Objem nových úverov na bývanie je na historickom maxime

31.07.2014  /  Martin Gulka
rodinny dom - financovanie

Podľa štatistických údajov NBS sa v júni 2014 poskytli úvery na nehnuteľnosti vo výške 634 614 tis. EUR, čo je historické maximum. Doteraz bolo najviac novo poskytnutých úverov na nehnuteľnosti poskytnutých v máji 2014, no minulý mesiac bol rekord v úverovaní prekonaný.

 

 

Novo poskytnuté úvery sú definované ako v peňažnom vyjadrení nové úverové zmluvy uzavreté medzi bankou a klientom. To znamená, že tieto objemy neznamenajú nutne len nové zadlženie obyvateľstva, ale môže ísť aj o refinancovanie starších úverov, čo znamená, že klient v čase skončenia fixácie splatí starší drahší úver novým a lacnejším. To, v akom rozsahu sa na novo poskytnutých úveroch podieľa refinancovanie a v akom rozsahu sa na novo poskytnutých úverov podieľa nový dlh, zistíme z vývoja stavov úverov na nehnuteľnosti.

 

Vývoj stavov úverov na nehnuteľnosti a medzimesačné zmeny v stavoch:

 

Stav úverov predstavuje hodnotu všetkých úverov k určitému dátumu (v našom prípade ku koncu mesiaca), ktoré boli poskytnuté a nie sú ešte splatené. Medzimesačná zmena v stave úverov na nehnuteľnosti vyjadruje skutočný nárast nového dlhu. Ako môžeme z grafov vidieť, v júni 2014 boli novo poskytnuté úvery na nehnuteľnosti vo výške 634 614 tis. EUR, ale stav úverov na nehnuteľnosti medzimesačne narástol iba o 117 243 tis. EUR. To znamená, že až 517 371 tis. EUR (634 614 – 117 243) z novo poskytnutých úverov na nehnuteľnosti bolo použitých na refinancovanie. A presne takúto situáciu vidíme v každom jednom mesiaci v roku 2014 a na základe toho môžeme konštatovať, že banky v súčasnosti poskytujú veľké objemy úverov na nehnuteľnosti, no veľká časť z týchto poskytnutých úverov sa použije na splatenie starších a drahších úverov a nový dlh narastá len malým tempom. Ľudia (aj firmy) jednoducho využívajú súčasné nízke úrokové sadzby k znižovaniu si svojich nákladov na dlh.

 

V júni 2014 si klienti bánk požičiavali na nehnuteľnosti pri priemernej úrokovej sadzbe 3,45%, zatiaľ čo v januári 2013 si klienti bánk požičiavali na nehnuteľnosti pri priemernej úrokovej sadzbe 4,39%. To znamená, že za 18 mesiacov klesli priemerné úrokové sadzby úverov na nehnuteľnosti skoro o 1%. Tento trend klesajúcich priemerných úrokových sadzieb úverov na nehnuteľnosti zobrazuje nasledujúci graf:

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk