Povinné ponuky na prevzatie akcií na slovenskej burze: Tesla a Cemmac Ako-investovat.sk .


Pojem povinná ponuka na prevzatie súvisí s akciovými spoločnosťami, ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie (na regulovanom trhu). Povinnú ponuku na prevzatie vyhlasuje fyzická alebo právnická osoba, ktorá dosiahne alebo prekročí kontrolný podiel v cieľovej spoločnosti. Kontrolným podielom sa v tomto prípade rozumie podiel najmenej 33%. Povinnú ponuku na prevzatie vyhlasuje aj samotný emitent, ak valné zhromaždenie rozhodne, že akcie emitenta prestanú byť kótované na burze.

 

Ponuku na prevzatie upravuje Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ponuka na prevzatie predstavuje verejný návrh na odkúpenie (príp. výmenu) všetkých akcií (alebo ich časti) cieľovej spoločnosti od akcionárov tejto spoločnosti. Z uvedeného teda vyplýva, že ponuka na prevzatie môže byť dobrovoľná (keď chce niekto nakúpiť všetky alebo určitý počet akcií cieľovej spoločnosti) alebo povinná (keď niekto dosiahne alebo prekročí kontrolný podiel v cieľovej spoločnosti).

 

Povinné ponuky na prevzatie môžu predstavovať možnosť slušného zárobku, avšak nič nie je zadarmo. Na bratislavskej burze sa totiž zrealizovalo už mnoho povinných ponúk na prevzatie, pričom cena ponuky bola vo väčšine prípadov niekoľkonásobne vyššia ako "trhová" cena akcie. Prehľad niektorých ponúk na prevzatie si je možné prezrieť v tomto článku. Nedávno sa na našej burze realizovala (povinná) ponuka na prevzatie spoločnosti Cemmac, v súčasnosti je aktuálna ponuka na prevzatie akcií spoločnosti Tesla Liptovský Hrádok.

 

Povinná ponuka na prevzatie akcií Tesla Liptovský Hrádok

 

Oznámenie ponuky na prevzatie vyzerá nasledovne:

 

Z vyššie uvedeného oznamu môžeme vyčítať všetky podstatné informácie týkajúce sa danej (povinnej) ponuky na prevzatie na akcie spoločnosti Tesla Liptovský Hrádok, a.s.. Ponuku na prevzatie vyhlasuje samotný emitent, čo zároveň znamená, že dôvodom vyhlásenia ponuky je rozhodnutie valného zhromaždenia emitenta o ukončení obchodovania s akciami na BCPB. Ďalšou, pre akcionárov najdôležitejšou, informáciu je cena ponuky. Navrhovateľ v tomto prípade ponúka cenu 14,50 za jednu akciu. O primeranosti ceny ponuky je v našom prípade zbytočné špekulovať, otázka znie, za akú cenu sme akcie Tesla Liptovský Hrádok sme mohli nakupovať pred vyhlásením povinnej ponuky na prevzatie. 

 

Vývoj cien akcií Tesla Liptovský Hrádok:

 

Ako môžeme z grafu vývoja obchodovania vidieť, akcie Tesla Liptovský Hrádok sa dlhú dobu obchodovali (výstižnejší pojem je vykupovali) za 2-3 EUR. Až nejako v júni tohto roka sa zrazu cena dostala až na úroveň cca 7-8 EUR (asi sa začalo šepotať). Takže, ak som ja mohol štyri roky kupovať akcie za cca 2-3 EUR a dnes svoj balíček akcií predať v cene 14,50/akciu, je to určite veľmi dobrý výsledok. Problém však spočíva v tom, či vôbec niekedy nejaká ponuka na prevzatie nastane a druhý problém spočíva v likvidnosti akcií. Akcie Tesla Liptovský Hrádok (ale aj mnohé iné akcie na našej burze) nie je možné hocikedy a v hocijakom objeme nakúpiť. Svedčí o tom nasledujúci print screen:

 

 

Z histórie uzatvorených obchodov je možné vidieť, že od januára 2014 do augusta 2014 bolo uzatvorených len 30 obchodov s akciami Tesla Liptovský Hrádok a aj to len vo veľmi malých objemoch. V mnohých prípadoch sú objemy obchodov na takej úrovni, že poplatok za zrealizovanie obchodu je rovný jednej polovici, či tretine celej transakcie.

 

Ak by som chcel nakúpiť čo najviac akcií Tesla Liptovský Hrádok, musel by som sa neustále s niekým "pretekať" o lepšiu cenu na strane dopytu, keďže skoro všetky obchody sa uzatvárajú takým spôsobom, že predávajúci (väčšinou niekto, kto akcie nadobudol ešte v čase privatizácie) proste pristúpi na najvyššiu cenu na strane dopytu, pričom jeho akcie majú oveľa vyššiu cenu. Na druhej strane, určitý (značný) diskont medzi skutočnou cenou akcie a cenou, za ktorú sa akcie obchodujú na našej burze, musí existovať. To, napríklad, už len z toho dôvodu, že tí, čo akcie vykupujú, znášajú dosť vysoké riziko už len v tom, že si viažu peňažné prostriedky v nelikvidných aktívach a realizujú objemy vo veľmi malých množstvách, čo je vzhľadom na poplatky veľmi nákladné.

 

Povinná ponuka na prevzatie akcií Cemmac

 

V júli tohto roka bola vyhlásená (povinná) ponuka na prevzatie aj na akcie spoločnosti Cemmac, a.s.. Navrhovateľom bola rakúska spoločnosť a dôvodom vyhlásenia ponuky bolo pravdepodobne nadobudnutie kontrolného podielu v spoločnosti Cemmac, a.s. (spoločnosť ACCENTUS Beteiligungs AG sa ku koncu roka 2013 nenachádza medzi akcionármi spoločnosti Cemmac). Cena ponuky bola stanovená na 64 EUR za jednu akciu. 

 

 

Akcie spoločnosti Cemmac sa v posledných dvoch troch rokoch obchodovali za 35 - 40 EUR, pričom v roku 2009, či 2011 sa uzavrelo niekoľko obchodov aj za cenu cca 120 EUR. Určite však bol nato patričný dôvod, o ktorom momentálne neviem. 

 

Tak ako aj akcie Tesla Liptovský Hrádok, tak aj akcie Cemmac patria medzi tie veľmi málo likvidné. Dokonca tieto akcie sú na tom s likvidnosťou ešte horšie. Od januára 2014 do augusta 2014 bolo uzatvorených len 11 obchodov s akciami Cemmac. 

 

 

Keďže povinná ponuka na prevzatie akcií Cemmac bola už ukončená, je možné sa pozrieť aké objemy sa zobchodovali počas platnosti ponuky. V prípade akcií Cemmac sa dané objemy zdajú byť nezaujímavé, avšak treba si uvedomiť, že "v rukách" malých akcionárov bolo len pár stoviek akcií. Najväčší počet predaných kusov akcií bol 903, čo v peňažnom vyjadrení činilo 57 792 EUR.  

 

 

A prečo je vlastne vždy cena ponuky tak výrazne vyššia ako "trhová" cena akcie ? Je to z dôvodu už spomínaného diskontu medzi skutočnou cenou akcie (resp. iba účtovnou hodnotou) a cenou, za ktorú sa akcie obchodujú. Zákon totiž stanovuje, že za primerané protiplnenie sa považuje také protiplnenie, ktoré:

  • nie je nižšie ako najvyššie protiplnenie, ktoré navrhovateľ alebo osoba konajúca v zhode s navrhovateľom poskytla za akcie cieľovej spoločnosti za posledných 12 mesiacov pred vznikom povinnosti vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie,
  • zároveň nie je nižšie ako protiplnenie stanovené znaleckým posudkom, 
  • zároveň nemôže byť nižšie ako hodnota čistého obchodného imania vrátane hodnoty nehmotného majetku podniku pripadajúceho na jednu akciu podľa poslednej účtovnej závierky overenej audítorom pred vznikom povinnosti vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie.
  • v prípade kótovaných akcií primerané protiplnenie súčasne nemôže byť nižšie ako priemerný kurz týchto akcií dosiahnutý na burze cenných papierov za posledných 12 mesiacov pred vznikom povinnosti vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie.
Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:Okomentuj článok Galéria (7)

Súvisiace články

Dividendy slovenských akcií v roku 2014

wednesday
28.05.2014
Investície | martin.gulka

Oplatí sa predať slovenské akcie?

wednesday
17.07.2013
Akcie | martin.gulka

Slovenská burza - zberateľstvo alebo investovanie?

thursday
08.11.2012
Akcie | martin.gulka

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)