Across Momentum – zmeny stratégie a jej výsledky

22.01.2014  /  Martin Gulka
investicie-ako-investovat

Across Wealth Management ponúka svojim privátnym klientom možnosť investovať do riadeného portfólia s názvom Across Momentum. Konkrétnejšie ide o akciové portfólio (primárne) s denominačnou menou EUR. Minimálna investícia je 30 000 EUR. 

 

Bližší popis stretégie Momentum:

 

Hlavnou stratégiou (Long) je vyhľadávať akcie spoločností s veľkým rastovým potenciálom, silnou bilanciou a vysokou mierou ziskovosti. Podstatou investičnej stratégie je zrealizovanie investície pokiaľ je identifikovaná fáza najvyššieho rastu a ukončenie investície pri znakoch spomalenia. Druhá zložka stratégie je zameraná na krátky predaj akciových titulov (Short), ktorých výkonnosť a ziskovosť významne klesá. V tomto prípade identifikujeme akcie s najslabšou výkonnosťou a negatívnym výhľadom, s cieľom zarobiť na ich poklese. Prípadný nedostatok vhodných investičných príležitostí riešime dočasne investíciami na peňažnom a dlhopisovom trhu.

 

Kým do decembra 2013 stratégia Momentum fungovala na princípe individuálne riadených klientských účtov, v decembri 2013 nastala v spôsobe riadenia rázna zmena. Viac v citácií portfólio manažéra Across Radoslava Kasika:

 

“V decembri sme stratégiu Momentum preklopili z riadených individuálných klientských účtov pod flexible structured note (flexnote). Ide o alternatívu podieloveho fondu, z ktorého vyplýva množstvo výhod pre klientov i samotné riadenie portfólia. Across sa dlhodobo snažil nájsť vhodný nástroj riadenia portfólia na princípe podielových cenných papierov.”

 

“Uvedená zmena nijakým spôsobom neovplyvňuje samotnú investičnú stratégiu. Tá zostáva nezmenená, naďalej pôjde o koncentrované long/short portfólio zamerané na investovanie do akcií amerických malých a stredných podnikov s cieľom dlhodobo prekonávať širšie indexy.”

 

“Flexnote je v podstate obligácia (dlhopis), ktorého hodnota sa odvíja od hodnoty podkladového účtu. Flexnote má vlastný ISIN – medzinarodné označenie cenných papierov (XS0999246753), je registrovaný v európskom clearingovom systéme Euroclear a je vedený na Viedenskej burze. Celková úroveň sa týmto krokom zvyšuje – administratíva, custody, reporting a audit prechádzajú  pod významne inštitúcie (Citigroup, PriceWaterhouseCoopers, GWM Group, Interactive Brokers a Sanne Group).”

 

Čo všetko podnecovalo manažment pristúpiť k tejto zmene ? Tvrdí Kasík:

 

“Vyplývajúcimi výhodami pre klientov sú hlavne daňové a účtovné otázky, kedy je daňová povinnosť odložená až na dobu predaja flexnoteu klientom. Z priebežného obchodovania v portfóliu pod flexnoteom pre klientov nevyplývajú žiadne daňové povinnosti. Klient tak drží jeden cenný papier namiesto celého portfólia. Významne sa zlacňuje a zefektívňuje i samotné riadenie z našej strany. Náklady sú podstatne nižšie, na portfólio sa dívame ako na jeden celok, nie individuálne účty, čo zjednodušuje riadenie. Kontrola a väčšina administratívy je prenesená na partnerov zastrešujúcich flexnote.”

 

“Hodnota portfolia bude zverejňovaná raz mesačne v úvode mesiaca k poslednému dňu predchadzajucého.”

 

Najmarkantnejšou zmenou, ku ktorej manažment Acrossu pristúpil, je prechod na euro ako denominačnú menu. Flexnote je vedený v eurách obstarávaným napriek dolárovým aktívam. Menové riziko je odstránené hedgingom. 

 

A čo výkonnosť stratégie ? 

 

Stratégia zarobila v mesiaci december 2013 po všetkých poplatkoch 2,78%. Ročná výkonnosť činí 28,38% (dolárová výkonnosť).

 

Mesačné výkonnosti stratégie a celková výkonnosť od vzniku:

 

Rozloženie investície podľa sektorov a spôsobu a top 5 investícií k 31.12.2013:

 

Equity krivka (výkonnosť od vzniku) k jednotlivým mesiacom:

 

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk