Slovenské podnikové dlhopisy – 50 emisií známych aj neznámych spoločností

05.02.2014  /  Martin Gulka

V roku 2013 a na začiatku roka 2014 bolo na Slovensku emitovaných zhruba 50 podnikových dlhopisov. Dlhopisy emitujú domáce priemyselné aj finančné spoločnosti a tiež dcéry private equity skupín. Väčšina emisií nie je ponúkaná verejne a predávajú sa inštitúciám alebo bohatším súkromným investorom.

Na našom trhu pôsobí zhruba 210-tisíc kapitálových obchodných spoločností, ale iba stopové množstvo z nich sa pokúsi financovať sa prostredníctvom emisie dlhopisov. Informácie o emisiách som zozbieral z FinStatu.

V prípade podnikových dlhopisov ide o verejnú alebo neverejnú (súkromnú) emisiu. Preto vám niektoré dlhopisy možno nič nebudú hovoriť, ale iné vám môžu byť známejšie, pretože vám mohli byť ponúknuté ako investícia v privátnej banke alebo cez sieť prostredkovateľov.

Medzi emitentmi podnikových dlhopisov možno nájsť rôzne spoločnosti, známe alebo neznáme. Ja som bol napríklad prekvapený, že v minulom roku dlhopisy emitovala spoločnosť ThermalKesov, s.r.o., čo je vlastne prevádzkovateľ rekreačného strediska neďaleko môjho bydliska.

Spoločnosť Nová energia, a.s. je spoločnosť patriaca pod investičnú skupinu SKYSIDE. Spoločnosť sa realizuje v oblasti fotovoltaiky. Dlhopisy však neboli vydávané na základe verejnej ponuky, takže spoločnosť nemusela vypracovať ani prospekt cenného papiera a celá emisia bola pravdepodobne určená iba vybraným investorom. Podobne emitovali dlhopisy aj ďalšie private equity spoločnosti ako Across, Slavia Capital, Pro Partners.

Emisie od spoločností Penta Funding, a.s., Denda Beheer B.V., Bory, a.s., Digital Park Holdings Limited a Forbet Funding, s.r.o. majú súvis s finančnou skupinou Penta. Niektoré z týchto emisií sú ponúkané prostredníctvom Privatbanky jej klientom, iné sú zasa nástrojom kolobehu financovania v rámci skupiny.

Určite je viacerým z vás známa spoločnosť I.D.C. Holding, ktorú možno označiť za najväčšieho slovenského producenta sladkostí – Horalky, Mila, Kávenky, Figaro atď.. Spoločnosť v minulom roku emitovala dve veľmi podobné emisie v menovitej hodnote na jeden dlhopis až 100 000 EUR. Emisie sú už aj na burze, avšak tieto dlhopisy sú tam asi len na okrasu.

Pod I.D.C. Holding patrí aj spoločnosť VÁCLAV & JEŽO, a.s., ktorá tiež v minulom roku emitovala dlhopisy. VÁCLAV & JEŽO, a.s. vyrábajú piškóty a vraj sú jediným výrobcom dlhých piškót na Slovensku. Podľa informácií zo zverejnenia je táto emisia určená iba vopred určenému okruhu investorov.

Z finančnej oblasti podnikania tu máme napríklad dlhopisy Privat banky, a.s., ktorá emitovala už svoju 16. emisiu. Dlhopisy ponúkajú 2,00 % p.a. pri menovitej hodnote dlhopisu 1 000 EUR a splatnosti 16. 7. 2015. Dlhopisy emitovala aj investičná spoločnosť Across Finance, a.s., avšak emisia bola realizovaná neverejným predajom a tieto dlhopisy boli určené vopred vybratým investorom.

Zaujímavou emisiou z rozhrania rokov 2013 a 2014 sú dlhopisy Západoslovenskej energetiky, ktoré sa obchodujú na írskej burze a sú určené inštitucionálnym investorom.

Ak sa stretnete s ponukou investície do niektorých zo slovenských podnikových dlhopisov, nezabúdajte, že okrem výnosu sa musíte pozerať aj na riziko. Niektoré spoločnosti financujúce sa dlhopismi a úvermi sú také zadlžené a finančne nezdravé, že výnosy ponúkané na ich dlhopisoch nezodpovedajú podstúpenému riziku. Pred samotnou investíciou do dlhopisov si treba zanalyzovať emitenta aj skupinu, do ktorej emitent patrí. Odhadnúť finančné zdravie spoločnosti, porovnať pomerové ukazovatele s ostatnými emisiami a až na základe toho sa rozhodnúť.

Nižšie uvádzame tabuľku s prehľadom podnikových dlhopisov. Pre lepšie zobrazenie vyskúšajte zoznam dlhopisov vo forme obrázku v tomto odkaze.

Zoznam podnikových dlhopisov emitovaných v roku 2013 a na začiatku roka 2014.