Porovnanie pôžičkových portálov – Žltý melón, Plán B, IsePankur

27.12.2013  /  Martin Gulka

V poslednej dobe vznikli nové spoločnosti zaoberajúce sa kolektívnymi pôžičkami. Kým ešte na jeseň roku 2012 sme všetci poznali iba portál Žltý melón, dnes sa na trhu objavili ďalšie veľmi podobné portály. Sú to Plán B, IsePankur a Investuj-požičaj. Cez každý jeden z týchto portálov je možné jednak si požičať peniaze a jednak peniaze aj investovať.

Žltý melón

Žltom melóne som sa zmienil už v dvoch článkoch. Tento portál je prvým fungujúcim na slovenskom trhu kolektívnych pôžičiek a zároveň jediným, ktorý sme si „okúsili“. Na svoj účet v Žltom melóne sme vložili 350 EUR a všetky sme rozložili po 25 EUR do 14-tich pôžičiek. Stav našej investície ku koncu júla 2013 si je možné pozrieť tu. Žltý melón v súčasnosti eviduje 346 ukončených aukcií, ale iba jednu aktívnu. Viac štatistík si je možné pozrieť priamo na portáli.

Plán B

Portál Plán B je zastrešený spoločnosťou Lyngo, s.r.o., ktorá vznikla v marci tohto roku. Avšak samotný portál funguje podľa všetkého len od decembra tohto roka. Proces investovania alebo požičania je priam totožný s procesom na Žltom melóne. Rozdiely možno evidovať iba v podmienkach, ktoré si navzájom porovnáme nižšie. Dokonca aj internetová stránka vyzerá veľmi podobne. Momentálne sa na portály nachádzajú len 3 aukcie a aj záujem investorom je zatiaľ veľmi slabý (o čom svedčí stav financovania). Plán B však funguje naozaj iba krátko a má potenciál si získať veľa klientov, pretože v porovnaní so Žltým melónom, investori tu neplatia žiadne poplatky.

Aktuálne aukcie na Plán B:

Každého investora do pôžičiek samozrejme zaujíma, čo sa bude diať, ak dlžník prestane plniť svoje záväzky. Celý proces vymáhania je veľmi podobný procesu vymáhania Žltého melóna. Aj Plán B realizuje tzv. Soft collection a následne Hard collection (splátka pôžičky je v omeškaní viac ako 3 mesiace).

IsePankur

Spoločnosť IsePankur je pôvodom z Estónska, ktorá svoje činnosti postupne rozširuje do ďalších štátov Európy. Od Žltého melóna a Plán B sa odlišuje najmä tým, že investor investuje do fínskych, španielskych a estónskych pôžičiek. Avšak v blízkej dobe bude pravdepodobne možné investovať aj do slovenských pôžičiek, pretože IsePankur donedávna umožňoval slovenským klientom iba investovať. Teraz si je možné cez Isepankur aj požičať. Investovať je možné už od 5 € a vyzerá to tak, že maximálna výška investície nie je definovaná. Podľa štatistiky IsePankur je priemerný ročný čistý výnos z investícií 21%. Nevýhodou IsePankur je to, že komunikácia s nimi je možná iba v anglickom jazyku. Ak by sa dlžník dostal do problémov a prestane si plniť svoje záväzky, bude za každý omeškaný deň platiť úrokovú sankciu 0,2% z celkovej čiastky po splatnosti. Žaloba na dlžníka bude podaná po 60-tich dňoch meškania a po rozsudku bude rozsudok podaný súdnemu exekútorovi. Toto všetko znie pekne, ale tým, že dlžník pochádza z inej krajiny ako veriteľ, celý proces vymáhania pohľadávok môže, podľa mňa, trvať niekoľko mesiacov.

V IsePankur je momentálne aktívnych 14 aukcií a jednotlivé aukcie vyzerajú takto:

Investuj-požičaj

Investuj-požičaj síce nefunguje na úplne rovnakom princípe ako dva vyššie portály, ale stojí za to ho v článku spomenúť. Investuj-požičaj vašu jednorazovú investíciu investuje do viacerých pôžičiek. Takže vy neviete, komu každému sa vaše peniaze rozdelia a ani neviete koľko je dlžníkov. Je to určite nevýhoda, pretože pri zvyšných portáloch ste aspoň v aukciách vedeli zistiť nejaké základné údaje o žiadateľovi, parametre pôžičky, videli ste jeho rating a dokonca ste sa žiadateľa mohli aj niečo spýtať prostredníctvom mini diskusie v aukcií. Keďže ma zaujímalo, že či je to naozaj tak, že ja neviem komu požičiam, kontaktoval som ich a dostal odpoveď:

“V súčasnosti sa dá investovať od 500 do 5000 € s tým, že investíciu do pôžičiek rozdeľujeme my a Vy nemáte informáciu o tom, do ktorých pôžičiek bola investícia prerozdelená. Požičiavame len bonitným klientom, o čom svedčí aj fakt, že za 5 mesiacov fungovania portálu nemáme ani jedného neplatiča. Ide prevažne o živnostníkov, ktorí potrebujú prekryť určité obdobie.”

Zároveň ma zaujímalo, že kto je si ochotný požičať na rok za 20%, ak v súčasnosti na trhu sa dajú získať úvery za oveľa nižšie sadzby. Odpoveď:

“Máte pravdu, že na trhu sa dá požičať v bankách aj za menej ako 20 %, ale naši klienti nechcú riešiť z rôznych dôvodov pôžičky cez banky a v nebankovkách sú úroky oveľa vyššie.”

Na jednej strane portál tvrdí, že požičiava iba bonitným klientom, čo znamená, že klienti by nemali mať problém si vziať úver aj z banky za podstatne menej, ale z nejakého dôvodu klienti nechcú riešiť pôžičky cez banky a tak si vezmú úver od Investuj-požičaj za 20% p.a.. Takže asi tí klienti nemôžu byť príliš bonitní, ak majú rázny dôvod si nepožičať z banky za menej.

Investuj-požičaj sa reprezentuje najmä tým, že investor má možnosť zarobiť 20% pri 12 mesačnej viazanosti. Avšak uvedených 20% je možné získať len v prípade, ak sa rozhodnete pre jednu jedinú ročnú splátku a nie 12 mesačných splátok. V druhom prípade investor získa (ak získa) podstatne menej. Celý princíp je jednoducho postavený na plnej dôvere investora k Investuj-požičaj. A žiaľ pri takto stanovených podmienkach to vyzerá veľmi pochybne.

Spoločné porovnanie pôžičkových portálov

Porovnanie základných atribútov pri investovaní:

Čo sa týka investovania prostredníctvom z vyššie uvedených spoločností, tak najmenšiu čiastku do jednej pôžičky je možné investovať u IsePankur, a to len 5€. Kdežto u Investuj-požičaj to je až 500 €, avšak tu treba poznamenať, že týchto 500 € nejde do jednej pôžičky, ale do niekoľkých.

Max. čiastka v tabuľke znamená koľko môžete maximálne investovať do jednej pôžičky. U IsePankur som nenašiel žiadne obmedzenie, čo asi znamená, že investor môže žiadateľovi poskytnúť celú žiadanú čiastku úplne sám.

Čo sa týka poplatkov pre investorov, tak iba Žltý melón si nárokuje na 1% z mesačných splátok. Treba si však overiť, či sa s investovaním nespája nejaký iný poplatok. Napríklad u IsePankur sa platí aj za registráciu obchodného účtu a aj za výbery z účtu.

Porovnanie základných atribútov pri požičaní si:

Okrem Investuj-požičaj si je možné prostredníctvom všetkých ostatných portálov požičať maximálne 10 000 EUR. Rozdielne sú však maximálne splatnosti. Kdežto cez Žltý melón si je možné požičať maximálne na 3 roky, u Plán B a IsePankur to je až na 5 rokov. Sadzby, za ktoré si je možné požičať sa v tabuľke nenachádzajú, pretože tie závisia od výsledkov aukcií. Možno uviesť len štatistiky – cez Žltý melón sa v priemere požičiava za cca 16%, u IsePankur to je 24%. Cez Plán B sa zatiaľ toho veľa nenapožičalo a Investuj-požičaj požičiava za 20% p.a..

Žiadateľ o úver platí poplatok za poskytnutie pôžičky u všetkých portálov. Najmenej je to u IsePankur a najviac u Plán B a Investuj-požičaj. Treba si však uvedomiť, že to nemusí byť jediný poplatok, ktorý platíte. Napríklad IsePankur si účtuje poplatok za kontrolu bonity a ešte akýsi „Mesačný poplatok za vedenie“, čo je niečo podobné ako už zrušené poplatky za vedenie úverového účtu v banke.