Zrušenie neaktívnej s.r.o. Ako-investovat.sk .

Zrušenie neaktívnej s.r.o.

wednesday
16.07.2014
Podnikanie | ts Komentáre: 2


Ukončiť podnikanie sa dá viacerými možnými spôsobmi. Vybrať si správny spôsob ako vymazať spoločnosť s ručením obmedzeným z obchodného registra nie je jednoduché. Je potrebné zvážiť ekonomickú a právnu situáciu, v ktorej sa s.r.o. nachádza. Zameriame sa predovšetkým na také s.r.o., ktoré majú/nemajú majetok a neevidujú žiadne záväzky.

 

Daňová licencia – opatrenie voči neaktívnym spoločnostiam

 

Jedným z dôvodov prečo majú podnikatelia záujem vymazať s.r.o. z OR SR je novozavedená daňová licencia.

 

Daňová licencia je povinná daň z príjmov pre všetky s.r.o., teda aj spoločnosti, ktoré nevykazujú ekonomickú činnosť. Ide o legislatívne opatrenie štátu voči neaktívnym spoločnostiam, resp. spoločnostiam, ktoré nevykazovali daňovú povinnosť, alebo si ju umelo znižovali. Toto opatrenie, však dohnalo mnohých podnikateľov k rozhodnutiu ukončiť podnikanie. Zákon o dani z príjmov vyčlenil výnimky, pre ktoré daňové licencie platiť nebudú a to nasledovne:

 • daňový subjekt, ktorému vznikla prvý krát povinnosť odviesť daň z príjmov
 • verejné obchodné spoločnosti
 • rozpočtov a príspevkové organizácie
 • politické, strany a hnutia
 • občianske a cirkevné združenia
 • spoločnosti, ktoré majú zriadenú chránenú dielňu
 • s.r.o., ktoré vstúpili do likvidácie, alebo bol na nich vyhlásený konkurz
 • štátne fondy
 • vyššie územné celky a obce
 • právnické osoby, ktoré dostali od štátu výnimku

Pozastavením živnosti v s.r.o. sa daňovým licenciám nevyhnete. Ak spoločnosť nespadá do jednotlivých typov výnimiek, tak obchodné spoločnosti budú vyzvané na zaplatenie daňových licencií.

 

Spôsoby ako ukončiť podnikanie s neaktívnou s.r.o.

 

Vzhľadom na právny, ekonomický stav obchodnej spoločnosti, ktorá neeviduje žiadne záväzky a pohľadávky je pre spoločnosť ideálny jeden zo spôsobov zrušenia podnikania v s.r.o.

 

Možnosti ako zrušiť s.r.o. sú:

 • Zrušenie s.r.o. s likvidáciou
 • Zrušenie s.r.o. bez likvidácie – výmaz s.r.o. zo súdnej moci (ex offo)
 • Predaj s.r.o.

Zrušenie s.r.o. s likvidáciou

 

Likvidácia spoločnosti je jednou z garantovaných spôsobov ako spoločnosť vymazať z obchodného registra. Touto cestou sa môžete vydať za okolností, ak nemáte žiadne záväzky voči tretím osobám. Likvidácia s.r.o. trvá približne 5-6 mesiacov. Spoločnosti, ktoré vstúpili do likvidácie, tvoria jednu z výnimiek, na ktoré neplatí povinnosť platenia daňových licencií.

 

Zrušenie s.r.o. bez likvidácie – výmaz s.r.o. zo súdnej moci ( ex offo )

 

Výmaz s.r.o. z obchodného registra prostredníctvom súdnej moci je možné, ak spoločnosť vo fáze podnikania nespĺňa zákonom stanovené podmienky na riadny výkon podnikateľskej činnosti. Súd môže na vlastný podnet začať konanie vo veci výmazu z ORSR ak zistí, že s.r.o. nedodržiava základné povinnosti vyplývajúce z obchodného zákonníka. Najčastejšími prípadmi na začatie konania ex offo sú: úmrtie jediného konateľa a spoločníka, zrušenie sídla spoločnosti, a pod. Zrušenie sro touto formou môže z časového hľadiska trvať viac ako 1 rok. Avšak tento spôsob zrušenia firmy je relatívne lacná záležitosť.   

 

Predaj s.r.o. – prevod obchodného podielu

 

Najrýchlejším spôsobom ako ukončiť podnikanie s neaktívnou/spiacou s.r.o. je prevod 100 % obchodného podielu novému nadobúdateľovi t.j. novému majiteľovi spoločnosti. Zápis zmeny všetkých údajov (obchodné meno, sídlo, spoločník, konateľ, predmety činnosti) v spoločnosti pri podávaní kompletného návrhu (vrátane všetkých príloh) na obchodný register trvá približne 7 – 10 pracovných dní. Predať svoj obchodný podiel môžete za odplatu ale aj bezodplatne.

 

Fontionnel&Co – Zakladanie a predaj spoločností, likvidácia a konkurz spoločností, zmeny v obchodnom registri, účtovníctvo a vymáhanie pohľadávok.  


Ja som naposledy postupoval pri rušení s.r.o. tak, že som to nechal na odborníkov z Fontionnelu, ktorí sa mi o to úplne postarali. Nemal som žiadne starosti a bolo to vybavené rýchlo a aj za relatívne dobré prachy, tak keď tak odporúčam: http://www.fontionnel.sk/likvidacia-zrusenie-spolocnosti-sro/ Pridal: Marek L. dňa 09.09.2014 o 10:03

Ak máte firmu zadĺženu, alebo sa jej jednoducho chcete zbaviť tak volajte na tel.č:0904865582
Venujem sa zrušeniu firiem formou zlúčenia.
Ešte nebola firma ktorú som nedokázal zrušiť aj bez súhlasu správcu dani. Pridal: Peter Masar dňa 26.02.2015 o 13:20
Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:2 Komentáre Galéria (1)

Najnovšie články

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok

Blue chip akcie, ktorým sa darí v takmer v každom čase

tuesday
04.12.2018
Akcie | juraj.kisak

Investujte rozumne a do správnych fondov. Ako na to?

tuesday
20.11.2018
Reklamný článok | redakcny clanok

Akcie vzrástli po posledných tzv. „polčasových voľbách“ v USA. Zopakuje sa opäť tento scenár?

thursday
15.11.2018
Akcie | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (4)

monday
12.11.2018
Investície | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)