Dividendové akcie z indexu S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Ako-investovat.sk .


Hľadáte dividendové akcie z Európy? Skúste sa pozrieť aj na akciový index S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats®.  Tento index je zostavený tak, aby kopíroval spoločnosti v krajinách eurozóny, konkrétne z indexu S&P Europe BMI, s najvyššími dividendami. Jeho metodológia sa snaží držať rovnováhu práve medzi udržateľným vysokým dividendovým výnosom a potenciálnym cenovým zhodnotením.

 

Index Európskych dividendových aristokratov vznikol 31. Januára 2012. Jedná sa teda o mladý index, ktorý za sebou ešte nemá dlhú históriu, no spôsob akým sú spoločností vyberané je zaujímavý a v mnohom sa podobá americkým dividendovým aristokratom. Na rozdiel od nich zahŕňa o čosi menej spoločnosti, iba 40.  

 

Spôsob zostavovania a výberu spoločnosti:

 • Musí byť súčasťou indexu S&P Europe BMI, mať sídlo v eurozóne, obchodovateľná v eurách na európskej burze CP
 • Musí mať stabilný nárast dividend po dobu najmenej 10 rokov
 • Musí mať priemerný denný objem obchodov minimálne 5 miliónov USD
 • Musí mať trhovú kapitalizáciu 1 miliardu USD ku referenčnému dátumu
 • Váhy spoločností sú na základe dividendových výnosov
 • Každá spoločnosť môže mať váhu v indexe maximálne 5%, každý sektor maximálne 30% a každá krajina maximálne 30%

Pozrime sa teda, aký podiel majú jednotlivé sektory a štáty v tomto indexe.

 

Sektorové rozloženie indexu S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats:

Zdroj: factsheet

 

Regionálne rozdelenie akcií v indexe podľa štátov:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Ako už bolo spomenuté tento index vznikol pred tromi rokmi a reálne výsledky si môžeme pozrieť iba za toto obdobie. Teoreticky môžeme skúmať, ako by sa darilo indexu ešte pred jeho vznikom. V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť výsledky od roku 2007. Reálne výsledky sú len za roky 2012 a 2013. Pre porovnanie sú v tabuľke uvedené aj výsledky indexu S&P Europe BMI, z ktorého sú európski aristokrati vyberaní. Jedná sa o celkové výnosy, zahrňujúce reinvestície dividend (total return index)

 

Celkové výnosy indexov:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Ak sa pozrieme na výsledky tohto indexu, tak sú dosť porovnateľné s indexom, z ktorého sú aristokrati vyberaní. Spoločnosti S&P sa zjavne nepodarilo vytvoriť index, ktorý nás ohúri nadpriemernými výnosmi. Teda aspoň teoretickými minulými výnosmi. 

 

ETF na S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats

 

Možno práve preto, že index európskych aristokratov za sebou nemá dlhú históriu, tak jediné ETF-ko, ktoré ho využíva ako podkladové aktívum je SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF. Obsahuje taktiež 40 spoločností a ich váhy sú rovnaké ako v indexe. Spoločnosť SPDR sa teda snaží kopírovať index čo najpresnejšie, vďaka čomu je rozdiel medzi nimi len minimálny, ako môžete vidieť v nasledujúcej tabuľke.

 

Ročné porovnanie výnosov ETF a indexu:

Zdroj: factsheet

 

Analýza akcií indexu S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats

 

Niekomu nestačí len kopírovať indexy a hľadá konkrétne akcie. Ktoré sú tie najlepšie?

V každom indexe vieme nájsť lepšie aj horšie. Ja rád prefiltrujem všetky pomocou viacerých kritérií a potom mi snáď ostane to najlepšie.

 

Porovnanie akcií z indexu podľa maximálneho poklesu - drawdownu

 

Prvým kritériom, ktorý musí akcia spĺňať je nízky drawdown. Keď nechcem prísť cez turbulentné obdobie o väčšinu svojich peňazí, tak je dobré si vybrať takú, ktorá nezaznamenala vysoký prepad počas krízy. V nasledujúcej tabuľke je 20 spoločností s najnižším drawdown-om.

 

20 spoločností usporiadaných podľa minimálneho drawdown-u počas krízového roku 2008:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Teraz keď sme si odfiltrovali priveľmi rizikové spoločnosti, medzi zvyšnými môžeme hľadať to najlepšie.

Môžete si všimnúť, že počas roku 2008 si spoločnosti v tabuľke odpísali maximálne 34,44%, čo  nie je až tak veľa.

 

Dividendy akcií z indexu

 

Ďalším aspektom pri výbere akcií je dividendový výnos. Ku všetkým spoločnostiam som priradil dividendové výnosy za posledných 5 rokov a následne som urobil obyčajný aritmetický priemer, aby ich bolo možné lepšie porovnať. Pri zopár spoločnostiach som v niektorých rokoch nevedel zistiť dividendové výnosy, a tak je priemer urobený za kratšie obdobie.

 

Keďže dividendový investor hľadá akcie, prinášajúce vysoké dividendové výnosy, poďme sa pozrieť, ktoré to sú. V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť 20 spoločností usporiadaných od najvyššieho priemerného dividendového výnosu.

 

Dividendové výnosy spoločností z indexu S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Skoro všetky spoločnosti v tabuľke majú priemerný výnos väčší ako 3% ročne. Zároveň majú všetky spoločnosti minimálne 10 rokov rastúce dividendy, čo je pre investora potešiteľné.

 Teraz by sme mohli vybrať tie spoločnosti, ktoré sú zahrnuté v oboch tabuľkách. Teda nízky drawdown a vysoké dividendy.

Je to týchto 10 spoločnosti:

 1. SCOR,
 2. SODEXO,
 3. RED ELECTRICA,
 4. MUNICH REINSURANCE COMPANY,
 5. CASINO GUICHART-PERRACHON,
 6. SANOFI,
 7. TOTAL,
 8. DANONE,
 9. GROUPE BRUXELLES LAMBERT,
 10. RECORDATI S.p.A.

Poďme sa pozrieť na ďalšie kritérium, ktorým možno odfiltrujeme niektoré z týchto spoločností.

 

Ziskovosť firiem z indexu

 

V ideálnom prípade, by mal zisk spoločnosti rásť každým rokom, pretože akcionári sú vyplácaný práve z neho, ale postačí, ak je tento zisk stabilný a nemá veľké výkyvy.

 

Čistý zisk všetkých spoločností v index (v miliónoch €):

Zdroj: vlastné spracovanie

Údaje o spoločnostiach boli čerpané zo stránky
www.morningstar.com

 

Za posledných 5 rokov bolo všetkých 10 spoločností ziskových. Z môjho pohľadu má nestabilné zisky spoločnosť GROUPE BRUXELLES LAMBERT. V roku 2009 mala zisk po zdanení viac ako miliardu € a dva roky po tom to bolo už len 75 miliónov. Ostatné sa javia v dobrej kondícií.

 

Čo hovorí základná fundamentálna analýza?

 

V tomto indexe sme sa základnou analýzou dostali k týmto  9 spoločnostiam: SCOR, SODEXO, RED ELECTRICA, MUNICH REINSURANCE COMPANY, CASINO GUICHART-PERRACHON, SANOFI, TOTAL,DANONE, RECORDATI S.p.A.

To však nemusí stačiť a preto sa pozrieme, čo hovoria indikátory P/B a P/E.

 

Čo znamenajú tieto ukazovatele?

 • P/B ratio nám vyčísľuje pomer medzi cenou akcie na trhu a účtovnou cenou na jednu akciu. Pomer menší ako 1 hovorí, že spoločnosť sa obchoduje za cenu nižšiu ako je jej účtovná hodnota
 • P/E ratio nám vyčísľuje pomer medzi cenou akcie(na trhu) a ziskom(na jednu akciu). To znamená, koľko som ochotný zaplatiť za jednu jednotku zisku. Čím menej, tým sú akcie spoločnosti "lacnejšie"

V nasledujúcich tabuľkách si môžete pozrieť hodnoty P/B a P/E. Údaje sú čerpané zo stránky www.bloomberg.com.

 

P/B ratio 9 spoločností z indexu:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

V tabuľke je vidieť, že spoločnosti SCOR a MUNICH REINSURANCE COMPANY sa obchodujú za cenu nižšiu ako je ich účtovná hodnota.

 

P/E ratio 9 spoločností z indexu:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Z pohľadu P/E sú na prvých dvoch miestach rovnaké spoločnosti.

 

Ktoré akcie sú najlepšie?

 

S pomedzi 40 spoločností, ktoré sú v indexe S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, sme sa postupne prostredníctvom selekcie podľa viacerých kritérií(drawdown, dividendové výnosy, ziskovosť, P/B,P/E) dostali ku dvom spoločnostiam, ktoré obstáli vo všetkých. Sú to spoločnosti SCOR a MUNICH REINSURANCE COMPANY. Podľa môjho názoru sú vhodnými kandidátmi pre doplnenie portfólia súkromného investora.


Dobrý článok. Na stránke fondu SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF sa uvádza, že fond vypláca dividendy polročne a že dividend yield je 3,50%. Nevie niekto, či ale tento výnos je pred zdanením alebo po zdanení? ...Fond má domicile v Ireland. Pretože ak to je výnos pred zdanením, tak potom skutočný reálny výnos investora bude veľmi nízky - pretože treba odčítať tú írsku daň (ak nebola ešte odčítaná) a treba odčítať aj slovenské vy..... zdravotné odvody z dividend. Potom ten reálny dividendový výnos vychádza na nejakých 2,30%, čo je vlastne čistý výnos termínovaného vkladu napr. v J&T. Pridal: čistý dividendový výnos dňa 09.11.2014 o 09:37

Ak by si kupoval total return variantu fondu, tak sa dividendy reinvestujú a s daňou nemáš problém.
Dividendy by som každopádne neporovnával s úrokmi na termiňáku.
Pri dividendách máš ešte potenciálny upside v kapitálovom výnose. V termiňáku nemáš nič len úrok.
A ak by si chcel na dividendách dostávať viac, tak si ľahko nájdeš aj firmy/indexy s dividendovým výnosom 4-8%. Otázka je či to stojí za to, lebo zvyčajne čím je vyšší dividendový výnos, tým je nižší potencál rastu ceny akcií. Pridal: Filip Glasa dňa 09.11.2014 o 10:56

Svojím spôsobom úplne súhlasím a je to dobre napísané. Autor článku by teda mohol v najbližšom článoku predstaviť aj nejaké EUR/USD total return fondy. Myslím, že by to bolo zaujímavé pre "laikov investorov" Pridal: výnosy dňa 09.11.2014 o 15:06

články o ďalších ETF a indexoch sú dohľadateľné cez súisiace články pod týmto aktuálnym článkom. Pridal: filip glasa dňa 10.11.2014 o 09:17
Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:4 Komentáre Galéria (9)

Súvisiace články

Investovanie do akcií z celého sveta cez globálne akciové indexy

friday
21.11.2014
Fondy a ETF | robo.vesely

Akcie z nemeckého indexu DAX - ktoré z nich sú najatraktívnejšie?

monday
20.10.2014
Akcie | robo.vesely

Analýza akciového indexu EURO STOXX 50® Index

monday
13.10.2014
Fondy a ETF | robo.vesely

Dividendové akcie - aristokrati z indexu S&P 500 obstáli aj cez krízu

friday
01.08.2014
Akcie | robo.vesely

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)