Emisie slovenských podnikových dlhopisov - prehľad a štatistiky Ako-investovat.sk .


Emisia dlhopisov môže byť pre menšie aj veľké slovenské firmy zaujímavou alternatívou financovania sa cudzím kapitálom. Ministerstvo financií SR pracuje na novele zákona o dlhopisoch, ktorá by mala napomôcť malým a stredným podnikateľom pri rozbehu ich podnikania pomocou vydania dlhopisov. Novela by mala znížiť administratívnu náročnosť a odstráneniť rôzne bariéry pri vydaní dlhopisov začínajúcimi firmami.

 

My sa v článku pozrieme, ako vyzerá financovanie dlhopismi na Slovensku dnes: koľko a aké esmisie dlhopisov boli vydané na Slovensku, aké veľké spoločnosti ich emitovali, v akej boli finančnej kondícii a podobne.

 

Nové emisie slovenských podnikových dlhopisov môžete sledovať aj na FinState.

 

Prečo by však spoločnosti mali emitovať dlhopisy a nie si požičať z banky ? Dôvodov je niekoľko:

  • Emitent si určuje veľkosť emisie, výšku úroku, ako aj splatnosť dlhopisov;
  • Emitent sa sám rozhodne, kedy bude vyplácať výnos z dlhopisu. Či to bude raz za rok, alebo to bude dvakrát do roka, či štyrikrát do roka, to závisí od emitenta;
  • Emitent sa môže rozhodnúť, či menovitú hodnotu emisie splatí jednorazovo v čase splatnosti emisie, alebo bude menovitú hodnotu splácať splátkami (toto môže byť z pohľadu finančného riadenia a plánovania cash flow veľká výhoda);
  • Emisia dlhopisov nemusí byť, na rozdiel od väčšiny bankových úverov, zabezpečená záložným právom na majetok emitenta
  • Emitent dlhopismi často krát dofinancuje projekt, na ktorý už aj tak využíva úver z banky
  • Emisia dlhopisov sa využíva aj na prefinancovanie starého dlhu

Slovenské spoločnosti, ktoré emitujú dlhopisy sú vo väčšine prípadov spoločnosti spriaznené s finančnými skupinami, resp. spoločnosti z finančného odvetvia. Ale občas pristúpi k emisií dlhopisov aj spoločnosť z odvetvia priemyslu, poľnohospodárstva, obchodu, či služieb.

 

Tabuľka nižšie zobrazuje podnikové emisie zrealizované v roku 2013  a 2014. V tomto roku bolo zatiaľ zrealizovaných 23 podnikových emisií. Minulý rok ich bolo 41. Medzi emitentmi nájdeme rôzne spoločnosti a podľa roku vzniku emitenta vieme zistiť dlho už spoločnosť existuje. V zozname emitentov nájdeme aj nedávno vzniknuté spoločnosti, ktoré boli pravdepodobne založené len za účelom emisie dlhopisov a jedná sa o spoločnosti prepojené s niektorou z finančných skupín.

 

Veľkosti emisií, resp. najvyššia hodnota emisie, jednotlivých dlhopisov boli rôzne. Najnižšiu menovitú hodnotu mala emisia dlhopisov s názvom Finance - in 03, ktorých emitentom je spoločnosť Finance in, s.r.o.. Menovitá hodnota tejto emisie bola len 332 000 EUR. Na druhej strane, dlhopisy EUSTREAM mali byť emitované až v objeme 1 mld. EUR, avšak predala sa len cca tri štvrtina emisie.

 

Niektoré dlhopisy sa emitovali len s ročnou splatnosťou, iné s dvoj, troj, až päť ročnou splatnosťou, no našli sa aj také emisie, ktorých splatnosť bola až o 10 rokov. Z nasledujúceho zoznamu je taktiež možné vidieť, že mnohí emitenti emitovali dlhopisy za posledný rok a pol aj niekoľkokrát. 

 

Podnikové dlhopisy emitované v roku 2013 a v 2014:

 

V zozname sa nachádza celkom 64 emisií, ktoré pochádzajú od 40-tich emitentov. To znamená, že niektoré spoločnosti stihli za sledované obdobie zrealizovať niekoľko emisií dlhopisov a nie len jednu.

 

Nasledujúca súhrnná štatistika rozdelí emitentov podľa veľkosti aktív a podľa ukazovateľa Dlh/EBITDA. Prvá tabuľka člení emitentov podľa veľkosti a môžeme vidieť, že medzi emitentmi sa našli aj takí, ktorí majú aktíva nižšie ako 1 mil. EUR. Bolo ich síce len 7, ale na druhej strane, tých, ktorý majú aktíva vyššie ako 100 mil. EUR, bolo len 8. Spomedzi všetkých emitentov bolo najviac takých, ktorí majú aktíva vyššie ako 1 mil. EUR, ale nižšie ako 10 mil. EUR.

 

Tabuľka č.1: Členenie emitentov podľa aktív

Pozn.: všetkých emitentov bolo 40, avšak v tabuľke ich je 39. U jedného emitenta nebolo možné zistiť výšku jeho aktív

 

Druhá tabuľka hodnotí emitentov podľa ich kredibility, resp. schopnosti firmy splácať svoj dlh z tzv. EBITDA (zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi). Čím je tento ukazovateľ nižší, tým lepšie. Neexistuje jednotný názor, aká hodnota sa považuje za optimálnu, ale podľa nás za sa priaznivý stav môže považovať, ak je hodnota ukazovateľa nižšia ako 10. Záporná hodnota ukazovateľa vypovedá o zápornom EBITDA a príliš vysoká hodnota ukazovateľa vypovedá o vysokom dlhu, resp. príliš nízkom EBITDA.

 

Tabuľka č. 2: Členenie emitentov podľa ukazovateľa Dlh/EBITDA

Pozn.: všetkých emitentov bolo 40, avšak v tabuľke ich 38. U dvoch emitentov nebolo možné zistiť hodnotu ukazovateľa Dlh/EBITDA

 

Zo všetkých 38 emitentov, až 24 vykazovalo nepriaznivú hodnotu ukazovateľa Dlh/EBITDA a iba 14 emitentov možno označiť za úveru schopných. Hodnoty týchto ukazovateľov sú však posledné dostupné, v skutočnosti je vždy potrebné sledovať trend vývoja tohto ukazovateľa (resp. vývoja EBITDA), čo by však v našom prípade bolo príliš náročné. 

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:Okomentuj článok Galéria (3)

Súvisiace články

Ziskovosť a rentabilita slovenských internetových firiem

tuesday
18.11.2014
Podnikanie | martin.gulka

Slovenské podnikové dlhopisy - 50 emisií známych aj neznámych spoločností

wednesday
05.02.2014
Dlhopisy | martin.gulka

Slovenské podnikové dlhopisy a HZL

friday
31.01.2014
Dlhopisy | martin.gulka

Dlhopisy a zmenky malých finančných skupiniek - riziko je vyššie ako si myslíte

monday
16.12.2013
Dlhopisy | admin

Investovať spolu s finančnými skupinami?

saturday
07.12.2013
Investície | admin

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)