Sú európske High Yield dlhopisy atraktívne? Ako-investovat.sk .


Fond Fidelity Funds European High Yield minulý týždeň oslávil 14. narodeniny – oficiálne máme doma tínedžera. Je náchylný na občasné výkyvy nálady, celková dôvera v tento  fond a jeho postavenie sú však čoraz lepšie. Keďže od začiatku roka dosahoval dobré výsledky, rozhodli sme sa aktualizovať očakávania na rok 2014, posúdiť hlavné trendy na trhu a prehodnotiť pozíciu fondu.

 

ĎALŠÍ DVOJCIFERNÝ ROK? NIE TAK RÝCHLO

 

Na základe 7 % výnosov dosiahnutých od začiatku roka sa zdá, že fond zažije ďalší rok s dvojciferným výsledkom (graf č. 1). Matematicky to nie je nemožné, ale keďže veľká časť podnikového trhu naráža na strop opčných cien, ďalší nárast kapitálových ziskov je obmedzený. Cenová kolísavosť je preto nízka a pravdepodobne taká zostane do konca roka. „Carry trade“ bude podporovať nárast výnosov a za rok 2014 sa dá dosiahnuť stredne vysoký jednociferný zisk.

 

ZNÁMKY BUBLINY?

 

Objavujú sa oblasti nadbytku, pričom ceny niektorých dlhopisov neodzrkadľujú príslušné fundamentálne údaje a zhoršujúcu sa kvalitu nových emisií. Toto postupné zhoršovanie sa základných údajov sa v tomto okamihu úverového cyklu očakáva. Kvalita záväzkov klesá najmä preto, že sa objavujú akvizície s externým financovaním (leveraged buy-outs) a investičné spoločnosti posúvajú hranice možných emisií – v USA k tomu však dochádza vo väčšej miere ako v Európe. Tolerancia agresívnych obchodov v Európe je nižšia, na rozdiel od USA, kde sme svedkami mnohých zmeniek PIK, dividendových obchodov a emisií CCC.

 

Pákový efekt sa medzi európskymi emitentmi mierne zvýšil, ale zostáva stabilný s dlhom/EBITDA cca 2,9x, stabilne pod úrovňou maxím 4,2x z polovice roka 2009. Mieru zlyhania udržiavali na uzde vysoké ratingy, bujné refinancovanie na nízkych úrovniach a defenzívne obchodné stratégie. Očakávame, že miera zlyhania zostane nízka, Moody’s predpovedá mieru 2 % za 12 mesiacov (graf č. 2).

 

KAPITÁLOVÉ TOKY NASLEDUJÚ VÝNOSY

 

Technické ukazovatele sú na trhu už nejaký čas jedným z hlavných motivátorov. Prílev kapitálu do triedy aktív pokračuje v stabilnom tempe od rôznorodejšej investorskej základne ako predtým. Záujem inštitucionálnych investorov sa zvýšil spolu s prílevom kapitálu z Ázie a Latinskej Ameriky. Obrat kapitálových tokov môže vzhľadom na často nelikvidný charakter trhu viesť k neprimeranému poklesu cien. Tohto rizika sme si vedomí a jedno z našich nepísaných pravidiel nám káže zachovať vo fonde 5-10 % hotovostnú rezervu. To pomáha vyhnúť sa riziku núteného predaja.

 

Nové emisie boli tento rok rekordné. Numericable a Altice v apríli vydali dlhopisy v objeme 12 mld. €, čo je doposiaľ najväčší objem v triede „high yield“ na európskom trhu. Okrem toho sa neustále objavujú noví emitenti, pretože spoločnosti, ktoré sa tradične financovali bankovými úvermi, zistili, že na trhu triedy high yield môžu získať kapitál aj samé. Ako sme uviedli v poslednom vydaní publikácie Perspectives, primárny trh bol hlavným zdrojom akcií alfa. V priemere sme sa podieľali na každej tretej emisii. Jednu z troch zvyčajne zamietneme pre slabé fundamentálne údaje a druhú pre nepriaznivé ceny.

 

POZÍCIA PORTFÓLIA: NETREBA SA HRAŤ NA HRDINU

 

Koeficient credit beta vo fonde je mierne nad úrovňou 1 a odzrkadľuje náš konštruktívny postoj k tejto triede aktív so zreteľom na menší priestor na chyby. Zachovanie našej obozretnej investičnej disciplíny a zamerania na ochranu pred kurzovými stratami je momentálne kriticky dôležité. Dávame si pozor, aby nás nepohltila honba po výnosoch, a veríme, že náš vytrvalý prístup zdola nahor prinesie ovocie.

 

Komunikačné a káblové spoločnosti tvoria najvyšší podiel vo fonde (graf. 3). Tento sektor uprednostňujeme z dôvodu predvídateľného prevádzkového prostredia, dobre pochopenej konkurenčnej dynamiky a transparentného regulačného prostredia. Máme nižší podiel cyklických podnikových dlhopisov, defenzívnejšie sektory sú pomerne atraktívnejšie na základe upraveného rizika. Finančné podniky predstavujú sektor, v ktorom sme postupne čoraz sebavedomejší, a už niekoľko rokov tu máme najmenší podiel oproti benchmarku.  

 

Alokácie sú rozdelené do troch skupín; nové alternatívne dlhopisy Tier 1 alebo CoCos, konzervatívne nástroje Tier 1 a staršie cenné papiere bánk z okrajových krajín.

 

Krajiny tvoriace jadro Európy predstavujú väčšinu fondu, pričom naše alokácie sú väčšinou nezmenené. Rusko je súčasťou nášho benchmarku a na jar vyvolalo určitú kolísavosť v dôsledku rusko-ukrajinského konfliktu. Hoci sme mali nižší podiel oproti benchmarku, na zabezpečenie proti trhovej nestabilite sme nakúpili ruské štátne CDS s cieľom znížiť expozíciu fondu pod 1 % (graf č. 4). Ceny aktív sa odvtedy zotavili, ale svoju pozíciu si udržujeme, pretože kríza by podľa nášho názoru mohla vyvolať ďalšiu nestabilitu.

 

DÔRAZ NA INVESTIČNÚ DISCIPLÍNU

 

Voči európskemu trhu triedy „high yield“ zostávame konštruktívne naladení, vidíme však o niečo náročnejší profil typu riziko/zisk. Za predpokladu nízkej miery výpadkovosti sa ceny pohybujú na primeraných úrovniach so zmenšujúcim sa priestorom na chyby a obmedzeným potenciálom na zhodnotenie kapitálu. Zanedbateľný makroekonomický pokles v kombinácii s pomocnou rukou ECB podporuje „carry trade“. Technické ukazovatele budú pre trh naďalej kľúčové a my budeme naďalej aktívni v primárnom priestore. Základné údaje sa mierne zhoršili, ale to nie je dôvodom na obavy. Naďalej budeme klásť silný dôraz na investičnú disciplínu a ochranu pred kurzovými stratami, pričom budeme stále vyhľadávať najlepšie zdroje obchodov „carry trade“ a špecifické príležitosti na dosiahnutie zisku.

 

ANDREI GORODILOV, hlavný manažér Fidelity pre stratégie high yield dlhopisov v Európe

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:Okomentuj článok Galéria (4)

Súvisiace články

Sú High Yield dlhopisy s výnosomi 5,5% atraktívne?

tuesday
22.10.2013
Dlhopisy | koysjuraj

High yield bonds - sú všetky „prašivé dlhopisy prašivé“?

sunday
11.08.2013
Dlhopisy | koysjuraj

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)