Analýza akciového indexu EURO STOXX 50® Index

13.10.2014  /  Robo Veselý
fondy-a-etf-ako-investovat

Index EURO STOXX 50® je jeden z najznámejších a najlikvidnejších Európskych akciových indexov, ktorý zahŕňa presne 50 najväčších spoločností v eurozóne. Tým, že tento index obsahuje najväčšie spoločností, ktoré sú lídrami, či už vo svojich krajinách alebo sektoroch, je populárnym a vyhľadávaným u investorov.

 

To, že je o index EURO STOXX 50® veľký záujem demonštruje aj fakt, že je používaný ako podkladové aktívum a na základe neho je ponúkaných množstvo investičných produktov ako opcie, futures, ETFs fondy a ďalšie. Existuje teda viacero možností, ako investovať do produktov, kopírujúcich tento index. V tomto článku sa budeme venovať ETF, pretože sú najjednoduchším spôsobom ako vlastniť a podieľať sa na danom indexe.

 

Do tohto indexu patria spoločnosti, ktoré, môžu byť z týchto 12 krajín: Rakúsko, Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko a Španielsko. V týchto krajinách sa nachádzajú najväčšie a najdôležitejšie burzy a teda sa na nich obchodujú  aj najväčšie akciové tituly. V krajinách, kde sú menej významné burzy sa zväčša obchodujú menšie spoločnosti a to je dôvod, prečo sa z takých krajín spoločnosti nevyberajú. Aktuálne percentuálne zastúpenie krajín si môžete pozrieť v nasledujúcom grafe.

 

Percentuálne zastúpenie krajín v indexe:

Zdroj: factsheet

 

Okrem porovnania krajín, je zaujímavé aj porovnanie sektorov. V tomto indexe má najväčšie zastúpenie bankový sektor, skoro 20%, čo môže ukazovať na isté riziko v prípade poklesu tohto sektora. Podiely vo zvyšných sektoroch sú ale relatívne rovnomerne rozložené a zabezpečujú stabilitu tohto indexu.

 

Váhy jednotlivých sektorov v indexe:

Zdroj: factsheet

 

Výkonnosť indexu EURO STOXX 50®

 

Výkonnosť indexu je znázornená v tabuľke, konkrétne si môžete pozrieť percentuálne ročné zhodnotenie za 1,3,5, a 10 rokov. Priemerný ročný výnos za 10 ročné obdobie sa pohyboval na úrovni 5,02%, čo je zhodnotenie, na základe ktorého vieme, čo približne môžeme očakávať v dlhodobom horizonte. Dáta sú čerpané k dátumu 30.9.2014, teda všetky percentá platia za obdobie do tohto dátumu.

 

Priemerný ročný výnos za jednotlivé roky

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Ktoré ETF fondy kopírujú index EURO STOXX 50® a aký je medzi nimi rozdiel?

 

Existuje množstvo ETF fondov, ktoré kopírujú daný index. Ja som vybral dva, od dvoch rôznych spoločností a to iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF  a SPDR® EURO STOXX 50® ETF. Výkonnosť oboch si môžete pozrieť vo factsheet-och, ktoré sú pod hypertextom.

 

Oba ETF fondy kopírujú index EURO STOXX 50®, avšak niektoré aspekty, ako pridanie nových komponentov alebo váhy, môžu pozmeniť. V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť porovnanie rozdielov medzi týmito dvomi ETF.

 

Základné rozdiely medzi ETF-kami:

Zdroj: vlastné spracovanie

SPDR® EURO STOXX 50® ETF sa od indexu líši vo viacerých aspektoch. Jedným z nich je zloženie. Na svojej oficiálnej stránke píše, že obsahuje 56 spoločností, teda okrem 50, ktoré kopíruje, bolo do jeho portfólia pridaných ďalších 6. Následne sa potom menia aj váhy spoločností a celková výkonnosť je odlišná od indexu.

 

Naopak iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF obsahuje presne 50 spoločností z indexu EURO STOXX 50, teda kopíruje celý index taký ako je a nie sú medzi nimi rozdiely v zložení.

 

Ďalším rozdielnym aspektom medzi ETF-kami sú poplatky. Pri iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF činia 0,35%, čo predstavuje ročné náklady na investíciu. Expense ratio pri SPDR® EURO STOXX 50® ETF predstavuje 0,29%, a tak je o čosi lacnejšou voľbou.

 

Posledným rozdielom medzi týmito ETF je mena, v ktorej sú vydané. Kým iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF je obchodovaný v eurách, tak jeho kolega SPDR® EURO STOXX 50® ETF sa obchoduje v dolároch.

 

Aké sú výhody a nevýhody investovania do ETF vo všeobecnosti?

 

Pozrite si zopár výhod a nevýhod investovania do ETF

 

Výhody ETF:

Nevýhody ETF:

Prečítajte si aj ďalšie články o ETF-kach, ktoré Vás prevedú od základov až po pokročilé informácie o investovaní do ETF:

 

Analýza akcií v indexe EURO STOXX 50

 

V tejto časti článku sa pozrieme samostatne na akcie, ktoré patria do indexu EURO STOXX 50. Jeden z najdôležitejších aspektov, ktorý musíme brať do úvahy pri rozhodovaní sa o investovaní do konkrétnej akcie je jej výkonnosť. V nasledujúcej tabuľke je znázornená výkonnosť 25 spoločností za posledných 10 rokov. Spoločnosti sú usporiadané podľa drawdown-u počas roku 2008, teda mali by sme mať pred sebou spoločnosti, ktoré cez krízu neutrpeli významné straty.

 

Výnosy 25 spoločností od roku 2004. Spoločnosti sú usporiadané podľa drawdown-u počas krízového roku 2008:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Teraz, keď už vieme, ktoré spoločnosti sú podľa drawdown-u menej rizikové, poďme sa pozrieť na to, ktoré nám k tomu vyplácajú slušné dividendy. Dividendové výnosy sú dôležitou informáciou hlavne pre investorov, hľadajúcich pravidelné príjmy z držby akcií. Zároveň inkasovanie dividend je jednou z foriem, akou sa investor chráni proti poklesu cien akcií.

 

V nasledujúcej tabuľke sú dividendové výnosy spoločností. Poradie je zachované podľa minimálneho drawdown-u, čiže platí, že spoločnosti, ktoré sú vyššie, zažili menší prepad počas krízového roku 2008.

 

Dividendové výnosy v jednotlivých rokoch usporiadané podľa minimálneho drawdown-u:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

x- spoločnosť nevyplácala dividendy alebo informácie neboli prístupné

 

V nasledujúcej tabuľke sú už spoločností z druhej polovice zoznamu, teda 25 tých, ktoré boli počas krízy viac volatilné a dosiahli väčšie straty. Pre tých, ktorí hľadajú vyššie zisky pri vyššom riziku je zaujímavejší práve tento zoznam.

 

Výsledky ostatných spoločností si môžete pozrieť tu:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Taktiež sú k týmto spoločnostiam, ktoré mali vyšší drawdown priradené dividendové výnosy.

 

Dividendy ostatných spoločností si môžete pozrieť tu:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Hneď prvá spoločnosť na zozname,VOLKSWAGEN PREF, je na čele trochu nezaslúžene, pretože aj keď v roku 2008 nezaznamenala pokles akcií, rok po tom sa už prepadla skoro o 70%.

 

Čisto z pohľadu dividend vyzerajú najlepšie GDF SUEZ, ORANGE alebo TELEFONICA, no ich akcie dlhodobo stagnujú, resp. strácajú svoju hodnotu. To nemusí nutne znamenať, že sú zlé, ale ja osobne by som si radšej vybral takú, ktorá je zároveň aj slušne zisková.

 

Ak sa ale pozrieme do zoznamu a budeme hľadať nízky drawdown, slušné výnosy a stabilné dividendy mohli by nás upútať tieto spoločnosti: ESSILOR INTERNATIONAL, CRH, DEUTSCHE TELEKOM, TOTALs, UNILEVER.

 

Určite je v zozname mnoho iných, ktoré majú vysoký potenciál. Táto krátka analýza, slúži len ako načrtnutie, ktoré akcie môžu byť výnosnejšie ako dané ETF resp. index. Samozrejme je nutné ich skúmať dlhšie.

 

ETF vs. samostatné akcie?

 

To, či je lepšie investovať do ETF, alebo do konkrétnych akcií záleží len a len od investora. Z pohľadu potenciálnych výsledkov sú ETF fondy stabilnejšie a zvyčajne dosahujú nižšie výnosy, ako to môže byť v prípade zostavenia vlastného portfólia.

 

Pre neprofesionálneho investora, môže byť výber ETF fondu dobrou možnosťou, akou sa dostať k rozumnému portfóliu a pri tom ho nemusí aktívne riadiť a byť každodenne zainteresovaný. Naopak skúsenejší investor si v tomto indexe nájde viacero tipov, ktorými obohatí svoje portfólio.

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk