Úroky hypoték máme stále drahšie ako priemer eurozóny

05.03.2014  /  Martin Gulka
rodinny dom - financovanie

Priemerné úrokové sadzby úverov na nehnuteľnosti na Slovensku sú opäť druhé najdrahšie v eurozóne. Od roku 2010, kedy sme na Ako-investovat.sk tému úrokov v eurozóne a na Slovensku začali spracovávať, sa až tak veľa nezmenilo. Dobrá správa však je, že celkovo úroky u nás z roka na rok klesajú. 

 

Porovnanie sa týka nových obchodov, teda novo poskytnutých úverov na nehnuteľnosti poskytnutých domácnostiam. Kým v roku 2012 sa v eurozóne poskytovali nové úvery na nehnuteľnosti v priemere za 3,11%, v roku 2013 sa požičiavalo v priemere za 2,83%.

 

Vývoj priemerných úrokových sadzieb novo poskytnutých úverov na nehnuteľnosti v Eurozóne od roku 2009:

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z ECB

 

Na medziročnom poklese priemeru úrokových sadzieb sa podieľali skoro všetky štáty Eurozóny. Len Írsko a Fínsko zaznamenávajú medziročný nárast úrokových sadzieb pri úveroch na nehnuteľnosti, ide však o zanedbateľnú zmenu o niekoľko stotín percent.

 

Čo sa týka Slovenska, tak naše úvery na nehnuteľnosti sú druhé najdrahšie v eurozóne. Naše úvery sú také drahé hlavne preto, lebo náš hypotekárny trh stále rastie. Na Slovensku je stále veľmi silný dopyt po hypotékach – celkový objem úverov na bývanie narástol v minulom roku takmer o 10%.

 

V roku 2012 sa u nás na nehnuteľnosti požičiavalo v priemere za 4,71%, v roku 2013 to bolo 4,09%. Drahšie úvery na nehnuteľnosti v porovnaní s našimi sú už iba na Cypre, kde sa v minulom roku požičiavalo v priemere za 5,03%. Naopak, najlacnejšie úvery na nehnuteľnosti sú vo Fínsku a v Luxembursku, kde sa sadzba týchto úverov pohybuje tesne pod 2%-tami.

 

Zaujímavosťou je aj výška úrokových sadzieb v problémových krajinách ako je Grécko alebo Španielsko. V minulom roku sa v Grécku požičiavalo na nehnuteľnosti v priemere za 2,92% a v Španielsku za 2,86%, čo sú podstatne nižšie sadzby ako na Slovensku. Len ťažko s určitosťou určiť dôvod týchto relatívne nízkych úrokových sadzieb v krajinách známych ako problémové, no pravdepodobne ide o to, že v Grécku, aj v Španielsku ponuka úverov prevažuje nad dopytom.

 

Priemerné úrokové sadzby novo poskytnutých úverov na nehnuteľnosti v jednotlivých krajinách Eurozóny:

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z ECB

 

Pri pohľade na historický vývoj (od vstupu SR do eurozóny) úrokov na nehnuteľnosti na Slovensku a v eurozóne je vidieť, že naše úvery na nehnuteľnosti boli vždy drahšie ako je priemer sadzieb členských štátov eurozóny. Najširšie rozpätie priemernej úrokovej sadzby úverov na nehnuteľnosti na Slovensku a v eurozóne bolo najmä v roku 2009, čo vidíte aj v nasledujúcom grafe.

 

Porovnanie priemerných úrokových sadzieb úverov na nehnuteľnosti na Slovensku a v eurozóne:

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk