Hypotekárne záložné listy – prehľad a ich výnosy

06.02.2014  /  Martin Gulka
dlhopisy-ako-investovat

Kým v predchádzajúcom článku boli v tabuľke prehľadne usporiadané slovenské emisie podnikových dlhopisov emitovaných v roku 2013 a 2014, tu sa pozrieme sa na hypotekárne záložné listy emitované v minulom roku našimi bankami, ktoré poskytujú hypotéky.

V minulom roku bolo emitovaných spolu 18 emisií hypotekárnych záložných listov. Tieto HZL kupujú prevažne podielové a dôchodkové fondy. V menšej miere ich banky ponúkajú svojim klientom. Pre bežných ľudí nie sú až také atraktívne jednak z dôvodu nízkych úrokových sadzieb (momentálne), jednak prevažne z dôvodu vysokých menovitých hodnôt a jednak z dôvodu doby splatnosti, ktorá je rovnaká alebo dlhšia ako splatnosti termínovaných vkladov s najdlhšou dobou viazanosti.

Pri investovaní do hypotekárnych záložných listov (HZL) treba pamätať na niekoľko rozdielov oproti termínovaným vkladom:

V minulsoti sa občas objavili hypotekárne záložné listy, ktoré boli výnosmi o trošku atraktívnejšie ako termínované vklady. Preto nezaškodí sledovať nové emisie HZL napríklad na FinState. V prehľadnej tabuľke nižšie je zoznam HZL emitovaných za posledný rok. Je vidieť, že výnosy hypotekárnych záložných listov v priebehu roka klesali.

Prehľad hypotekárnych záložných listov emitovaných slovenskými bankami v roku 2013 a na začiatku roka 2014:

Pre lepšie zobrazenie skúste tabuľku aj vo formáte obrázka, ktorý sa zväčší po kliknutí: