Ceny nehnuteľností na Slovensku mierne klesajú, objem hypoték stále rastie

12.02.2014  /  Martin Gulka
rodinny dom - financovanie

Od roku 2008 zaznamenávame vo vývoji cien nehnuteľností na bývanie medziročné poklesy. Každým rokom sú však tieto poklesy menšie a v poslednom roku je pokles taký malý, že môžeme hovoriť aj o stagnácií v cenách nehnuteľností na bývanie. 

 

Vývoj cien nehnuteľností v určitom období má samozrejme súvis s tým, ako veľa úverov na nehnuteľnosti za toto obdobie banky poskytli. Najväčší boom v cenách nehnuteľností na bývanie sme zažili od roku 2002 do roku 2008. Išlo o prirodzený boom, pretože oblasť hypotekárnych úverov sa významne legislatívne formulovala práve v druhej polovici 90-tych rokov. Takže rast cien nehnuteľností do roku 2008 spôsobila najmä úverová expanzia, kedy medziročné nárasty stavov úverov na nehnuteľnosti od roku 2002 do 2008 predstavovali v priemere zhruba až 38%. 

 

Vývoj cien nehnuteľností na bývanie v SR:

 

Takže boom financovania kúpy nehnuteľnosti prostredníctvom hypotéky viedol k tomu, že ceny nehnuteľností začali rásť. Len v roku 2005 bol zaznamenaný medziročný pokles cien nehnuteľností, kedy ceny výrazne klesli najmä v nitrianskom, trenčianskom a v košickom kraji. Ak by sme sa však porovnali priemerné ceny nehnuteľnosti v roku 2002 s rokom 2008, tak možno povedať, že tieto ceny sa skoro až trojnásobili za 6 rokov. Aj keď od roku 2008 stav úverov na nehnuteľnosti medziročne narastal, priemerné ceny nehnuteľností za posledné 4 roky stagnujú, ba mierne medziročne klesajú. 

 

Ako sa teda vyvýjal stav úverov na nehnuteľnosti od roku 2002 si ukážeme v nasledujúcej tabuľke.

 

Stav poskytnutých úverov na nehnuteľnosti a priemerná úroková sadzba úverov:

P – priebežné údaje (možno očakávať ešte korekciu)

 

Stav úverov jednoducho predstavuje hodnotu všetkých úverov (celkový objem úverov) k určitému dátumu, ktoré boli poskytnuté a nie sú ešte splatené klientmi. Ako som už spomenul, stav úverov medziročne najviac rástol od roku 2002 (najstarší dostupný údaj) do roku 2008. V priemere tento medziročný nárast prestavoval 38%. Aj keď v posledných rokoch zaznamenávame celkom značné nárasty (viac ako 9%), ceny nehnuteľností už nerastú. Z tabuľky je tiež zrejmé, že v konečnom dôsledku klesali aj úrokové sadzby týchto úverov a dnes zažívame najnižšie úrokové sadzby pre úvery na nehnuteľnosti v histórií.

 

Logicky by sme mohli tvrdiť, že dopyt po nehnuteľnostiach by mohol vyjadrovať práve vývoj tzv. novo poskytnutých úverov, avšak to nemusí byť pravda. Novo poskytnuté úvery (alebo nové obchody) predstavujú v peňažnom vyjadrení nové úverové zmluvy uzavreté medzi bankou a klientom. Ak sa teda za nejaké obdobie uzavrie veľa takýchto nových obchodov, mohlo by to znamenať, že veľa ľudí si chce zaobstarať nejakú nehnuteľnosť. Lenže, ak sú úrokové sadzby veľmi nízke (ako napr. teraz), tak veľa ľudí robí to, že si svoje drahšie úvery prefinancujú. Teda splatia starý úver novým a lacnejším úverom. V nasledujúcej tabuľky si pozrieme koľko tzv. nových obchodov sa uzavrelo za jednotlivé roky počnúc rokom 2004.

 

Vývoj novo poskytnutých úverov za jednotlivé roky:

P – december 2013 je predbežný údaj(možno očakávať miernu korekciu)

 

Ako možno z tabuľky vidieť, najviac nových úverov sa poskytlo práve v poslednom roku. Ale celkovo najväčšie objemy nových úverov sa poskytli v posledných štyroch rokoch. Tieto objemy však neboli celé použité na nákup nehnuteľností, ale vo veľkej miere boli použité na refinancovanie starých úverov. To sa dá odvodiť tým spôsobom, že sa pozrieme ako medziročne narastal stav úverov. Napríklad, medziročná zmena stavu úverov ku koncu roka 2013 bola 1 526 512 tis. EUR. To znamená, že stav úverov sa medziročne (z 2012 k 2013) zvýšil iba o 1 526 512 tis. EUR aj napriek tomu, že v roku 2013 banky poskytli až 5 491 327 tis. EUR nových úverov na bývanie.

 

A z toho celého možno konštatovať, že ceny nehnuteľností za posledné 4 roky stagnujú preto, lebo po nich už nie je taký dopyt ako do roku 2008. Za posledné 4 roky banky požičali toľko veľa (čo sa úverov na nehnuteľnosti týka), že táto čiastka je dokonca vyššia ako aktuálny stav úverov na nehnuteľnosti. Lenže iba zlomok z týchto nových úverov bol použitý na skutočné obstaranie nehnuteľností, a preto aktuálny dopyt nie je natoľko vysoký, aby prevýšil ponuku, a preto ceny nehnuteľností v poslednom období stagnujú, ba mierne klesajú. 

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk