Hrozba globálnej krízy podľa RBI Ako-investovat.sk .


Komentáre (Pondelok, 11.8.2014)

 Dnes (11. august 2014) 

Obsah: Hrozba globálnej krízy

PREKLAD JE NIŽŠIE S EXTRA ÚVAHOU

News  

RBI’s Rajan Sees Risk of Financial Markets Crash

Wall Street Journal, 6.8.2014 (Téma: Hrozba globálnej krízy, RBI, Raghuram Rajan)

Originálny text: web // PDF

Celý text:

 

Celý text si môžete prečítať po kliknutí na odkaz uvedený hore. 

Reserve Bank of India Governor Raghuram Rajan warned Wednesday that the global economy bears an increasing resemblance to its condition in the 1930s, with advanced economies trying to pull out of the Great Recession at each other’s expense.

The difference: competitive monetary policy easing has now taken the place of competitive currency devaluations as the favored tool for playing a zero-sum game that is bound to end in disaster. Now, as then, “demand shifting” has taken the place of “demand creation,” the Indian policymaker said.

As was the case in the 1930s, the lack of coordination between policymakers is producing spillovers that may be difficult to control, and the world’s financial system may soon face fresh turbulence at a time when central banks have yet to repair the damage that the 2008 financial crisis caused to developed economies.

“We are taking a greater chance of having another crash at a time when the world is less capable of bearing the cost,” said Mr. Rajan in an interview with the Central Banking Journal.

A sudden shift in asset prices could happen in a variety of ways, Mr. Rajan said. The most obvious route would be as a result of investors chasing higher yields at a time when they believe central bank policies will protect them against a fall in prices.

“They put the trades on even though they know what will happen as everyone attempt to exit positions at the same time – there will be major market volatility,” said Mr. Rajan.

A clear symptom of the major imbalances crippling the world’s financial market is the over valuation of the euro, Mr. Rajan said.

The euro-zone economy faces problems similar to those faced by developing economies, with the European Central Bank’s “very, very accommodative stance” having a reduced impact due to the ultra-loose monetary policies being pursued by other central banks, including the Federal Reserve, the Bank of Japan and the Bank of England.

“The exchange rate is too strong given the euro area’s economic standing,” said Mr. Rajan, who took over the RBI in September.

Mr. Rajan said economists still disregard the central role of financial systems in the economy and believe they can predict upcoming disruptions.

“They still do not pay enough attention–en passant–to the financial sector,” Mr. Rajan said. “Financial sector crises are not as predictable. The risks build up until, wham, it hits you.”

 

 Peter Voštinár - Komentár & preklad

Môj voľný preklad: Guvernér centrálnej banky v Indii (Reserve Bank of India) Raghuram Rajan (bývalý hlavný ekonóm MMF) v stredu varoval, že globálna ekonomika sa stále viac podobá k jej stavu v roku 1930, keď sa vyspelé ekonomiky snažia vytiahnuť z veľkej recesie na druhého náklady.

Rozdiel: Konkurenčné uvoľňovanie menovej politiky nahradilo konkurenčné menové devalvácie ako výhodný nástroj pre hranie hry s nulovým súčtom, ktorý môže skončiť katastrofou. Teraz, rovnako ako vtedy, "zmena dopytu" nahradila "vytváranie dopytu," povedal indický politiky v tejto oblasti.

Rovnako ako tomu bolo v roku 1930, nedostatok koordinácie medzi tvorcami politík produkuje vedľajšie účinky, ktoré je možné ťažko kontrolovať a svetový finančný systém môže čoskoro čeliť novej turbulencii v čase, keď centrálne banky pracujú na náprave škôd finančnej krízy z roku 2008, ktorú spôsobili vyspelé ekonomiky.

"Podstupujeme väčšiu šancu ďalšieho pádu (kolapsu) v čase, keď svet je menej schopný znášať náklady (dôsledky)," povedal pán Rajan v rozhovore s Central Banking Journal.

Náhly zmena v cenách aktív môže nastať mnohými rôznymi spôsobmi, povedal pán Rajan. Najviditeľnejšie cesta by mohla byť v dôsledku snáh investorov naháňať vyššie výnosy v čase, keď sa domnievajú, že politika centrálnych bánk ich ochráni proti poklesu cien. (pozn. PTA: Keď sa podpora centrálnych bánk skončí, veľké poklesy môžu prísť.)

"Oni (investori) zadávajú obchody aj keď vedia, čo sa stane, keď každý pokus o opustenie pozícií naraz, bude mať za dôsledok náhle cennové otočenie a vysokú volatilitu na trhu," povedal pán Rajan.

Jasný príznak veľkej nerovnováhy, ktorá ochromuje svetový finančný trh je ocenenie (nadhodnotenie) eura, povedal pán Rajan.

Ekonomika eurozóny čelí podobným problémom, ktorým čelia rozvíjajúce sa ekonomiky, s "veľmi, veľmi uvoľneným postojom" Európskej centrálnej banky, ktorý má znížený vplyv kvôli ultra uvoľnenej menovej politike uskutočňovanej inými centrálnymi bánkami, vrátane Fedu, Bank of Japan a Bank of England.

"Výmenný kurz je príliš silný vzhľadom k ekonomickému stavu eurozóny," povedal pán Rajan, ktorý prevzal RBI v septembri.

Pán Rajan povedal ekonómovia stále ignorujú ústrednú úlohu finančných systémov v ekonomike, a veria, že môžu predpovedať nadchádzajúce narušenie.

"Stále nevenujú dostatočnú pozornosť na finančný sektor," povedal pán Rajan. "Kríza finančného sektora sa nedá tak predvídať. Riziká sa budujú až do, tresk, dostanete úder."

Môj pohľad: Ak ste si mysleli, že by kríza už mohla byť zažehnaná, tak tento článok Vám môžno otvoril oči. Je nesmierne dôležité uvedomiť si, že akciové trhy rastú už 6. rok. Centrálne banky Fed, BOE, ECB a BOJ koordinovane stimulujú trhy a to poháňalo investorov k nákupom rizikových aktív ako sú akcie. V USA objemy stimulov začali znížovať a smerujú k ukončeniu QE pretože USA vykazuje lepšie ekonomické dáta. Stimuly boli ako "heroín" pre narkomana. Čo sa stane keď mu ho zoberiete.

Tým, že je všetko "ružové" a vyzerá byť na dobrej ceste ako v USA, tak aj iných rozvinutých krajinách ako Veľkej Británii (problémom je EU a nádej svitá Japonsku), nemali by sme zabúdať, že investori sa rozhodujú v predstihu. Preto najprv rastú ceny akcií a až potom ekonomické správy ukazujú zlepšenie.

Väčšinou, keď sú správy dobré či až vynikajúce, trh je príliš vysoko, aby to predstavovalo rozumnú investíciu! (Ospravedlňujem sa za "výkričník", ale je to dôležitá veta.) Prečo? Lebo rastie riziko poklesu a takú investíciu predsa nechcem mať. Preto sa radšej v súčasnosti v PEVONI - Trading Academy koncentrujeme na také trhy, ktoré ponúkajú nižší potenciál poklesu, aby ak dôjde k očakávaným výpredajom, neboli naše rozhodnutia príliš bolestivé. Áno, uvedomujem si, že nejaký čas sa nemusí dariť, ale ponaučením by mohlo byť, že ani v roku 2008 (kríza) sa nedarilo a pozrime sa kde sú ceny teraz.

Ukončím to klasickou investičnou múdrosťou: "Nakupuje sa, keď v uliciach tečie krv." Identifikujte slabé a potenciálne trhy a ignorujte (resp. vyberajte profity) na nejaký čas trhy, ktorým sa darilo dlhšiu dobu. Osobne sa stotožňujem s prichádzajúcim výpredajom na globálnych trhoch ako s korekciou, ktorá nie je ničím iným ako iba motívom k býčim rozhodnutiam.

Autor: Peter Voštinár, PEVONI - Trading Academy (PTA)

Táto správa má iba vzdelávací charakter a nemá byť chápaná ako výzva či odporúčanie ku kúpe, predaju či držbe akéhokoľvek investičného nástroja. Výsledky minulého obdobia nie sú žiadnou zárukou pre budúci vývoj. Obchodovanie na finančných trhoch je rizikové. Možnosť straty nejde vylúčiť a každý obchod je spojený s určitým rizikom. Pred tým, než sa rozhodnete investovať, prečítajte si poučenie o rizikách a právne vyrozumenie a predovšetkým sa kvalitne pripravte a vzdelávajte.

 

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:


Okomentuj článok

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok

Rubriky autora

Trading a brokeri

Blogy


Podobní autori

admin

martin.gulka

juggler

fglasa

kasik
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)