Zadlženosť slovenských domácností rastie, stále je však nižšia ako v euro zóne

13.03.2014  /  Martin Gulka
financie-uvery-poistenie-ako-investovat

Rast zadlženosti slovenských domácností sa znížil z pred krízových 25-39% ročne na 10% medziročný nárast objemu úverov za minulý rok. Stav úverov poskytnutých obyvateľstvu aj po kríze rastie, avšak medziročné nárasty strácajú na tempe. zadlženosť obyvateľstva je momentálne na úrovni 27% v pomere k HDP, čo v porovnaní s priemerom krajín euro zóny zhruba polovica.

 

Graf nižšie zobrazuje vývoj stavov úverov poskytnutých obyvateľstvu od roku 2002 po rok 2013 (predbežné údaje) a podiel tohto stavu na slovenskom HDP.

 

Zadlženosť obyvateľstva SR:

 

Ku koncu roka 2013 bol predbežný stav všetkých úverov poskytnutých obyvateľstvu 19 620 mil. EUR, čo predstavuje 27,20% z nášho HDP. Z tohto celkového stavu objemu vo výške 19 620 mil. EUR predstavujú zlyhané úvery len 4,04%, čo je zatiaľ veľmi dobrý stav, čo sa týka akéhosi zdravia úverovania obyvateľstva. Medziročne stav úverov poskytnutých obyvateľstvu vzrástol o 10%. Vývoj starších medziročných zmien zobrazuje ďalší graf.

 

Vývoj medziročných zmien stavov úverov poskytnutých obyvateľstvu:

 

V rokoch 2003, 2004, 2005 a 2006 rástol medziročne stav úverov poskytnutých obyvateľstvu tempom 30% až 40%. Po roku 2008 tieto nárasty začali strácať na tempe a posledné tri štyri roky stav úverov poskytnutých obyvateľstvu rástol stabilným tempom v priemere 10,7%. 

 

Zadlženosť domácností vybraných krajín euro zóny a priemer za celú EMÚ:

 

Graf vyššie zobrazuje zadlženosť domácností k HDP vybraných krajín euro zóny (EMÚ) (nie všetky krajiny majú už zverejnené HDP 2013) a priemer za celú EMÚ. V tomto prípade však ide o zadlženosť domácností a nie obyvateľstva, preto má Slovensko 28,50% a nie 27,20%. To kvôli metodike ECB. Domácnosti okrem obyvateľstva zahŕňajú ešte aj živnostníkov a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam, ide však o relatívne zanedbateľný rozdiel. 

 

Najväčšiu časť zo všetkých úverov poskytnutých obyvateľom tvoria úvery na nehnuteľnosti, preto si ukážeme aj vývoj stavov úverov na nehnuteľnosti poskytnutých obyvateľom. Keďže tieto úvery predstavujú z celkových úverov až 70%, vývoj bude veľmi podobný.

 

Vývoj stavov úverov na nehnuteľnosti poskytnutých obyvateľstvu a medziročná zmena stavov:

 

Z grafu je zrejmé, že zo strany obyvateľstva je po hypotékach stále značný dopyt a medziročná zmena 12,70% znamená, že počas roka 2013 si ľudia požičiavali na kúpu nehnuteľností až 1 609 mil. EUR.

 

Spomaľovanie tempa úverov môže pôsobiť na tieto odvetvia:

Rast objemu úverov síce spomaľuje, ale stále je vyšší ako priemer EÚ:

Aj keď nikto nevie určiť aká je únosná hranica zadlženia obyvateľstva Slovenska, ešte stále existuje priestor pre ďalšie zadlžovanie obyvateľstva, keďže sme stále pod priemerom Európskej únie. Vyššia zadlženosť však bude znamenať ďalšie spomaľovanie tempa úverovania. A spomalenie poskytovania úverov bude mať negatívny vplyv na dopyt po nehnuteľnostiach a nižší dopyt bude tlačiť aj na ceny nehnuteľností. Z tohoto pohľadu investície do nehnuteľností dnes nevidíme veľmi ružovo.

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk