Hodnota slovenských akcií a ich dividendy – tieto akcie do FNM určite nedarujte!

20.01.2014  /  Martin Gulka

Aké sú hodnoty slovenských akcií z kupónovej privatizácie? Ktoré akcie sú cenné a neoplatí sa darovať ich fondu národného majetku? Pozrite si zoznam hodnotných akcií, ktoré by ste do FNM určite nemali predať:

 

Keďže CDCP v súčasnosti eviduje ešte stále viac ako 400 tis. „aktívnych“ majetkových účtov fyzických osôb, poslanci koncom minulého roka schválili predĺženie lehoty na bezodplatný prevod cenných papierov na FNM SR.  Ťažko odhadnúť, koľko z tých vyše 400 tis. existujúcich majetkových účtov je skutočne aktívnych a koľko účtov je len úložiskom bezcenných cenných papierov.  Ale som si celkom istý, že veľká väčšina z týchto účtov sú práve účtami bezcenných cenných papierov. To znamená, že ešte stále tu máme občanov, ktorí:

Ale prečo alebo čoho sa obávajú ? No jednoducho toho, že im zamestnanec Slovenskej pošty, alebo niektorý z obchodníkov s cennými papiermi zruší celý majetkový účet a prevedie všetky jeho zaknihované cenné papiere (aj naozaj cenné) na FNM SR, ktoré na svojom majetkovom účte má. Áno aj toto sa, bohužiaľ, stáva, a to všetko omylom a jediným nevedomým príkazom. Ako príklad možno uviesť príbeh manželov Pastorekovcov, ktorí okrem akcií VÚB Kupónu omylom darovali aj tri akcie Tatra banky (ochudobnenie o cca 48 000 EUR). A to všetko len kvôli nedorozumeniu na pobočke Slovenskej pošty (ale prevod realizuje spoločnosť Dlhopis, o.c.p.).

 

Prečo to ale spomínam ? Len preto, lebo nie vždy musela nastať chyba na strane občana v prípadoch, keď sa do „rúk“ FNM SR dostali aj cenné, až veľmi cenné papiere. Niektorí buď jednoducho darovali úplne všetko, čo na majetkovom účte mali, len aby ich už nikdy nikto neotravoval, alebo iní jednoducho možno ani nevedeli, že okrem nejakého VÚB Kupónu majú na majetkovom účte ešte aj nejaké akcie typu Slovnaft, Biotika, či VÚB Banka.

 

A tak sa na vrub FNM SR postupne naakumulovalo veľmi veľa cenných akcií, ktorých účtovná hodnota ku koncu roka 2012 (dostupný najaktuálnejší zoznam) činila vyše 4 mil. EUR!

 

Takže znova a ešte raz – pred každým prevodom, resp. zrušením si majetkového účtu v CDCP si treba dať obzvlášť pozor nato, aké cenné papiere sa na danom majetkovom účte nachádzajú. Na našom webe si môžete, ktoré akcie cenu majú a ktoré nie. V tabuľke nižšie si sme spočítali, ktoré cenné akcie sa najčastejšie darujú na FNM SR a aká je ich účtovná hodnota. Každú z týchto akcií môžete okamžite predať na burze, avšak za cenu hlboko pod ich účtovnou (kvázi skutočnou) hodnotou. Ak ste vlastníkom napríklad 10 ks OTP Banky, akcie radšej darujte, ako keby ste ich mali predať, pretože poplatok za predaj (cca. 10-15 EUR) by bol vyšší ako výnos z predaja akcií.

 

Prehľad najčastejšie darovaných cenných akcií, ich účtovná hodnota a cena, za ktorú by ste akcie mohli okamžite predať na burze:

1 dňa 17.01.2014

2 účtovná hodnota v tabuľke je vypočítaná podľa najnovších zverejnených údajov. Prevažne ide o údaje z tretieho kvartálu 2014. U spoločností, ktoré nemusia zverejňovať kvartálne výsledky, sa účtovná hodnota počítala z výsledkov k 31.12.2012

 

 

Ak zistíte, že na majetkovom účte máte aj bezcenné, ale aj nejaké cenné akcie, potom môžete darovať iba tie bezcenné a cenné si ponechať. No pozor nato, aby ste pri prevádzaní bezcenných akcií omylom nepreviedli (resp. nie vy, ale zamestnanec Dlhopis, o.c.p.) aj tie cenné akcie. Preto v takomto prípade nikdy nechcite previesť všetky zaknihované cenné papiere ne účte prevodcu, ale namiesto toho je potrebné do zmluvy o prevode detailne vypísať, ktoré presne akcie darovať chcete.

 

Treba slovenské akcie hneď predávať ?

Uvedomujem si, že slovenský trh so slovenskými akciami je nelikvidný a je obtiažne si slovenské akcie zaobstarať, no na druhej strane slovenské akcie môžu predstavovať veľmi zaujímavú investíciu. A tým viac, keď zistíte, že vy alebo vaši blízki príbuzní vlastnia akcia ako napríklad Slovnaft, VÚB Banka, Biotika, Allianz alebo iné. V tomto prípade by som neuvažoval nad predajom, ale skôr nad nákupom ďalších kusov. Tieto, ale aj ďalšie slovenské akcie ponúkajú veľmi zaujímavé dividendové výnosy a je možné ich zakúpiť za cenu hlboko nižšiu ako je ich účtovná (kvázi skutočná) hodnota. Okrem toho, neraz sa stalo, že nejaká obchodovaná slovenská spoločnosť vyplatila mimoriadne vysoké dividendy, ako napríklad Zentiva v minulom roku (alebo Allianz a Biotika ešte dávnejšie). Akcie, ktoré v roku 2013 vyplatili dividendu a v akej výške si je možné pozrieť v nasledujúcej tabuľke.

 

Dividendy slovenských akcií vyplatené v roku 2013 a dividendové výnosy:

1 dividendový výnos je pomer dividendy a ceny akcie. Cenou akcie v tomto prípade je trhová cena akcie ku koncu roka 2012

 

A čo kapitálové výnosy ? Slovenské akcie sú špecifické svojou nízkou, ba niekedy žiadnou,  likviditou. Preto trhové ceny slovenských akcií treba brať s rezervou. Slovenské akcie sa obchodujú hlbokou pod ich vnútornou (skutočnou) hodnotou, a preto trhová cena akcií na bratislavskej burze nie je tá, ktorá skutočne vyjadruje hodnotu akcií. Ceny akcií na slovenskej burze tlačí smerom hore skupinka priaznivcov slovenských akcií, ktorí sa predbiehajú v zadávaní ponúk na kúpu. Ale predsa si môžeme uviesť najvýnosnejšie slovenské akcie v roku 2013 z pohľadu na kapitálový výnos.

 

Graf najvýnosnejších slovenských akcií v roku 2013:

 

Tak napríklad akcie Chemolaku sa v decembri 2012 obchodovali (vykupovali) zhruba okolo 6 EUR, ku koncu roka 2013 sa obchodovali už za 8,50 EUR, čo predstavuje zhodnotenie zhruba 42%. A takto podobne to je s ostatnými slovenskými akciami.

 

Na záver už len zopakujem, že pri prevode akcií si treba dávať pozor nato, či budeme darovať úplne všetko, čo na majetkovom účte máme, alebo si chceme nejaké akcie z účtu ponechať. To treba pri prevádzaní akcií dotyčnému realizátorovi procesu prevodu zdôrazniť. Ak však zistíte, resp. ste už zistili, že vlastníte aj nejaké cenné akcie, neponáhľajte sa s ich predajom na burze hlbokou pod ich vnútornou hodnotou. Zanalyzujte stav na trhu a pouvažujte, či nie je lepšie si ešte niekoľko kusov daného titulu dokúpiť a inkasovať dividendy, či akcie neskôr predať. A možno ich od vás kúpi aj samotný emitent (zhruba za účtovnú hodnotu), ak bude chcieť z burzy odísť.

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk