Indexové fondy sú zatiaľ najvýnosnejšie, ale peňazí je v nich najmenej

31.12.2013  /  Martin Gulka

Indexové fondy sa do druhého piliera zaviedli v roku 2012. Odvtedy sa stali najvýnosnejšími dôchodkovými fondami. Môže za to však náhoda – dobré načasovanie do obdobia prudkého rastu akciových trhov. Ako by sa však indexové fondy správali za dlhšie obdobie? Aké výnosy by mali, ak by boli v druhom pilieri od začiatku? Sú naozaj tak radikálne lepšie ako akciové dôchodkové fondy? Na indexové dôchodkové fondy sa pozrieme bližšie a odpovieme aj na tieto otázky.

 

Čistá hodnota majetku indexových fondov druhého piliera v tomto roku výrazne narástla. Kým ku koncu roka 2012 predstavovala čistá hodnota majetku (NAV) indexových fondov len niečo vyše 5,5 mil. EUR, dnes je to už skoro 33 mil. EUR. Táto čiastka je však v porovnaní s ostatnými fondami stále relatívne nízka. Indexové fondy síce zaznamenali za posledný rok vysoký nárast objemu majetku, no v ich správe sa nachádza iba 0,58 % z celkovej čistej hodnoty majetku všetkých fondov druhého piliera.

 

Podiel čistej hodnoty majetku podľa typu fondu – v indexových fondoch je len 0,58 % majetku v dôchodkových fondoch: 

 

Ako v roku 2013 po jednotlivých kvartáloch narastala čistá hodnota majetku jednotlivých indexových fondov druhého piliera, si možno pozrieť v nasledujúcej tabuľke.

 

Stav NAV u jednotlivých indexových fondov po kvartáloch roka 2013:

 

V každom kvartáli rástla čistá hodnota majetku u všetkých indexových fondov. V súčasnosti spravuje najviac majetku indexový fond od AXA. Tento fond vlastní podiely v dvoch ETFs, ktoré kopírujú svetové akciové indexy.  

 

Stav majetku u indexových fondov spolu po jednotlivých kvartáloch roka 2013 – majetok v indexových fondoch sa v roku 2013 zdvojnásobil:

 

 

Výkonnosť indexových dôchodkových fondov

 

Od svojho zavedenia indexové fondy vykazovali zatiaľ veľmi atraktívne výnosy. V roku 2013 boli tieto výnosy nadpriemerné, pretože v tomto roku sa akciám darilo až príliš dobre. Indexové fondy ako spôsob sporenia v druhom pilieri boli zavedené v priebehu apríla 2012 a v tabuľke nižšie si možno pozrieť, ako sa jednotlivým indexovým fondom darilo od tohto obdobia. A to aj v reálnom vyjadrení, teda po započítaní inflácie.

 

Výkonnosť indexových fondov v nominálnom aj v reálnom vyjadrení – po započítaní inflácie:

2 do 23. decembra 2013

Z tabuľky je vidieť, že v roku 2012 sa darilo fondom, ktoré boli naviazané na európske indexy (ING a DSS Poštovej Banky). V roku 2013 sa darilo všetkým indexovým fondom, teda aj tým, ktoré kopírujú akciový index MSCI World (ktorý má prevahu amerických akcií).

 

Fondy zatiaľ bez problémov prekonávali medziročné nárasty inflácie. Iba indexový fond od VÚB Generali vykázal za rok 2012 negatívny reálny výnos, no v roku 2013 už reálny výnos tohto fondu predstavoval až 10 %. 

 

Minulé výnosy však treba brať s rezervou a nemožno ich považovať za hlavný faktor rozhodovania. Akciové investície síce v dlhodobom horizonte vykazujú nadpriemerné výnosy a prekonávajú infláciu, ale tento dlhodobý výnos sa nepohybuje v takých vysokých číslach, ako nám vykazujú indexové fondy za posledný rok, dva. Mohli ste sa o tom presvedčiť, keď som ešte v marci tohto roka v článku znázorňoval, ako by vyzeral výnos sporiteľov, ak by mali možnosť sporiť v indexovom fonde hneď od vzniku druhého piliera. Napríklad indexový fond od Aegonu, indexový fond od AXA a sčasti aj indexový fond od VÚB Generali kopírujú svetový akciový index MSCI World. V grafe nižšie si možno pozrieť, ako sa tento index vyvíjal od apríla 2005 do konca novembra 2013.

 

Vývoj indexu MSCI World total net return a MSCI World price od apríla 2005:

 

Ak by ste si hneď od vzniku druhého piliera (apríl 2005) sporili v indexovom fonde, ktorý by kopíroval akciový index MSCI World, pri pravidelnom sporení by ste dosiahli „iba“ 7,65 % p.a.. Investori by preto nemali mať veľké oči a na 15-percentné výnosy by sa mali pozerať ako na výnimočné.

 

Sú indexové dôchodkové fondy lepšie ako akciové fondy v druhom pilieri?

 

Ešte na záver porovnanie výnosov indexových fondov a akciových fondov za posledný polrok 2013. Ako som písal už v predchádzajúcom článku, akciové fondy si tento rok prešli významnými zmenami – konečne do svojho portfólia zahrnuli aj vyšší podiel akcií. Tento úkon sa ihneď odrazil aj vo výkonnosti. Akciové fondy vykázali za druhý polrok 2013 podstatne lepšie výnosy ako za prvý polrok 2013, kedy tieto fondy nevlastnili skoro žiadne akcie.

 

Porovnanie výnosov indexových fondov a akciových fondov druhého piliera za druhý polrok 2013:

 

Akciové aj indexové fondy sme dali do jedného porovnania za posledný polrok. Prečo práve polrok? Pretože zhruba od polovice roka 2013 navýšili akciové fondy podiel v akciovej zložke portfólia (dovtedy akcie skoro vôbec nemali). Ak chceme porovnávať akciové a indexové fondy medzi sebou, je to korektné práve až od zmien v polovici roka 2013. 

 

V tabuľke je vidieť, že v druhom polroku sa darilo najmä európskym akciám a na ne naviazaným indexovým fondom od ING a DSS Poštovej banky. Fondy, ktoré boli zamerané na svetové akcie z indexu MSCI World, mali výnosy cez 7 %. 

 

Zaujímavosťou porovnania je to, že dva akciové fondy, ktoré zvýšili podiel akcií na 75 % a 50 % (Allianz a Vúb Generali), mali výnosy cez 6 %. Teda veľmi podobné indexovým fondom so zameraním na svetové akcie. Toto ukazuje, že po zmenách v portfóliách dokážu akciové fondy dosahovať podobné výnosy ako indexové fondy. 

 

Nie je to až také prekvapujúce, lebo aj akciové fondy nakupujú podobné nástroje ako indexové dôchodkové fondy. Oba druhy fondov totiž investujú do burzovo obchodovaných fondov ETF, ktoré kopírujú akciové indexy. 

 

Čím mal fond menej akcií v portfóliu (alebo ich mal v portfóliu kratšiu dobu), tým nižší výnos dosiahol. Netreba však zabúdať, že v prípade poklesu akciových trhov spadnú práve indexové fondy hlbšie ako akciové fondy, ktoré majú časť portfólia v menej volatilných dlhopisoch.

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk