Dividendy slovenských akcií v roku 2014

28.05.2014  /  Martin Gulka

Dividendový výnos 22%, aj s tým možno stretnúť pri akciách obchodovaných na Burze cenných papierov v Bratislave. Z akcií obchodovaných na regulovaných trhoch tento rok dividendy vyplatí iba 5 spoločností. Sú to Biotika, Cemmac, Majetkový holding, Tatra banka a VÚB. Kým minulý rok okrem týchto spoločností dividendu vyplatili aj TMR, aj Slovnaft, tento rok sa tieto spoločnosti rozhodli dividendy nevyplatiť.

 

Dividendy vyplatené v roku 2014:

Pozn.: Valné zhromaždenie spoločností Majetkový holding a Tatra banky sa ešte len bude konať. Uvedená dividenda je navrhovaná, nie schválená

 

 

Slovenské akcie tento rok ponúkli veľmi solídne dividendové výnosy, ich problémom je však likvidnosť. Okrem akcií TMR a BHP, je likvidnosť akcií obchodovaných na BCPB veľmi chabá. Akcie ťažko obstarať a už vôbec nie vo veľkých množstvách. Na druhej strane, nelikvidné akcie nie sú správne ocenené a je možné ich kúpiť hlboko pod ich účtovnou hodnotou.

 

Základné finančné ukazovatele dividendových slovenských akcií:

Pozn.: konsolidované výsledky

 

Z vyššie uvedených spoločností vykázala v roku 2013 stratu iba spoločnosť BHP. Najvyššiu rentabilitu vlastného kapitálu vykázala spoločnosť Biotika a hneď po nej VÚB, Tatra banka, Cemmac a TMR. Najvyššiu rentabilitu tržieb (ROS) vykázali VÚB, Tatra banka, Majetkový holding a Biotika.

 

Dividendová história slovenských akcií:

 

Dividendová história slovenských akcií za posledných 5 rokov poukazuje na niekoľko zaujímavých faktov. Biotika, ktorá momentálne vykazuje najvyšší dividendový výnos, vyplatila dividendy iba posledné dva roky. Na druhej strane, za sledované obdobie dividendu každý rok vyplatili Cemmac, Majetkový holding, Tatra banka a VÚB. Práve u Tatra banky a VÚB banky možno spozorovať snahu o každoročný nárast dividend, zatiaľ čo Majetkový holding vypláca v absolútnom vyjadrení stále takú istú dividendu. Slovnaft tento rok dividendy nevyplatil z dôvodu použitia zisku na financovanie investičných zámerov. 

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk