Etika a normy správania v investičnom sektore Ako-investovat.sk .


Finančná kríza v roku 2008 vyzdvihla dôležitosť etickej nutnosti v investičnom svete. Objavili sa rôzne naše neduhy: zavádzania, podvody, komplikované schémy, insider trading a iné, ktoré nefungovali v prospech klienta a tak došlo k porušeniu dôvery. Čo by mali investiční profesionáli a regulačné autority robiť?

Je to jednoduché: správať sa v medziach zákona a etiky. Cieľom tohto článku je poukázať profesionálom a regulačným autoritám akútnosť etických štandardov a morálky predovšetkých v chovaní a rozhodovaní v oblasti profesionálneho investičného sektora. Často sa aktuálne okolnosti či požiadavky dostanú nad etické priority a práve preto je dôležité, aby spoločnosti a profesionáli uznávali a praktizovali zákony a etické princípy. Jednoduché to nie je a komplexita sa nenosí, ale potom by nemali byť na miestach, kde sú... (osobné poznámky vynechám).

Významnou inštitúciou, ktorá sa snaží globálne teoreticky a najmä prakticky zvýšiť stabilitu finančného systému cez najvyššie štandardy v etike, vzdelaní a správaní je CFA Inštitút. CFA Institute ("Charted Financial Analyst" tj. Autorizovaný finančný analytik) je globálne uznávaná organizácia, ktorá kladie vysoké štandardy vzdelania, bezúhonnosti a profesionálnej úrovne jej členom a uchádzačom o členstvo. CFA Institute zdôrazňuje každý zo štandardov a navrhuje procedúry na prevenciu porušení pravidiel.

CFA Institute uznáva, že implementovanie súboru etických štandardov môže vytvoriť falošný dojem bezpečnosti. Z tohto dôvodu musia profesionáli v oblasti dôsledne poznať dokumenty, lokálne zákony a etické štandardy, aby porozumeli ich zmyslupnosti v každodenných profesionálnych aktivitách. CFA Institute pre tento účel ponúka návody a praktické príklady či lepšie povedané štúdie s rôznymi dilemami, ktoré môžu profesionála stretnúť.

Tu sú dôležité témy Etického kódexu a noriem profesionálneho chovania podľa CFA Institute:

Etický kódex (hlavné termíny pre bližší rozbor)

 • bezúhonnosť, odbornosť, usilovnosť a rešpekt voči verejnosti, klientom, potenciálnym klientom
 • bezúhonnosť profesie a záujmy klientov sú prioritou
 • primeraná starostlivosť a nezávislý odborný úsudok pri finančnej analýze, podávaní investičných doporučení ai.
 • dobrovoľnosť a etickosť v činnosti s cieľom dosiahnuť uznanie a dôveru
 • presadzovať poctivosť a dodržiavať pravidlá kapitálových trhov
 • udržiavať a rozvíjať úroveň odbornosti a usilovať, aby tak robili aj ostatní investiční odborníci

Normy profesionálneho chovania (hlavné termíny pre bližší rozbor)

 • Profesionálna úroveň (znalosť zákonov, nezávislosť a objektivita, jasnosť skutočnosti, čestné a legálne správanie)
 • Bezúhonnosť účastníkov kapitálových trhov (podstatné neverejné informácie, manipulácia trhu)
 • Povinnosť voči kllientom (loajalita, obozretnosť a náležitá starostlivosť, spravodlivé chovanie, vhodnosť, predkladanie finančných výsledkov, zachovanie dôvernej povahy informácií)
 • Povinnosť voči zamestnancom (loajalita, dohody o dodatočnej odmene, zodpovednosť vedúceho pracovníka)
 • Investičná analýza, doporučenie a úkony (primeraná odborná starostlivosť a primeraná báza výskumu, komunikácia s klientmi a potenciálnymi klientmi, archivovanie dokladov)
 • Konflikty záujmov (zverejnenie konflilktov záujmu, priorita tranzakcií, odmena za doporučenie produktov či služieb)
 • Zodpovednosť z titulu člena alebo kandidáta členstva v CFA (správanie členov a kandidátov programu CFA, odvolanie sa na organizáciu CFA Institute, autorizáciu CFA a program CFA)

Kompletný text v českom jazyku nájdete tu.

Z nedodržania lokálnych zákonných a právnych postupov podľa toho, v akej krajine profesionál pôsobí a ďalej z nedodržania či porušenia etického kódexu či noriem správania podľa CFA Institute plynú sankcie, ktoré môžu vyústiť do zrušenia členstva CFA. Samozrejme tam sankcie nekončia a k slovu sa dostávajú zákonné sankcie. Problematické, ale za to praktické dilemy, keď prichádza do rozporu medzi zákonom a etikou, CFA rieši nadriadením zákona nad etický kódex. CFA ponúka rôzne štúdie z reality, s akými dilemami sa profesionáli stretli a museli vysporiadať. Členovia či kandidáti CFA majú požnosť preštudovať ich a byť pripravení na výzvy, ktoré život prináša.

Záver: Na etike záleží pretože etické praktiky vštepujú verejnosti dôveru v trhy a podporujú rozvoj trhov. Dôvera je to najdôležitejšie vo finančnom svete. Bez dôvery nebude finančný systém stabilný. Rozdiel medzi stabilným a nestabilným finančným systémom je v tempe jeho rastu. Dôvera je niečo, čo sa ťažko získava, ale rýchlo stráca. Preto by dnešní investiční profesionáli mali zvážiť dlhodobé zdravie trhu ako celku.

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:


Okomentuj článok

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok

Rubriky autora

Trading a brokeri

Blogy


Podobní autori

admin

martin.gulka

juggler

fglasa

kasik
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)