľkého balíku akcií, stále pracuje a robí kroky na úkor ostatných akcionárov. V rozvinutých zemiach je zase problém managementu v znehodnocovaní získaných ziskov, teda napríklad prehnane drahé akvizície financované minulými ziskami firmy. Kreatívne účtovníctvo, ako ďalší problém, sa týka podľa pána Gladiša prevažne Číny a Ruska.

 

Pri študovaní výsledkov spoločnosti prikladá údajom určitú rezervu a v spoločnosti musí mať istú dôveru. U niektorých malých spoločností sám hovorí s managementom firmy a snaží sa presvedčiť o tom, či robí management všetko pre akcionárov a nie pre seba.  Makroekonomickým údajom sa vo veľkej miere nevenujú. Jediný hlavný makroekonomický ukazateľ pre Daniela Gladiša  je vývoj úrokových sadzieb, ktorý ovplyvňuje okrem iného ocenenie všetkých aktív na trhu. Pesimizmu na trhu sa veľmi neboja, keďže vedia že klesajúce ceny akcií im ukážu nové atraktívne investičné príležitosti, ktoré neváhajú využiť. Niekoľko rokov okrem dlhých pozícií na jednotlivých akciách mali aj krátke pozície na akciách predražených a širokého trhu. Od tohto prístupu ale upustili na začiatku roku 2009 po zlých výsledkoch z roku 2008.

 

Tento fond funguje od septembra 2004, kedy začali s počiatočnou cenou akcie 1 000 kč a aktívami vo výške 192,2 miliónov kč. Rok 2004 ukončili s nárastom čistej hodnoty aktív o 8,6%, teda s výškou čistých aktív 227,7 miliónov kč. Tento nárast bol teda veľmi priaznivý a pre investorov uspokojivý, no hodnotiť fond na základe výnosu za 4 mesiace by nebolo veľmi správne. Do roku 2005 vstupovali s čistými aktívami vo výške 244,2 miliónov kč a cenou akcie 1 085,99 kč. Tento rok bol pre nich úspešný, s hodnotu čistých aktív na konci roku vo výške 645,6 miliónov kč, cenou akcie 1 409,77 kč, a nárastom čistej hodnoty aktív o 29,8%. Cieľ fondu dosahovať každoročne výnos 10% takto s veľkým rozdielom prekonali. Ako predošlé necelé 2 roky, aj rok 2006 bol pre fond úspešným.

 

Ročný výnos Vltavy predbehol výnos globálnych akciových trhov (podľa indexu MSCI World Equity, ktorý dosiahol toho roku výnos 13,52%). Ako je už zrejmé, aj v roku 2006 sa im podarilo dosiahnuť ich dlhodobý cieľ s výnosom za tento rok 18,90%. K výnosom za tieto obdobia pomohla aj skutočnosť, že tieto tri roky boli pre akciové trhy dosť priaznivé. Tento rok bol významný aj v tom, že aktíva fondu prekročili 1 miliardu kč. Nasledoval rok 2007 s taktiež uspokojivými výsledkami. Aj tentoraz dosiahli dlhodobý cieľ fondu, no už tesnejšie, a to nárastom čistej hodnoty aktív o 10,77%. Ďalší uspokojivý výsledok pre investorov.

Keďže takmer všetky investície sú sústredené v zahraničí a denominované v zahraničných menách, hrozí tak menové riziko, ktoré ale minimalizovali zaistením menových expozícií naspäť do českej koruny. Náklady na zaisťovanie behom tohto roku tvorili 2,5-3% čistej hodnoty aktív. To sa ale vyplatilo, keďže česká koruna výrazne posilnila voči väčšine ostatných mien. Rok 2008 už nebol taký úspešný ako predošlé roky. Tento rok došlo k výrazným poklesom trhov na celom svete. Tieto poklesy zasiahli aj portfólio držané fondom a tak tento rok skončili po prvý krát v strate. Čistá hodnota aktív spadla v tomto roku  približne až o 80%. Do roku 2009 vstúpili po predošlom roku s konzervatívnejším prístupom.

 

Nárast čistej hodnoty aktív za tento rok bol veľmi vysoký, ľahko prekročili svoj dlhodobý cieľ. Výnos v tomto roku teda dosiahol 201,8%, čo je 9 krát viac, než rast svetových akciových trhov za tento rok. Tento vysoký výnos ale ani zďaleka nedosahuje čistú hodnotu aktív pred pádom v roku 2008. Tento výnos označuje Daniel Gladiš za výnos, ktorý sa už nebude opakovať. V roku 2010 fond dosiahol uspokojivé výsledky, s výnosom vo výške 21,5%. Tento rok opäť prekonal výnosy svetových akciových trhov. V tomto roku, čo sa týka makroekonomických dát, hrala hlavnú úlohu eurozóna s problémami so štátnymi dlhmi. Nasledujúci rok fond Vltava druhý krát za obdobie svojej existencie vykázal záporné čísla. Čistá hodnota aktív klesla o 13,7%. Očakávať od fondov každý rok kladné výsledky by bolo nereálne, platí to aj v prípade tohto fondu. Rok 2012 to už boli čísla kladné, konkrétne narástla čistá hodnota aktív o 1,3%.

 

Časopis Hedge Funds Review zostavil tabuľku fondov podľa výnosnosti Vltavy za roky 2009 – 2011. Tabuľka je tvorená počtom 4499 fondov. Vltava Fund sa spomedzi akciových fondov umiestnil na skvelom 11. mieste a celkovo na 21. mieste. Za toto obdobie dosiahol fond výnos 216%, ročne teda 46,8%. Treba poznamenať, že tento rast z roku 2009 bol nasledovaný vysokou stratou z roku 2008 a teda ak zohľadníme tento záporný výsledok, fond bol stále v strate.

 

Aktíva fondu sú momentálne vo výške niečo cez 2,3 miliardy kč. S investormi chcú mať skôr dlhodobý než krátkodobý vzťah. Jeden z investorov je aj sám Daniel Gladiš.  Na začiatku roka 2013 mali najväčšie akciové pozície v spoločnostiach Sanofi, WH Smith, Wal-Mart, Berkshire Hathaway a Teva Pharmateutical. Informácie ako sa darilo fondu v roku 2013 budete mať možnosť si prečítať v liste akcionárom, ktorý ako vždy v januári by mal byť zverejnený na stránke http://www.vltavafund.com/.

 

Video rozhovor s Danielom Gladišom, portfolio manažerom fondu Vltava:

 

 

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:


Okomentuj článok

Súvisiace články

List akcionárom Daniela Gladiša z Vltava Fund

tuesday
21.01.2014
Hedge fondy | martin.gulka

Daniel Gladiš, Vltava Fund - rozhovor

saturday
12.10.2013
Hedge fondy | admin | VIDEO

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)