Šokujúce predpovede Saxo Bank na rok 2014 Ako-investovat.sk .


Čo sa týka bohatstva a rozdeľovania zisku, je svet dnes pokrivený viac ako kedykoľvek pred tým. Politika vlád a centrálnych bánk totiž spôsobuje, že z kvantitatívneho uvoľňovania a lacných peňazí ťaží len 20 percent ekonomiky. Konkrétne ide o spoločnosti kótované na burzách a veľké banky, ktorým sa neobvykle darí. Avšak zvyšných 80 percent tvoria malé a stredné podniky a priemerná pracovná sila, ktorá zápasí s najnižším pomerom miezd k HDP v histórii. Práve na nich najviac doliehajú úsporné opatrenia a obmedzený prístup k úverom.
 
Rok 2014 by mohol (a mal by) byť rokom, kedy bude mandát pre zmenu nielen nevyhnutný, ale tiež konečne realizovaný. Zmena však príde len vtedy, keď všetko ostatné zlyhá. Politici si to len tak sami od seba neuvedomia. V budúcom roku sa tiež dočkáme veľkého sklamania – to keď ekonomiky Spojených štátov a Nemecka nebudú schopné vzchopiť sa a ich rast sa spomalí až k nule. Až to donúti politikov konať - vtedy totiž zistia, že vychvaľovanie rastúcich trhov nebola dostačujúca stratégia.
 
Bude potrebné zamerať sa na reálnu ekonomiku – či už z pohľadu politického alebo hospodárskeho.Politici by sa konečne mali prebudiť, inak bude ďalší výhľad ekonomiky veľmi zúfalý. Vysoká nezamestnanosť by mohla viesť k rastu sociálneho napätia. Prvou skúškou prejde Európa, keď sa bude v máji voliť do Európskeho parlamentu. Vážne totiž hrozí, že sa občania razantne vyjadria proti Európskemu spoločenstvu.
 
 
Európska daň z bohatstva zaváňa návratom ekonomiky sovietskeho typu
 
Deflácia a nedostatočný rast ekonomiky vyvolá v roku 2014 medzi politikmi vlnu paniky. Európska komisia (EK) preto predstaví pracovnú skupinu, ktorá zavedie najrôznejšie dane z bohatstva pre každého, koho úspory presahujú 100 000 eur alebo dolárov. Cieľom tejto skupiny pritom bude vykoreniť nerovnosť medzi Európanmi. Najbohatšie percento obyvateľov tak odvedie svoj “spravodlivý“ podiel, a tým celej spoločnosti uľahčí.
 
Na vytvorenie “krízového vankúša“, ktorý má v prípade finančnej a dlhovej krízy kryť náklady na záchranu bánk a tiež štátne výdavky, by podľa mnohých výskumov akademikov a bánk bolo treba zaviesť daň z bohatstva vo výške 5 až 10 percent. A práve to bude posledný krok k totalitnému európskemu štátu, pričom váha osobnostných a vlastníckych práv klesne na svoje dno. Kruh sa uzavrie a my budeme späť pri modeli Sovietskeho zväzu. Najlepšie preto bude nakúpiť tvrdé aktíva a predať nehmotný majetok podliehajúci inflácii.  
 
My by sme kúpili burzovo obchodovaný zlatý fond SPDR Gold Shares (GlD: arcx) a potom by sme čakali, ako prekoná hodnotu 180. Predali by sme naopak rovnomerne vážený kôš Hermes International (HRMS: xpar), lVMH (MC:xpar) a Sotheby ‘ (BID: xnys), pretože tento index podľa nášho očakávania klesne z hodnoty 100 na 50.
 
 
 
Protiúniový spolok sa stane najväčšou skupinou v europarlamente
 
V budúcom roku sa od 22. do 25. mája budú konať voľby do Európskeho parlamentu. od roku 2009, kedy vstúpila do platnosti lisabonská zmluva, sa europarlament stal mocným spolutvorcom právnych predpisov. Súčasne má však od rovnakej chvíle silné právomoci pri výbere kandidáta na post prezidenta Európskej komisie, ktorý je výkonným orgánom Európskej únie.
 
Hoci sa voľby konajú na úrovni politických strán jednotlivých štátov, tak potom, čo sú členovia parlamentu zvolení, sa väčšina z nich pridá k niektorej z nadnárodných politických frakcií. Po májových voľbách sa tak najväčšou skupinou v parlamente stane paneurópska protiúniová skupina, pozostávajúca zo zástupcov britskej Strany za nezávislosť Spojeného kráľovstva, euroskeptického zoskupenia Alternatíva pre Nemecko, krajne pravicovej francúzskej Národnej fronty a holandskej Strany za nezávislosť.
 
Dohromady obsadia 275 kresiel a nakoniec sa im podarí oslabiť tradičné politické skupiny. Zároveň si nový Európsky parlament zvolí proti únii zameraného predsedu a znemožní prezidentom a vládam európskych štátov, aby vybrali prezidenta Európskej komisie. Európa sateda ocitne späť v politickom a ekonomickom chaose. Preto by sme nakúpili nemecké bundy a na krátko predali španielske dlhopisy, a očakávali rozšírenie spreadu na 300 bázických bodov.
 
Steen Jakobsen, Saxo Bank
 
“Veľká päťka“ technologického sektora sa v roku 2014 prebudí so škaredou opicou
 
Americký sektor informačných technológií sa obchoduje zhruba 15 percent pod aktuálnym ocenením indexu S&P 500, čo je v ostrom kontraste s historickým náskokom asi 160 percent ešte z doby tzv. dot - com bubliny. Technologické tituly máme všeobecne radi - sú totiž ťahúňom rastu produktivity, ktorú ekonomika potrebuje pre dlhodobý rast bohatstva obyvateľov.
 
Lenže menšia skupina technologických akcií sa obchoduje s obrovskou prémiou, konkrétne 700 percent nad trhovým ocenením. A to sa skoro až prieči “Newtonovým zákonom“ finančných trhov. Ide o akcie, ktoré nazývame ako “Veľká päťka“ technologického sektora - Amazon, Netflix, Twitter, Pandora Media a yelp. ocenenie týchto akcií je výrazne nadhodnotené, a celá skreslená prémia je založená na raste, ktorý prišiel ako dôsledok finančnej krízy. Investori však majú problém s tým naraziť na nejaké dobré scenáre rastu, takže keď občas dôjde u suseda k nejakému neočakávanému prepadu, stavia na tituly s veľmi chabými pomermi riziko / výnos. Dalo by sa to nazvať ako nafukovanie novej bubliny uprostred tej starej.
 
A poslednou kvapkou v nelogickom mori technologického sektora bolo, keď 23-ročný zakladateľ firmy Snapchat odmietol ponuku facebooku a tri miliardy dolárov v hotovosti za jej 
odkúpenie. Snapchat pritom nemá biznis model a generuje nulové príjmy, teda hodnota celej transakcie nespočívala vo zvýšení cash flow v prospech facebooku. Naopak - išlo o deštruktívny potenciál Snapchatu na facebook v prípade, že jeho obľúbenosť vzrástla.Práve túto kreatívnu deštrukciu možno označiť ako “temnú hmotu“, voči ktorej by mali byť investori opatrní. Predovšetkým by mali spozornieť pri extrémnom nadhodnotení, ktoré teraz v tejto malej skupine sektora informačných technológií panuje. Aby sme ich mohli obchodovať, vytvoríme umelý rovnomerne vážený index Veľkej Päťky, ktorý posledný obchodný deň v roku 2013 odštartuje z hodnoty 100. Podľa nášho súboru šokujúcich predpovedí sa tento index v priebehu roka 2014 zníži na polovicu, teda 50.
 
 
Zúfalá Japonská centrálna banka odpíše štátny dlh potom, čo USDJPY spadne pod 80
 
V roku 2014 sa oživenie svetovej ekonomiky citeľne spomalí, čo oslabí rizikové aktíva a donúti investorov vrátiť sa späť k japonskému jenu. Menový pár uSDJPy tak spadne pod hodnotu 80, a investori zažijú déjà vu z roku 2011. Zúfalá Japonská centrálna banka (Bank of Japan - BoJ) preto bude nútená nejako “odstrániť “všetky svoje štátne dlhopisy, aby sa tak dostala z deflačnej pasce, ktorá krajinu trápi už po dve desaťročia. A pretože nikto nevie, aký bude mať tento účtovný manéver vplyv na sektor verejnej správy, tak výsledkom bude nervy drásajúca neistota a potenciálna katastrofa so zatiaľ neznámymi vedľajšími účinkami. Znie to šialene, že áno ? lenže práve teraz, v časoch krízy, je možné úplne všetko.
 
Kvantitatívne uvoľňovanie je pre centrálne banky v podstate akýsi núdzový východ. Vláda si vďaka nemu môže dovoliť výrazné záporné úspory, bez toho, aby súčasne vyvolávala tlak na rast úrokových sadzieb a znižovanie vládnych výdavkov. Centrálne banky nakupujú štátny dlh nepriamo prostredníctvom svojich primárnych dílerov, a navyšujú tak percento štátneho dlhu vlastneného štátnym sektorom. Inflácia je nízka asi preto, že masívne nákupy dlhu boli nahradené príklonom primárnych dílerov k tzv. prebytočným rezervám. Tieto rezervy sa pritom vďaka veľmi nízkemu dopytu po úveroch zo strany súkromného sektora nezvyšovali a nešli priamo do ekonomiky. Že by centrálne banky objavili svätý grál? Nie tak celkom. V skutočnosti sa vládny dlh v mnohých vyspelých ekonomikách ocitol na neudržateľnej trajektórii. Rast v týchto ekonomikách je pritom neistý, a to aj cez masívne stimuly štátu.
 
Najzreteľnejšie sa to prejavuje v Japonsku, ktorého štátny dlh v pomere k HDP je okolo 215 percent a podľa predpokladov ďalej porastie. Japonsko je kvôli demografickým pomerom neustále vystavené deflačným tlakom, a teda by sa mohla dlhová záťaž čoskoro staťneudržateľnou. ovšem centrálne banky si začínajú osvojovať elegantný trik, kedy banka jednoducho odstráni svoje podiely na vládnom dlhu. V prípade Japonska by to znamenalo, že zmizne zhruba 15 percent štátneho dlhu. V podstate ide o jednoduchý účtovný fígeľ, ktorý by sa dal vyložiť slovami: “ešte pred chvíľou tu bol a teraz už nie je“.
 
Peter Garnry, Saxo Bank
 
Spojené štáty obchádza strašiak deflácie
 
Aj keď zlepšenie množstva ekonomických dát môže nasvedčovať tomu, že je americká ekonomika silnejšia, zostáva federálny výbor pre voľný trh (federal open Market Committee - foMC) skeptický. A má k tomu dobrý dôvod. Krehkú rovnováhu na realitnom trhu dokladá len mierny nárast výnosov z polovice roku 2013. Predaje nových domov preto v júli klesli na ročné minimum. A hoci počet nezamestnaných vďaka tvorbe miest vo všetkých priemyselných odvetviach klesol, mzdy im nerástli.
 
Na január potom má Kongres prichystané druhé dejstvo hry s názvom “Ako oslabiť americkú ekonomiku“, a tak by investície, trh práce aj spotrebiteľská dôvera mohli utrpieť ďalšie šrámy. To bude budúci rok zrážať infláciu smerom nadol, takže sa hlavným bodomagendy výboru foMC opäť stane problém deflácie. Vhodnou stratégiou pre tento scenár by bolo zaujať dlhé pozície u desaťročných amerických štátnych dlhopisov, ktorých výnosy by v  roku 2014 mohli podľa nás dosiahnuť 1, 5 percenta.
 
Kvantitatívne uvoľňovanie a najvyššia stávka na hypotéky
 
Stačí letmý pohľad a mohli by ste si začať myslieť, že sa americká ekonomika chystá zrýchliť svoje tempo. Avšak to je len ilúzia podporená tretím kolom kvantitatívneho uvoľňovania, prostredníctvom ktorého výbor foMC pumpuje mesačne do ekonomiky 85 miliárd dolárov. Tieto nákupy aktív zrazili náklady na úroky a rizikové aktíva naopak vystrelila až ku hviezdam, čím sa vytvoril umelý dojem o lepšom stave ekonomiky. lenže tá má vážne problémy. Kým prebieha oddlžovanie súkromného sektora, bojuje realitný trh s neustálymi výkyvmi úrokových sadzieb, výdavky vo verejnom sektore klesajú a zamestnanosť v súkromnom sektore je slabá. Všetkých týchto faktorov je si foMC dobre vedomý. Zvlášť trh s nehnuteľnosťami potrebuje udržiavať pri živote, takže výbor vsadí v roku 2014 na hypotekárny trh všetky svoje karty. Z tretej vlny kvantitatívneho uvoľňovania pritom urobí 100-percentnú podporu nákupu hypotekárnych záložných listov  (mortgage - backed securities - MBS) a navýši - zabudnite na reči o ukončovaní programu nákupov aktív - celkový objem podpory na viac než 100 miliárd dolárov mesačne. Trh s bývaním opäť pocíti slabé chvíľky a burzovo obchodovaný fond Vanguard REIT ETf citeľne klesne. A to až na 30 dolárov za jednotku, teda najnižšiu úroveň od roku 2009.
 
Mads Koefoed, Saxo Bank
 
Ropa Brent sa prepadne na 80 dolárov za barel, producenti ropy totiž nedokážu zareagovať na novú situáciu
 
Svetové ropné trhy v súčasnosti prechádzajú prechodným obdobím, počas ktorého rastie produkcia ropy získavanej prostredníctvom nekonvenčných metód (najmä v Spojených štátoch a Kanade), ale zároveň sa zvyšuje aj produkcia ropy zo strany Saudskej Arábie. Napriek niekoľkým narušeniam dodávok sa tak podarilo ceny ropy stabilizovať. V posledných troch rokoch sacena ropy Brent pohybovala priemerne okolo 110 dolárov za barel a v roku 2014 by sa podľa predpovedí mala ustáliť na 105 dolároch za barel.
 
Dodávky ropy z krajín mimo zoskupenia oPEC by sa mali navýšiť o viac ako 1, 5 milióna barelov za deň a v hre sú ďalšie dva milióny, ak sa zmiernia výpadky čierneho zlata z líbye a sankcie proti Iránu. Svetový trh tak bude ropou doslova zaplavený. Producenti tejto suroviny sa budú musieť spoločne dohodnúť a ťažbu obmedziť. Hedgeové fondy potom na vzniknutú situáciuzareagujú masívnym budovaním krátkych pozícií, k čomu pristúpia prvýkrát po niekoľkých rokoch.
 
To všetko zrazí cenu ropy Brent až na 80 dolárov za barel - hlavným dôvodom pritom bude, že väčšina producentov ropy, v snahe udržať vysoké ceny, nebude schopná operatívne zareagovať na novú situáciu. Producenti z Ruska a väčšiny krajín z organizácie oPEC budú mať veľa práce s vybalansovaním svojich rozpočtov, zatiaľ čo tí americkí sa budú zdráhať - predovšetkým oni totiž potrebujú, aby boli ceny ropy hore. Inak by sa im nákladná ťažba z bridlíc zďaleka nevyplatila.A až sa producenti konečne dostanú k obmedzovaniu ťažby, ropa dostane silný impulz. Celý priemysel si nakoniec uvedomí, že vysoké ceny nie sú samozrejmosťou.
 
 
Ole Hansen, Saxo Bank
 
Nemecko v recesii
 
Nemecká ekonomika v posledných piatich rokoch, teda od začiatku svetovej recesie, zvyšok eurozóny prekonávala. lenže tak dobré výkony už v roku 2014 podávať nebude a predpoveď, ktorá počíta s 1, 7 percentným rastom ekonomiky, skončí hlbokým sklamaním. Roky nemeckej sporivosti sa premietli aj na vzťahu so Spojenými štátmi, ktoré sa na Nemecko upínali ako nanajväčšiu ekonomiku eurozóny. lenže teraz sa zdá, že sa uSA a ďalšie kľúčové ekonomiky už nebudú toľko podieľať na dovoze nemeckého tovar.
 
Keď k tomu prirátame klesajúce ceny energií v Spojených štátoch, ktoré nútia nemecké firmy presúvať svoju produkciu ďalej na západ, nižšiu konkurencieschopnosť spôsobenú rastom reálnych miezd, pravdepodobné požiadavky zo strany SPD ako nového koaličného partnera na zlepšenie životnej úrovne nižšej a strednej triedy obyvateľov Nemecka, a tiež rozvíjajúcu sa Čínu, ktorá sa chce po nedávnom zasadnutí komunistickej strany viac sústrediť na domácu spotrebu, nutne nám z toho vychádza prekvapivý prepad ekonomickej aktivity. Výstup ekonomiky bude v budúcom roku nižší, než sa všeobecnečakalo - a to sa pritom predpovedal rast. Výnos nemeckých desaťročných štátnych dlhopisov potom klesne na jedno percento.
 
Index CAC klesne o 40 percent
 
Bublina na akciových trhoch, za ktorou stojí kvantitatívne uvoľňovanie, sa bude v roku 2014 ďalej nafukovať. Potom však akcie tvrdo narazia a prudko klesnú - to keď si trhy uvedomia, že jediným ťahúňom ich rastu bola “teória väčšieho blázna“. Napríklad vo francúzsku sa malátnosť tamojšej ekonomiky pod zlým vládnutím kabinetu françoisa Hollanda len zhoršuje. Prezident a jeho tím totiž nie sú schopní vyriešiť problém, prečo nie je francúzsko konkurencieschopné alebo prečo nie je schopné vykresať aspoň iskričku rastu.
 
Francúzsky realitný trh sa ešte odzačiatku krízy nestačil spamätať. V roku 2014 dokonca bude nasledovať prípad Holandska z roku 2012 a spadne ešte viac, čo opäť naruší spotrebu domácností a dôveru v ekonomiku. Index CAC 40 budúci rok klesne o viac ako 40 percent oproti maximám z konca roka 2013, pretože investori budú hľadať únikové cesty z tejto nepríjemnej situácie.
 
 
 
Meny “krehkej päťky“ klesnú oproti doláru o 25 percent
 
Normalizácia úrokových sadzieb, ktorá sa očakáva v súvislosti s postupným útlmom kvantitatívneho uvoľňovania v uSA, prinesie nárast marginálnych nákladov na kapitál v dôsledku vyšších úrokových sadzieb. Štáty s narastajúcimi deficitmi bežného účtu nakoniec doplatia na to, že sa bude znižovať chuť svetových investorov riskovať. V dôsledku toho by mohli ich meny oslabiť, najmä potom voči americkému doláru. Konkrétne sa to dotkne nasledujúcich piatich krajín: Brazília, India, Juhoafrická republika, Indonézia a Turecko.
 
Všetky tieto štáty v uplynulých desiatich rokoch dramaticky rástli, čo prilákalo miliardy dolárov vo forme priamych zahraničných investícií (foreign direct investment - fDI). lenže zatiaľ čo prísun lacných peňazí začal poľavovať, deficit ich bežného účtu narastal.„Krehká päťka“ sa bude potýkať s rastúcimi výdavkami kvôli drahšej pracovnej sile, a teda sa nevyhne ani tlaku na znižovanie sily svojej meny. Májové voľby v Indii a júlové v Indonézii by mohli pribrzdiť zavádzanie reforiem potrebných pre ekonomické oživenie. O to viac potom budú zraniteľnejšie. Pomaly im dochádza čas a nakoniec im zostane len jeden nástroj - slabšia mena. Preto by sme predali rovnomerne vážený kôš mien “krehkej päťky“, a počkali si na 10-percentnú návratnosť.
 
John J. Hardy, Saxo Bank

 

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:Okomentuj článok Galéria (5)

Súvisiace články

Kríza na rozvíjajúcich sa trhoch nezmizne, strach z devalvácie silnie a úrokové sadzby nákazlivo rastú

monday
03.02.2014
Trhy a makro | saxo

Karol Piovarcsy: riziko deflácie v Európe nie je zanedbateľné

sunday
02.02.2014
Trhy a makro | admin

Megatrendy finančného sektora v najbližších desiatich rokoch

monday
20.01.2014
Trhy a makro | saxo

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)