Slovenské podnikové dlhopisy - 50 emisií známych aj neznámych spoločností Ako-investovat.sk .


V roku 2013 a na začiatku roka 2014 bolo na Slovensku emitovaných zhruba 50 podnikových dlhopisov. Dlhopisy emitujú domáce priemyselné aj finančné spoločnosti a tiež dcéry private equity skupín. Väčšina emisií nie je ponúkaná verejne a predávajú sa inštitúciám alebo bohatším súkromným investorom. 

 

Na našom trhu pôsobí zhruba 210-tisíc kapitálových obchodných spoločností, ale iba stopové množstvo z nich sa pokúsi financovať sa prostredníctvom emisie dlhopisov. Informácie o emisiách som zozbieral z FinStatu

 

V prípade podnikových dlhopisov ide o verejnú alebo neverejnú (súkromnú) emisiu. Preto vám niektoré dlhopisy možno nič nebudú hovoriť, ale iné vám môžu byť známejšie, pretože vám mohli byť ponúknuté ako investícia v privátnej banke alebo cez sieť prostredkovateľov.

 

Medzi emitentmi podnikových dlhopisov možno nájsť rôzne spoločnosti, známe alebo neznáme. Ja som bol napríklad prekvapený, že v minulom roku dlhopisy emitovala spoločnosť ThermalKesov, s.r.o., čo je vlastne prevádzkovateľ rekreačného strediska neďaleko môjho bydliska.

 

Spoločnosť Nová energia, a.s. je spoločnosť patriaca pod investičnú skupinu SKYSIDE. Spoločnosť sa realizuje v oblasti fotovoltaiky. Dlhopisy však neboli vydávané na základe verejnej ponuky, takže spoločnosť nemusela vypracovať ani prospekt cenného papiera a celá emisia bola pravdepodobne určená iba vybraným investorom. Podobne emitovali dlhopisy aj ďalšie private equity spoločnosti ako Across, Slavia Capital, Pro Partners.

 

Emisie od spoločností Penta Funding, a.s., Denda Beheer B.V., Bory, a.s., Digital Park Holdings Limited a Forbet Funding, s.r.o. majú súvis s finančnou skupinou Penta. Niektoré z týchto emisií sú ponúkané prostredníctvom Privatbanky jej klientom, iné sú zasa nástrojom kolobehu financovania v rámci skupiny.

 

Určite je viacerým z vás známa spoločnosť I.D.C. Holding, ktorú možno označiť za najväčšieho slovenského producenta sladkostí – Horalky, Mila, Kávenky, Figaro atď.. Spoločnosť v minulom roku emitovala dve veľmi podobné emisie v menovitej hodnote na jeden dlhopis až 100 000 EUR. Emisie sú už aj na burze, avšak tieto dlhopisy sú tam asi len na okrasu.

 

Pod I.D.C. Holding patrí aj spoločnosť VÁCLAV & JEŽO, a.s., ktorá tiež v minulom roku emitovala dlhopisy. VÁCLAV & JEŽO, a.s. vyrábajú piškóty a vraj sú jediným výrobcom dlhých piškót na Slovensku. Podľa informácií zo zverejnenia je táto emisia určená iba vopred určenému okruhu investorov.

 

Z finančnej oblasti podnikania tu máme napríklad dlhopisy Privat banky, a.s., ktorá emitovala už svoju 16. emisiu. Dlhopisy ponúkajú 2,00 % p.a. pri menovitej hodnote dlhopisu 1 000 EUR a splatnosti 16. 7. 2015. Dlhopisy emitovala aj investičná spoločnosť Across Finance, a.s., avšak emisia bola realizovaná neverejným predajom a tieto dlhopisy boli určené vopred vybratým investorom.

 

Zaujímavou emisiou z rozhrania rokov 2013 a 2014 sú dlhopisy Západoslovenskej energetiky, ktoré sa obchodujú na írskej burze a sú určené inštitucionálnym investorom. 

 

Ak sa stretnete s ponukou investície do niektorých zo slovenských podnikových dlhopisov, nezabúdajte, že okrem výnosu sa musíte pozerať aj na riziko. Niektoré spoločnosti financujúce sa dlhopismi a úvermi sú také zadlžené a finančne nezdravé, že výnosy ponúkané na ich dlhopisoch nezodpovedajú podstúpenému riziku. Pred samotnou investíciou do dlhopisov si treba zanalyzovať emitenta aj skupinu, do ktorej emitent patrí. Odhadnúť finančné zdravie spoločnosti, porovnať pomerové ukazovatele s ostatnými emisiami a až na základe toho sa rozhodnúť.

 

Nižšie uvádzame tabuľku s prehľadom podnikových dlhopisov. Pre lepšie zobrazenie vyskúšajte zoznam dlhopisov vo forme obrázku v tomto odkaze.

 

Zoznam podnikových dlhopisov emitovaných v roku 2013 a na začiatku roka 2014:

Emitent Názov dlhopisu Menovitá hodnota Druh a podoba Výnos Splatnosť
Nová Energia, a.s. NOVA ENERGIA 1 000 EUR listinný na meno 8,50% p.a. 31.12.2015
Salve Group, a.s. Salve Group 5 000 EUR zaknihovaný na doručiteľa 8,00% p.a. 15.1.2018
SEVIS, a.s. SEVIS 003 100 000 EUR zaknihovaný na meno 5,00% p.a. 15.1.2016
NOREA - leas, a.s. NOREA - leas 11 1 660 EUR zaknihovaný na meno 7,10% p.a. 31.12.2016
Penta Funding, a.s. Dlhopis Penta 08 1 000 EUR zaknihovaný na doručiteľa 5,50% p.a. 13.2.2015
SLAVIA CAPITAL Group, a.s. SLAVIA CAPITAL Group - séria A 500 000 EUR listinný na meno 7,00% p.a. 1.3.2014
SLAVIA CAPITAL Group, a.s. SLAVIA CAPITAL Group IX. 5 000 EUR zaknihovaný na meno 6,50% p.a. 1.3.2016
SLAVIA CAPITAL Group, a.s. SLAVIA CAPITAL Group X. 5 000 EUR zaknihovaný na meno 6,50% p.a. 15.3.2016
Finance in, s.r.o. Finance - in 03 1 660 EUR zaknihovaný na meno 7,10% p.a. 31.12.2016
QUINTELA, s.r.o. Pozemkový dlhopis 10 000 EUR zaknihovaný na meno emisný kurz 79,383% 1.3.2016
Penta Funding, a.s. Dlhopis Penta 09 1 000 EUR zaknihovaný na doručiteľa 4,80% p.a. 16.4.2014
RUFIN, a.s. RUFIN 9 100 EUR zaknihovaný na doručiteľa 9,50% p.a. 20.10.2016
Poľnoslužby Bebrava, a.s. BEBRAVA13 5 000 EUR zaknihovaný na doručiteľa 5,00% p.a. 1.6.2018
INVESTFINANCE Slovakia, a.s. INVESTFINANCE Slovakia - CZK, séria 01 500 000 CZK listinný na meno 6,00% p.a. 15.5.2015
INVESTFINANCE Slovakia, a.s. INVESTFINANCE Slovakia - USD, séria 01 340 000 USD listinný na meno 6,00% p.a. 15.5.2015
INVESTFINANCE Slovakia, a.s. INVESTFINANCE Slovakia - EUR, séria 01 50 000 EUR listinný na meno 7,00% p.a. 15.5.2015
Denda Beheer B.V. Dlhopis Florentinum 3 1 000 EUR zaknihovaný na doručiteľa 5,80% p.a. 22.5.2016
Penta Funding, a.s. Dlhopis Penta 11 1 000 EUR zaknihovaný na doručiteľa 5,90% p.a. 30.5.2016
Bory, a.s. Dlhopis Bory III 1 000 EUR zaknihovaný na doručiteľa 6,00% p.a. 23.5.2016
Bory, a.s. Dlhopis Bory II 1 000 EUR zaknihovaný na doručiteľa 6,00% p.a. 22.4.2016
VÁCLAV & JEŽO, a.s. Dlhopis V&J 5 1 000 EUR zaknihovaný na doručiteľa 7,50% p.a. 20.5.2018
Denda Beheer B.V. Dlhopis Florentinum 4 50 000 CZK zaknihovaný na doručiteľa 5,80% p.a. 30.5.2016
Penta Funding, a.s. Dlhopis Penta 12 1 000 EUR zaknihovaný na doručiteľa 5,00% p.a. 8.7.2016
Privatbanka, a.s. Dlhopis Privatbanka 16 1 000 EUR zaknihovaný na doručiteľa 2,00% p.a. 16.7.2015
QUINTELA, s.r.o. HAMÍKOVO 1 10 000 EUR zaknihovaný na meno 9,00% p.a. 1.6.2016
Prime Tourist Resorts, a.s. Dlhopis Prime Tourist Resorts 1 000 EUR zaknihovaný na doručiteľa 6,25% p.a. 15.8.2018
D1 Outlet (1), spol. s.r.o. Dlhopis D1 Outlet 02 230 000 EUR zaknihovaný na doručiteľa emisný kurz 87% - 89% 19.8.2014
ThermalKesov, s.r.o. THERMAL13 10 000 EUR zaknihovaný na meno 4,00% p.a. 1.8.2020
I.D.C. Holding, a.s. Dlhopis I.D.C. Holding, a.s. 2022 100 000 EUR zaknihovaný na doručiteľa 4,60% p.a. 12.8.2022
I.D.C. Holding, a.s. Dlhopis I.D.C. Holding, a.s. 2021 100 000 EUR zaknihovaný na doručiteľa 4,50% p.a. 12.8.2021
Pro Partners Holding, a.s. Pro Partners Holding 1 000 EUR zaknihovaný na doručiteľa 7,50% p.a. 1.7.2016
SPORTLINE, s.r.o. Sportline 02 3 325 EUR zaknihovaný na meno 6,00% p.a. 20.8.2016
DIGITAL PARK HOLDINGS LIMITED Dlhopis Digital Park 04 1 000 EUR zaknihovaný na doručiteľa 5,85% p.a. 29.7.2016
Via Chem Group, a.s. Dluhopis Via Chem Group CZK 2013 100 000 CZK zaknihovaný na doručiteľa 4,00% p.a. 2.10.2018
Eustream, a.s. Dlhopis EUSTREAM 1 000 EUR listinný na meno 4,12% p.a. 15.7.2020
D1 Outlet (1), spol. s.r.o. Dlhopis D1 PARK 10 000 EUR zaknihovaný na doručiteľa 14,00% p.a. 15.10.2015
IDEA AIR, s.r.o. Dlhopis IDEA AIR 10 000 EUR zaknihovaný na doručiteľa emisný kurz 75% - 85% 30.10.2018
BODIZ SPA, s.r.o. Dlhopis BODIZ SPA 10 000 EUR zaknihovaný na doručiteľa emisný kurz 75% - 85% 30.10.2018
Fortbet Funding, s.r.o. Fortbet EUR 01 1 000 EUR zaknihovaný na doručiteľa 5,50% p.a. 29.10.2016
RFI spol. s.r.o. Dlhopis RFI 02 1 000 EUR zaknihovaný na doručiteľa 5,875% p.a. 30.11.2020
SLAVIA CAPITAL Group, a.s. SLAVIA CAPITAL Group XI. 5 000 EUR zaknihovaný na meno 6,00% p.a. 2.12.2016
FPD Hotels & Hospitality, a.s. Dlhopis FPD Hotels & Hospitality 10 000 EUR zaknihovaný na doručiteľa 6M EURIBOR + 4,65% p.a. 1.12.2016
Across Finance, a.s. Across Finance 4 1 000 EUR zaknihovaný na doručiteľa 6,50% p.a. 12.12.2016
ČSOB Leasing, a.s Dlhopis ČSOB Leasing Float 2018 100 000 EUR zaknihovaný na doručiteľa 3M EURIBOR p.a. 3.12.2018
ČSOB Leasing, a.s Dlhopis ČSOB Leasing Fix 2018 100 000 EUR zaknihovaný na doručiteľa 1,34% p.a. amortizovaný dlhopis
Bavint, s.r.o. Dlhopis Rača 01 1 000 EUR zaknihovaný na doručiteľa 4,50% p.a. 13.7.2015
Západoslovenská energetika, a.s. Zapadoslovenska energetika 2018 100 000 EUR zaknihovaný na doručiteľa 2,875% p.a. 14.10.2018
Západoslovenská energetika, a.s. Zapadoslovenska energetika 2023 100 000 EUR zaknihovaný na doručiteľa 4,00% p.a. 14.10.2023
Fortbet Funding, s.r.o. Fortbet EUR 02 1 000 EUR zaknihovaný na doručiteľa 5,00% p.a. 13.1.2017

 

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:Okomentuj článok Galéria (1)

Súvisiace články

Emisie slovenských podnikových dlhopisov - prehľad a štatistiky

friday
15.08.2014
Podnikanie | martin.gulka

Slovenské podnikové dlhopisy a HZL

friday
31.01.2014
Dlhopisy | martin.gulka

Dlhopisy a zmenky malých finančných skupiniek - riziko je vyššie ako si myslíte

monday
16.12.2013
Dlhopisy | admin

Dlhopisy J&T, Penty a ďalších rybičiek

sunday
04.08.2013
Dlhopisy | admin

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)