Termínované vklady s najvyššími úrokmi – 2014

23.07.2014  /  Martin Gulka
financie-uvery-poistenie-ako-investovat

Úrokové sadzby na termínovaných vkladoch sa relatívne rýchlo menia. Od poslednej aktualizácie úrokových sadzieb na termínovaných vkladoch (marec 2014) sme zaznamenali niekoľko zmien v úrokových sadzbách. Niektoré banky sadzby na termínovaných vkladoch znížili, iné ich zas zvýšili. Aktuálna ponuka termínovaných vkladoch pre viazanosti 1,2 a 3 roky vyzerá nasledovne:

 

 

Tak ako aj naposledy, tak aj v súčasnosti najvyššiu úrokovú sadzbu na TV s viazanosťou na 1 rok ponúka J&T Banka, a to až 2,00% p.a.. J&T Banka vlastne ponúka najvyššie úrokové sadzby pre všetky porovnávané viazanosti. Avšak J&T Banka patrí medzi tie banky, ktoré medzičasom znížili úrokové sadzby pre TV. Ak by ste si termínovaný vklad v J&T Banke otvorili ešte v marci, získali by ste úrokovú sadzbu 2,20% (pre viazanosť 1 rok). Pre zriadenie termínovaného vkladu v J&T Banke je potrebný minimálny vklad 10 000 EUR.

 

Na druhej strane, kým v marci Sberbank ponúkala pre viazanosť 1 rok úrokovú sadzbu len 1,00%, v súčasnosti táto banka ponúka svojim klientom až 2,00%. Pre viazanosť 1 roka zvýšila úrokovú sadzbu tiež Privatbanka, a to o 0,10% na súčasných 1,80%. Ostatné banky svoje úrokové sadzby buď znížili, alebo ich nechali nezmenené.

 

Ak si chcete uložiť svoje peniaze na termínovaný vklad, je vhodné prihliadať aj na predikovanú infláciu a vybrať si taký termínovaný vklad, ktorý ponúka vyššiu úrokovú sadzbu ako je predikovaná inflácia, aby ste dosiahli úrokový výnos aj v reálnom vyjadrení (výnos znížený o infláciu). Podľa strednodobej predikcie NBS sa pre rok 2014 očakáva inflácia na úrovni 0,60% a v roku 2015 by mal rast cien zrýchliť až na 1,90%. V súčasnom období historicky nízkych úrokových sadzieb a neistej ekonomickej situácií by bolo vhodné voliť si krátke viazanosti termínovaných vkladov s najvyššími úrokovými sadzbami.

 

Porovnanie úrokových sadzieb na TV s predikovanou infláciou:

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk