Hedge fondy so stratégiou managed futures – porovnanie výnosov a rizika

06.08.2014  /  Jacoob Straka
hedge-fondy-ako-investovat

Managed futures je časť finančného sektoru spravovaná profesionálnymi manažérmi, známymi ako Commodity Trading Advisors (CTAs). Na to, aby títo manažéri mohli spravovať peniaze musia mať licenciu od Commodity Futures Trading Comission a podstúpiť kontrolu zázemia, ktorú vykonáva FBI. Regulácia zo strany štátu je vo všeobecnosti väčšia ako u fondov s inými startégiami a predpisy sú omnoho prísnejšie. V minulosti tieto stratégie zarábali veľmi dobre, dvojciferný ročný výnos bol úplne bežný, dokonca aj v období krízy a burzových krachov. V súčasnosti sa CTAs darí však výrazne menej. Poďme sa pozrieť na to, ako managed futures fungujú.

 

Portfóliá fondov sú vysoko diverzifikované nielen čo sa týka alokácie malej časti kaitálu do jedného aktíva, ale aj investovania do mnohých tried aktív. Široké spektrum stratégií je kvôli zníženiu rizika rozložené do viacerých časových horizontov. Manažéri aplikujú Modernú teóriu portfólia,  ktorá hovorí o tom, že by sme sa nemali snažiť vyberať jednotlivé inštrumenty podľa očakávaného výnosu a skúšať „poraziť trh“. Namiesto toho by sme mali zostaviť svoje portfólio tak, aby bola medzi aktívami čo možno najnižšia korelácia. Pokiaľ je v portfóliu veľké množstvo aktív, korelácie medzi nimi majú neporovnateľne väčší význam ako ich volatilita.1Zatiaľ čo celkový  výnos portfólia je priemerom výnosov všetkých aktív v portfóliu, ak je korelácia medzi aktívami nižšia ako 1, riziko(volatilita) sa kombinovaním týcto aktív výrazne zredukuje.

 

 

Prevedenie tejto teórie do praxe môžeme vidieť na jednom z najväčších Managed Futures Fondov- Winton Futures Fund. Keďže aktíva s vysokým Sharpe Ratio je nájsť veľmi ťažké, manažéri fondu sa rozhodli portfólio zostaviť z veľkého množstva aktív s relatívne nízkym (>0.1) Sharpe Ratio. Výsledkom vďaka optimalizácii portfólia bola veľmi nízka volatilita a Sharpe Ratio 2.12.

 

Vývoj investície 1000 USD do CTAs s vysokým Sharpe Ratio(simulácia)

 

Týmto prístupom dokázal fond za posledných 30 rokov zabezpečiť obdivuhodne nízku koreláciu medzi svojim portfóliom a hlavnými akciovými trhmi, vačšinou sa pohybovala na úrovni 0.2 – 0.3, nikdy nedosiahla viac ako 0.45. To pomohlo fondu dosahovať stabilné výsledky aj počas burzových krachov. Flash Crash v roku 2010 na hodnotu portfólia nemal takmer žiadny dopad, v roku 2000 fond zarobil 10.44% a v roku 2008 20.98%. Väčšina CTAs túto dekoreláciu dokáže zabezpečiť aspoň čiastočne, štatisticky CTAs rastú na hodnote pri poklese SP500 až v 63% prípadov.

 

. Trackrecord Winton Futures Fund. Zdroj: iasg.com

Mesačné výnosy Winton Futures Fund. Zdroj: iasg.com

 

 

Aspect Capital je fond založený Martinom Lueckom, bývalým partnerom zakladateľa Winton Capital. Fond má podobný prístup k investovaniu, portfólio je tiež veľmi diverzifikované, optimálny výnos sa snaží dosiahnuť  okrem veľkého množstva aktív aj expozíciou na viaceré zahraničné trhy. Medzi nimi je častokrát len malá korelácia a portfólio zložené z aktív z rôznych zahraničných trhov bude mať znovu o niečo lepší pomer výnosu a rizika. 

 

Zlepšený pomer výnosu a rizika pri expozícií na veľké množstvo trhov

 

V minulosti veľmi úspešnému fondu sa dnes darí výrazne menej, za posledných päť rokov priemerný ročný výnos dosiahol necelé percento.

 

 

Ďalší z veľkých fondov Transtrend je, podobne ako prvé dva zameraný na systematické obchodovanie stratégií založených na kvantitatívnej analýze. Fond sa snaží identifikovať trendy v zmenách cien aktív a na základe pevne stanovených pravidiel dané aktíva obchodovať. Veľký dôraz sa kladie na research – vývoju algoritmov a inivovaniu stratégií sa venuje viac ako polovica zamestnancov. V poslednej dobe sa nedarí ani Transtrendu, jeho ročný výnos nedosahuje ani úroveň inflácie. Oproti konkurencii sú tieto fondy na tom ešte stále veľmi dobre, podľa HFRX Global Hedge Fund indexu bol za posledné 4 roky priemerný výnos CTA stratégií -1.88%.2

 

Trackrecord Transtrendu. Zdroj: iasg.com

Mesačné výnosy Transtrendu. Zdroj: iasg.com

Posledným a asi najúspešnejším z veľkých fondov je Lynx Asset Management. Program Lynxu je zostavený podľa komplexných štatistických modelov. Tieto modely využívajú kvantitatívnu analýzu a pomocou nej sa snažia určiť smer pohybu aktíva. Portfólio majú rozložené relatívne rovnomerne, akcie, komodity, dlhopisy a meny tvoria každé okolo 25%. Napriek tomu, že pri väčšine svojich stratégií tiež sleduje trend, na rozdiel od predchádzajúcich fondov sa snaží obchodovať aj krátkodobé zmeny v trende. To je s najväčšou pravdepodobnosťou dôvod, prečo sa Lynxu darilo v poslednej dobe viac, ako ostatným CTAs. Pri pokračovaní trendu dokážu zarobiť zhruba rovnako ako iné fondy, pri fluktuácií, resp. Pri zmene trendu ich kontra pozície dokážu ochrániť. Za posledných 5 rokov dosiahli priemerný výnos 4.27%, o 6.15% viac, ako bežný CTA hedge fond. 

 

Trackrecord Lynxu. Zdroj: iasg.com

Mesačné výnosy Winton Futures Fund. Zdroj: iasg.com

 

Aj napriek tomu, že výnosy CTAs boli v minulosti veľmi vysoké, pri momentálne zvolených stratégiách od nich nemôžeme očakávať viac, ako výnos niekde na úrovni 5-15 percent. Manažéri týchto fondov za posledných niekoľko rokov cielene znižovali volatilitu, často aj na úkor výnosu.Väčšina z nich ponúka trend-following stratégie, ktoré sú atraktívne hlavne pre konzervatívnych investorov.

 

1.       Pri oceňovaní aktíva pomocou CAPM v rovnici vystupuje volatilita(sigma) individuálnych akcií ako n, pričom korelácia(Covariance) vystupuje ako n2.

2.       HFRX Makro: Systematic Diversified CTA Index

 

Autor pracuje ako stážista v Infinity Capital, o.c.p., a.s.

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk