Dividendové akcie - aristokrati z indexu S&P 500 obstáli aj cez krízu Ako-investovat.sk .


Pri zostavovaní svojho investičného portfólia sa nejeden investor zaoberá otázkou, ako si  vybrať akcie prinášajúce pravidelné dividendy. Niektoré spoločnosti nie sú dostatočne stabilné a kúpou ich akcií môže investor podstupovať priveľké riziko. Existuje ale viacero spôsobov, ktorými môžeme toto riziko eliminovať. Jednou z možností je hľadať v zoznamoch dividendových fondov alebo ETF-iek a nájsť v ich portfóliu najzaujímavejšie akcie, ktoré prinášali slušný výnos v dlhodobom horizonte. Práve dĺžka obdobia, počas ktorého spoločnosti dokázali pravidelne zvyšovať odmeny pre svojich investorov, je dôležitým faktorom pri určovaní stability spoločnosti.

 

S&P high yield dividend aristocrats

 

Poďme sa ale bližšie pozrieť na konkrétne ETF-ko, index S&P dividend aristocrats. Akcie spoločností zahrnuté v tomto indexe pochádzajú z rôznych odvetví a väčšinou ide o dlhodobých lídrov v danom sektore. Ich výber je podmienený kritériami a prípadné zmeny v indexe sa vykonávajú vždy v januári, keď sú už známe výsledky hospodárenia za predchádzajúci rok.

 Kritéria výberu spoločností do indexu S&P high yield dividend aristocrats:

  1. zároveň sú súčasťou indexu S&P500
  2. dividendy rástli každoročne po dobu najmenej 25 rokov
  3. súčet trhových hodnôt všetkých spoločností musí byť minimálne 3 mld. USD k  referenčnému obdobiu
  4. priemerná denná zobchodovaná hodnota akcií musí byť najmenej 5 mil. USD za obdobie troch mesiacov pred referenčným obdobím
  5. minimálny počet akcií je 40
  6. žiaden sektor nesmie mať v indexe váhu väčšiu než 30%

Aktuálne sa v ňom nachádza 54 spoločností, ktorých trhová hodnota je približne 61,5 mld. USD. Keďže sa jedná o výber spoločnosti z indexu S&P500, na grafe nižšie môžete vidieť porovnanie výkonnosti aristokratov so samotným indexom S&P500. Je medzi nimi pozitívna korelácia, avšak index dividendových aristokratov preformoval lepšie ako základný index S&P 500.

 

Niektoré spoločnosti ako napríklad AT&T prinášajú dividendový výnos vyšší ako 5%, iné sa pohybujú pod hranicou 1%. Na výpočet celkového výnosu sa využíva metóda priemerovania, a preto sa ročný výnos tohto indexu pohybuje okolo 3%. Pre konzervatívneho  investora môže byť kúpa takéhoto indexu stabilnou časťou portfólia. Ak sa ale pozrieme na jednotlivé akcie osobitne, tak zistíme, že výberom konkrétnej zložky sa zvyšuje aj potenciálny zisk.

 

Analyzoval som všetkých aristokratov z troch hľadísk:

 

1.  Maximálny drawdown počas krízového obdobia.

 

Do úvahy som bral najvyššiu cenu akcie za rok 2007 a najnižšiu za rok 2008 alebo 2009 podľa toho, v ktorom roku sa zastavil ich prepad. Najlepšie sa javí spoločnosť McDonald´s, ktorej počas obdobia, keď ostatné spoločnosti utrpeli straty, narástli akcie o 38% a čistý zisk po zdanení sa každoročne zvyšoval.

 

 

2. Priemerný ročný dividendový výnos za posledných 5 rokov.

 

Zo zoznamu vyplýva, že najvyššie dividendy prinášajú technologické a finančné spoločnosti. Investor, ktorý hľadá vysoké zhodnotenie svojich financií sa asi bude pozerať týmto smerom. Pre mňa je najzaujímavejšia AT&T, ktorá po najhoršej fáze krízy posilnila svoju pozíciu a čistý zisk jej narástol na takmer 20 mld. USD. Dividendový výnos na akciu sa z predkrízového roku 2007, ktorý činil 3%, dostal na 5,5% priemerne za posledných 5 rokov.

 

 

3. Dĺžky vyplácaných dividend

 

V tabuľke sú spoločnosti, ktoré vyplácajú dividendy už vyše 50 rokov a v žiadnych dvoch po sebe idúcich sa nestalo, že by prišlo k ich poklesu. Pri niektorých sa hodnota akcií počas krízy výraznejšie prepadla, avšak pri kúpe je potrebné brať do úvahy dlhodobý investičný horizont. Dnes už spoločnosti vymazali väčšinu strát, alebo sú už dávno nad predkrízovými hodnotami.

 

Aké akcie vybrať?

 

Konkrétny výber akcie samozrejme záleží na každom individuálnom investorovi, jeho rizikovom profile a investičnom zámere. Platí však, že ak spoločnosť prekonala skúšku v podobe veľkej hospodárskej krízy a udržala si svoju pozíciu na trhu, predstavuje menšie riziko. Dôležitá je taktiež ziskovosť a pre krátkodobejšie investovanie aj maximálny drawdown.


Zaujímavo ste to napísal. Jednoducho a výstižne. Kto chce nech si robí hlbšie výskumy o nich a o globálnej ekonomike. Pridal som Váš článok k môjmu článku: http://pevoni.sk/clanky/435/dividendovy-aristokrati Pridal: Peter Vostinar dňa 11.08.2014 o 13:36
Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:1 Komentáre Galéria (3)

Súvisiace články

Investovanie do akcií z celého sveta cez globálne akciové indexy

friday
21.11.2014
Fondy a ETF | robo.vesely

Dividendové akcie z indexu S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats

tuesday
11.11.2014
Akcie | robo.vesely

Do ktorých sektorov z akciového indexu S&P 500 investovať?

monday
01.09.2014
Akcie | robo.vesely

Dividendové akcie prinášajú vyššie výnosy ako bežné akcie

thursday
28.08.2014
Akcie | robo.vesely

Európske dividendové akcie z indexu EURO STOXX select dividend 30

wednesday
20.08.2014
Akcie | robo.vesely

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)