Vzostupný trend na amerických trhoch potrvá aj naďalej Ako-investovat.sk .


Dominic Rossi, globálny investičný riaditeľ spoločnosti Fidelity pre oblasť investovania do akcií, vysvetľuje, prečo si myslí, že päť rokov trvajúci vzostupný trend na amerických akciových trhoch bude pokračovať aj naďalej.

 

Aj keď je pravdou, že riziká sa dostávajú do vyváženejšej pozície, ako tomu bolo v minulosti, rozhodne zastávam názor, že aktuálny vzostupný trend, ktorý na amerických akciových trhoch pretrváva už päť rokov, zostane nezmenený aj do budúcnosti. Myslím, že v prospech môjho názoru svedčia štyri hlavné faktory:

 

Ekonomické vyhliadky USA– Ekonomika USA naďalej rastie zdravým tempom a, čo je dôležité, napriek piatim rokom kvantitatívneho uvoľňovania sa objavujú mierne znaky inflačných tlakov. Tým sa Americkej centrálnej banke vytvára priestor na normalizáciu menovej politiky kontrolovaným spôsobom. Dokonca aj vtedy, keď sa úrokové sadzby v USA zvýšia (pravdepodobne okolo polovice budúceho roka), nemalo by to byť pre akciové trhy pretrvávajúcim problémom. Aj keď na trhu môžeme pozorovať určité odpredávanie, možno to vnímať skôr len ako určitú nerovnosť na ceste, nie ako skutočnú prekážku, a určite budeme svedkami ďalšieho rozmachu na akciovom trhu. História ukazuje, že akciové trhy zvyčajne rastú v počiatočných štádiách cyklu zvyšovania úrokových sadzieb, obzvlášť keď sadzby začínajú rásť z takej nízkej základne. Až keď sa cyklus úrokových sadzieb dostane do vývojovo vyšších štádií, začína byť pre akcie na trhu brzdou.Pevným bodom v rámci výkyvov trhu zostávajú aj dobré ekonomické vyhliadky pre USA. Priebežné zlepšovanie fiškálneho deficitu USA a deficitu bežného účtu platobnej bilancie umožnilo zvýšenie ocenenia. Táto zdravá východisková perspektíva bude mať kladný vplyv na americkéakcie.

 

Príjmy a oceňovanie – Keď sa príjmy amerických podnikov v pokrízovom období začali výrazne zotavovať aziskové marže v mnohých odvetviach dosiahli historicky vysoké hodnoty, niektorí skeptici očakávali, že zisky sa vrátia na svoju priemernú úroveň. S týmto nesúhlasím – myslím si že zisky môžu zostať vysoké a majú potenciál do budúcnosti sa ešte ďalej zvýšiť, čím prispejú k ďalšiemu zvýšenie ocenenia.Predovšetkým si myslím, že v ekonomike USA pôsobia určité silné štrukturálne faktory, ktoré budú naďalej podnecovať rast korporátnych ziskových marží.

 

V priebehu posledných 12 rokov sme mohli sledovať presun v rozdelení bohatstva a to smerom od pracovných síl v prospech spoločností a kapitálu. To sa prejavuje nárastom podielu zisku v HDP USA, a to až na rekordne vysokú úroveň na úkor štrukturálneho poklesu v rámci podielu miezd (viď nasledujúci graf). Tento vzťah naznačuje určité známky obratu – myslím, že ziskové marže sa presúvajú na štrukturálne vyššiu úroveň. Z tohto pohľadu zostávajú ocenenia USA primerané, predovšetkým ak berieme do úvahy vyššiu kapitálovú návratnosť,ktorú zvyčajne americké firmy dosahujú.

 

Zdroj: US Bureau of Economic Analysis, september 2014

 

Čo sa týka miezd, myslím, že tento vývoj možno pripísať na vrub silnejúcej globalizácii trhov práce a slabšieho vplyvu kolektívneho vyjednávaniaOkrem toho, čo sa týka podnikov, najvýznamnejšie americké značky z globalizácie profitovali a vylepšili kúpnu silunových rozvíjajúcich sa trhov.Rovnako výrazným spôsobom k tomuto vývoju prispeli odvetvové trendy smerujúce k väčšej konsolidácii amonopolizácii medzier na trhu. Zvyčajne sledujem aktuálny boom fúzií a akvizícií, ktorý je sám osebe faktorom podporujúcim trh, pričom je v súlade s týmtovšeobecným trendom.

 

Ako možno menej kontroverzný fakt vyznieva, že americké spoločnosti mali obzvlášťdobré predpoklady na udržanie a zvýšenie príjmov, efektívne rozmiestňovanie kapitálu a využívanie technológií, ktoré im umožnia vyprodukovať vyšší zisk na jednotku investovaného kapitálu. Z dlhodobého hľadiska pokračujúce používanie automatizácie a robotiky v mnohých odvetviach je pravdepodobné, že tento trend zostane zachovaný, s ďalšími dôsledkami pre mzdové náklady.

 

Argument týkajúci sa globálnych úspor – V súčasnosti máme v globálnom finančnom systéme nadbytok úspor. V situácii keď sa oficiálne úrokové sadzby blížia k nule a výnosy z dlhopisov sú blízko rekordného minima, tento múr peňazí v skutočnosti nemá žiadnu„oceňovaciu schopnosť“, čo núti investorov, aby rozhýbali svoje peniaze a dosiahli pokiaľ možno slušnúnávratnosť. V podmienkach súčasnej silnej likvidity sa ťažko stane, že by sa ceny majetku znížili. Prejavilo sa to na mnohých výnosoch z finančného majetku, ktoré boli stlačené na nižšiu úroveň. V širšom kontexte triedy globálnych aktív si akcie, z ktorých sa vyplácajú dividendy stále zachovávajú svoju atraktívnosť v porovnaní s ostatnými aktívami, ako sú napr. dlhopisy, a mali by aj naďalej lákať investorov. Treba konštatovať, že napriek svojej vysokej výkonnosti počas niekoľkých uplynulých rokov sa výnosy z akcií vyvíjali veľmi dobre vďaka zlepšeniu výkonnosti podnikov, čo umožnilo výrazný rast vyplácaných dividend.

 

Silnejší americký dolár – Už nejaký čas argumentujem tým, že na rozdiel od roku 2000 smerujeme do obdobia silného amerického dolára. Dolár začal v súčasnosti posilňovať a myslím, že môžeme očakávať trvalý a výrazný posun smerom nahor. Zmeny v menovej politike podnietia amerických investorov, aby svoj kapitál znovu nasmerovali do aktív vyjadrených v amerických dolároch, ako tomu bolo v 90-tych rokoch.

 

 

Aby som bolo konkrétnejší, myslím, že americký dolár by mal dostať podporu prostredníctom opačného pôsobenia troch kľúčových faktorov, ktoré v minulosti spôsobili jeho pokles. 

  • Po prvé, vďaka rozvoju využívania tzv. bridlicového plynu a ropy sú USA v súčasnosti na dobrej ceste, aby v priebehu nasledujúcich 10-15 rokov dosiahli energetickú sebestačnosť - trvalé znižovanie dopytu po dovážaných energiách bude mať kladný vplyv na pozíciu bežného účtu platobnej bilancie USA, čo by na druhej strane malo prispieť k posilneniu amerického dolára. 
  • Po druhé, ako som už uviedol, výrazne sa zlepšil stav rozpočtu USA; deficit sa znížil zo svojho 12-percentného maxima na 4% a som presvedčený, že prezidentské obdobie Barracka Obamu by sa mohlo skončiť rozpočtovým prebytkom. 
  • Po tretie, v súčasnosti sme v období odklonu od globálnej menovej politiky - na rozdiel od Bank of Japan a Európskej centrálnej banky, centrálna banka v októbri ukončí svoje nákupy zamerané na kvantitatívne uvoľňovanie, a je pravdepodobné, že za tým bude najneskôr v júni 2015 nasledovať prvé zvýšenie úrokových sadzieb. Ak sa politiky bude vyvýjať týmto smerom, rozdiely v úrokových sadzbách budú tiež pôsobiť v prospech amerického dolára. 

 

Zhrnutie

 

Možno teda konštatovať, že aj keď sú riziká čoraz viac vyvážené, naďalej sa domnievam, že vzostupný trend, ktorý sa na americkom akciovom trhu prejavuje už päť rokov, bude ďalej pokračovať. K tomuto názoru ma vedie aj fakt, že ekonomika USA stále expanduje zdravým tempom s len veľmi malými prejavmi inflačných tlakov. V tomto kontexte som presvedčený, že aktuálne vysoké korporátne ziskové marže v USA je možné v budúcnosti udržať, ak tomu napomôžu štrukturálne faktory, ako napr. klesajúca sila trhu práce a zdokonaľovanie technológií. Okrem toho si myslím, že prebytok globálnych úspor podnecuje dopyt po aktívach, ktoré budú produkovať atraktívne príjmy, ako napríklad americké akcie, a očakávam, že americký dolár bude naďalej posilňovať v dôsledku odklonu od globálnej menovej politiky.

 

Zo širšej perspektívy, kým ostatné trhy sa budú takisto dosahovať dobré výsledky, nepredpokladám zásadnú zmenu vo vedúcich pozíciách na tomto „býčom trhu“, predovšetkým s ohľadom na perspektívy silnejšieho dolára, ktorý je zvyčajne brzdou pre rozvíjajúce sa trhy závislé na komoditách alebo pre tých, ktorí majú významné záväzky v amerických dolároch. Podľa môjho názoru vzostupná tendencia na trhu v rokoch 2003-2008 vychádzala z rastu príjmov, vedúcej pozície Číny a výsledkov nových rozvíjajúcich sa trhov, ktoré predbehli vyspelé trhy so silnými komoditami, a to čiastočne aj vďaka slabému doláru. Súčasná pokračujúca vzostupná tendencia na trhu vyplýva z vyššieho ocenenia, vedúcej pozície USA a výsledkoch dosahovaných v sektoroch s vysokým podielom duševného vlastníctva, ako napr. farmaceutický sektor, biotechnológie a vývoj technológií, ktoré prekonali investície do „hmotných komodít“ na perspektíve silnejšieho dolára.

 

Dominic Rossi, Fidelity Worldwide Investment

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:Okomentuj článok Galéria (2)

Súvisiace články

Dopyt po dividendových akciách sa bude zvyšovať

tuesday
11.08.2015
Akcie | ts

Hodnotenie portfólia prostredníctvom active share

monday
06.07.2015
Akcie | ts

Investovanie pre dlhodobý kapitálový rast

wednesday
15.04.2015
Reklamný článok | ts

Najvhodnejší čas na kúpu európskych akcií?

wednesday
08.04.2015
Investície | ts

Čína rozvíja infraštruktúru s cieľom prehĺbiť hospodársku spoluprácu

tuesday
31.03.2015
Investície | ts

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)