Investovanie do akcií z celého sveta cez globálne akciové indexy Ako-investovat.sk .


Globálne akciové indexy reprezentujú akciový trh na určitej časti sveta. Môžu zahŕňať akcie len z rozvinutých alebo rozvíjajúcich sa krajín, prípadne oboch. Taktiež môže zahŕňať spoločnosti s veľkou, stredne veľkou alebo malou trhovou kapitalizáciou, prípadne ich kombináciou. Zloženie globálnych indexov sa preto môže líšiť a je len na nás, čo si vyberieme.

 

Globálne indexy na ktoré sa pozrieme v tomto článku sú: MSCI World, S&P Global 1200, Global 100, MSCI Emerging Markets. Najprv si predstavíme každý z nich a na záver ich porovnáme podľa výkonnosti a geografického rozdelenia.

 

MSCI World Index

 

Jedná sa asi o najznámejší globálny akciový index, zahrňujúci 1615 spoločností z 23 vyspelých, teda rozvinutých krajín sveta. Spoločnosti zahrnuté v tomto indexe majú stredne veľkú až veľkú kapitalizáciu. Samotný index pokrýva približne 85% voľne obchodovateľnej trhovej kapitalizácie v každej krajine.

 

Zoznam krajín obsiahnutých v tomto indexe: Austrália, Rakúsko, Belgicko, Kanada, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Hong Kong, Írsko, Izrael, Taliansko, Japonsko, Holandsko, Nový Zéland, Nórsko, Portugalsko, Singapure, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, UK a USA.

 

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť, geografické rozloženie v indexe.

 

Váhy kontinentov v indexe MSCI World:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Najväčší podiel má v tomto indexe Severná Amerika, ktorú nasleduje Európa a Ázia.

Rozdelenie sektorov je znázornené v nasledujúcej tabuľke. Sektory sú usporiadené podľa váhy v indexe.

 

Váha sektorov v indexe MSCI World:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Výkonnosť indexu MSCI World

 

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť celkové výnosy zahrňujúce reinvestíciu dividend.

 

Výkonnosť indexu MSCI world (v %):

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Na tomto indexe sa mi páči, že kopíruje skoro všetky rozvinuté trhy a z každého ma vo svojom portfóliu minimálne 85%. Na druhej strane má z môjho pohľadu nevýhodu v tom, že keďže je to trhovo vážený, tak väčšie trhy majú väčšiu váhu v indexe. Napríklad Severná Amerika tvorí až 60% indexu, z toho USA(56,84%) a Kanada(3,87%), čo je veľký rozdiel.

 

Ďalšie informácie o indexe MSCI World si môžete pozrieť vo factsheet-e 

 

Príklad ETF kopírujúce tento index

  • iShare MSCI World Index
  • Toto ETF vzniklo len v roku 2012 a kopíruje index len čiastočne. Z 1615 spoločností v indexe obsahuje toto ETF len 1168. Napriek tomu dosahovalo za posledné dva roky veľmi podobné výsledky.
  • Ďalšie informácie o ETF si môžete pozrieť na tejto stránke

 

Zaujímavý je pohľad na základné fundamentálne ukazovatele. Spoločnosť iShare, ktorá vytvorila toto ETF uvádza, že P/E ratio pri tomto ETF je 21,97 a P/B ratio je 3,91. Z tohto vyplýva, že rozvinuté trhy sú dosť nadhodnotené a hoci ešte index môže rásť, investor by si mal dávať čoraz väčší pozor na prípadnú korekciu.

 

S&P Global 1200

 

Index S&P Global 1200 vznikol 30. Septembra 1999 a pokrýva okolo 70% globálnej trhovej kapitalizácie, čiže menej ako predchádzajúci index. Je konštruovaný tak, že zahŕňa 7 významných indexov v rôznych regiónoch(krajinách). Sú to indexy z USA(S&P 500®), Európy (S&P Europe 350), Japonska (S&P TOPIX 150), Kanady(S&P/TSX 60), Austrálie(S&P/ASX All Australian 50), Ázie(S&P Asia 50) a Latinskej Ameriky(S&P Latin America 40). Spoločnosti zahrnuté v indexe teda majú malú, stredne veľkú aj veľkú trhovú kapitalizáciu.

 

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť geografické rozloženie v indexe.

 

Váhy kontinentov v indexe S&P Global 1200:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Tento index už zahŕňa spoločnosti aj z rozvíjajúcich sa krajín, avšak tie majú malý podiel na celom indexe.

 

V nasledujúcej tabuľke sú znázornené váhy sektorov.

 

Váha sektorov v indexe  S&P Global 1200:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Výkonnosť indexu S&P Global 1200

 

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť celkové výnosy zahrňujúce reinvestíciu dividend.

 

Výnosy indexu S&P Global 1200 (v %):

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Ďalšie informácie o tomto indexe si môžete pozrieť vo factsheet-e.

 

Príklad ETF kopírujúce tento index

 

Na tento index som nenašiel žiadne ETF-ko. Pravdepodobne je to preto, že index má v portfóliu 7 indexov a investor si ho vie veľmi ľahko vyskladať sám. Veľmi jednoducho je možné nakúpiť 7 samostatných ETF vyššie spomínaných indexov.

 

S&P Global 100

 

Index vznikol 7. Februára 2000. Obsahuje 100 najväčších spoločností z indexu S&P Global 1200, ktorý bol predstavený vyššie. Spoločnosti vybrané z týchto akciových indexov majú najväčšiu trhovú kapitalizáciu a ide o najväčšie medzinárodné spoločnosti tzv. blue chip companies.

 

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť geografické rozloženie v indexe.

 

Váhy kontinentov v indexe S&P Global 100:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

V porovnaní s Global 1200 je vidieť, že v tomto indexe má už Európa väčšiu váhu. Naopak Ázia a Austrália ešte menšiu.

 

V nasledujúcej tabuľke sú znázornené váhy sektorov.

 

Váha sektorov v indexe  S&P Global 100:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Výkonnosť indexu S&P Global 100

 

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť celkové výnosy zahrňujúce reinvestíciu dividend.

 

Výnosy indexu S&P Global 100 (v %):

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Ďalšie informácie o tomto indexe si môžete pozrieť vo factsheet-e

 

Príklad ETF kopírujúce tento index

  • iShares Global 100 ETF
  • Toto ETF kopíruje všetky spoločnosti z index S&P Global 100 a výkonnosťou sa s ním zhoduje približne na desatinu.
  • Ďalšie informácie o ETF si môžete pozrieť na tejto stránke

 

MSCI Emerging Markets Index

 

Index MSCI Emerging Markets bol založený 1. Januára 2001. Zahŕňa 834 spoločností, ktoré sú vyberané len z rozvíjajúcich sa krajín, pričom v každej z nich pokrýva okolo 85% trhovej kapitalizácie. Je trhovo vážený index do ktorého sú vyberané spoločnosti so stredne veľkou až veľkou kapitalizáciou.

 

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť geografické rozloženie v indexe.

 

Váhy kontinentov v indexe MSCI Emerging Markets:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Narozdiel od predchádzajúcich indexov, tento investuje len na rozvíjajúcich sa trhoch.

 

V nasledujúcej tabuľke sú znázornené váhy sektorov.

 

Váha sektorov v indexe MSCI Emerging Markets:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť celkové výnosy zahrňujúce reinvestíciu dividend

 

Výnosy indexu MSCI Emerging Markets:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Ďalšie informácie o tomto indexe si môžete pozrieť vo factsheet-e.

 

Najväčšou výhodou tohto indexu je, že vo svojom portfóliu má z Európy len jednu krajinu a to Poľsko a z USA žiadnu. Preto sa hodí, ako doplnenie portfólia.

 

Príklad ETF kopírujúce tento index

  • iShares MSCI Emerging Markets ETF
  • Toto ETF je najlikvidnejšie na svete spomedzi všetkých, ktoré investujú do rozvíjajúcich sa trhoch, čo je dobrým signálom. Avšak tým, že dosahuje vysoké zhodnotenia a obsahuje veľa spoločností, tak expense ratio je v porovnaní s inými ETF o čosi vyššie a to 0,67%.
  • Ďalšie informácie o ETF si môžete pozrieť na tejto stránke 

 

Porovnanie indexov

 

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť celkové výnosy indexov(total return) za posledných 10 rokov a zároveň priemerný ročný výnos za toto obdobie. Ako benchmark je uvedený index S&P 500.

 

Výnosy indexov- porovnanie (v %):

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Môžete si všimnúť, že indexy MSCI World a S&P Global 1200 majú porovnateľné výsledky. Oba majú v portfóliu veľa akciových titulov a aj geografické rozloženie je veľmi podobné. Najväčšiu časť investícií majú v USA a Európe. Index S&P Global 100 obsahuje iba najväčšie spoločnosti z Global 1200 a tak je z nich najkonzervatívnejší a je to vidieť aj na jeho výsledkoch. Počas krízy zaznamenal o čosi menší prepad a priemerný výnos je taktiež menší.

 

Posledným spomenutým indexom bol MSCI Emerging Markets. Ten dosiahol v porovnaní so všetkými zvyšnými indexmi aj benchmarkom S&P 500 najvyššie zhodnotenie. Ukazuje, že rozvíjajúce sa trhy prinášajú vyššie zhodnotenie ako USA, alebo Európa. Zároveň sa počas krízy najviac prepadol, čiže je najrizikovejším indexom.

 

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť geografické rozloženie v indexoch.

 

Váhy jednotlivých kontinentov v jednotlivých indexoch:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

* Riadok Ostatné je uvedený z dôvodu, že spoločnosť MSCI asi nevedela zaradiť spoločnosti do krajín a krajinu do kontinentu

 

Ktoré ETF kúpiť?

 

Globálne akciové indexy, ktoré zahŕňajú rozvinuté ale aj rozvíjajúce sa trhy môžu byť stabilnou časťou portfólia. USA s Európou však budú tvoriť veľkú časť investície, z dôvodu váhy spoločností na základe trhovej kapitalizácie. Prinášajú však stabilné výnosy a k tomu primerané riziko.

 

Z analyzovaných indexov vyzerá najlepšie MSCI Emerging Markets. Osobne si myslím, že ak niekto investuje do európskych a amerických ETF, samostatných akcií atď., tak dokúpením takéhoto ETF-ka, ktoré bude investovať na rozvíjajúcich sa trhoch, môže pekne rozšíriť svoje portfólio. Rozvíjajúce krajiny ukazujú že z dlhodobého horizontu prekonávajú Ameriku alebo Európu.


Zdravim,

Vsetkym investorom,ktori si mylia investiciu do akciovych fondov s investiciou do akcii odporucam precitat si nieco od Kyiosakiho,alebo najst link Rich by Friday.

Investicia do fondu nie je nic ine ako kapotalovy vynos zdaneny dadzbou 34%(20+14). Manazeri fondov nenesu ziadne riziko ale maju isty vynos z poplatkov tych, co im daju peniaze.

Pokial niekto planuje investovat na dochodok do fondov, rozdiel oproti akciam je ten, ze ze ked akcia klesa, dividenda neklesa, moze dokonca rast aj pri poklese aktiva. Ak predavam klesajuce podiely vo fondoch, prichadzam o realne aktiva. V kombinacii s predajmi pri vyssej cene zdanenymi 34% je to super sposob ako sa zbavit penazi.(+casova hodnota penazi)

Inak nemam nic proti tomu,aj ja som v minulosti investoval do fondov, kym som to neprekukol.

Dokonca som zrusil aj 2.pilier,lebo okrem fondu a statu z neho odkroji aj poistovna...a najjednoduhsie a najtransparentnejsie indexove fondy zrusili, ktovie preco,ked su s najnizsim poplatkom, zeby preto? Pridal: marek dňa 23.11.2014 o 14:26

co? aka 34% dan? a kedy sa akoze zrusili indexove fondy v 2. piliery? Pridal: martin dňa 23.11.2014 o 23:26

Dobry den,
viete mi poradi ohladne investovania volnych penaznych zdrojov.kam je najlepsie peniaze vlozit?bolo mi ponuknute investovanie do Pioneer.mam zaujem o investovanie na viac rokov. Pridal: lucia dňa 25.11.2014 o 22:07

Pioneer ponúka podielové fondy. Môžete si vybrať do čoho chcete investovať(akcie, komodity... kombinácia), avšak ja neviem aké poplatky má pri ktorých fondoch táto spoločnosť. Vo všeobecnosti sú ale podielové fondy o dosť drahšie čo sa týka poplatkov(vstupný poplatok, výstupný, správcovský- treba si dať pozor. V článkoch pozeráme na ETF-ka, pretože je jednoduché si ich kúpiť, hocikedy predať. Sú totižto obchodované ako akcie, teda stačí investičný účet u brokera a môžete si kúpiť. Taktiež záleží aj od sumy, ktorú chcete investovať. Ako spomínal Marek v prvom komentári, kapitálové príjmy sú zdaňované a platia sa za nich aj zdravotné odvody, avšak až od sumy 500€. Teda ak chcete investovať 2000€ a zarobíte 20% za rok, teda 400€, tak výnos je čistý Váš. Ak bude Váš kapitálový príjem nad sumu 500€, tak je zdaňovaný a platia sa z neho odvody. Pri podielovom fonde nepodávate daňové priznanie avšak zrážkou vám zrazia daň, tak ako pri termínovanom vklade. Čiže záleží na Vás, čomu dáte prednosť. Pridal: Róbert Veselý dňa 27.11.2014 o 15:32

Zdravotné odvody sa platia až od 500 EUR? To asi určite nie...Platia sa z každého eura. Tých 500 EUR by som neoznačoval ako "kapitálový príjem", pretože ide o odpočítateľnú položku. Príjem je v rámci daňového priznania chápaný ako niečo iné Pridal: odvody dňa 27.11.2014 o 17:31

Neviem, ci sa to zmenilo, ale este minuly rom to bolo tak, ze odvody sa neplatia z toho, kde je dan strhavana zrazkou. Teda slovenske podielove fondy strahaju dan zrazkou, zahranicne nie. To bol inak celkom dobry dovod preco si kupit slovenske fondy a nie zahranicne... Pridal: Peter dňa 29.11.2014 o 11:42

Dobrý deň, ako sa k týmto indexom prosím Vás dostanem,respektíve k ekvivalentom ETF fondov. Konkrétne cez ktorého brokera, Ďakujem Pridal: Róbert dňa 24.11.2015 o 08:58

Akeho brokera na ETF pouzit pri pravidelnom investovani napr. 50 EUR mesacne?
Mam ucet v Patria a tam je poplatok 14,90 USD co mi pride velmi vela. Uvazujem o lacnejsom FIO.
Ake su vase skusenosti? Cez koho obchodujete ETF a akcie? Rozne poplatky, prevody na ucty porovnanie za a proti,... Pridal: Miro dňa 31.12.2016 o 10:15

Degiro, ostatnu robotu si sprav sam. Pridal: Erik dňa 04.01.2017 o 20:58
Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:9 Komentáre Galéria (14)

Súvisiace články

Dividendové akcie z indexu S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats

tuesday
11.11.2014
Akcie | robo.vesely

Akcie z nemeckého indexu DAX - ktoré z nich sú najatraktívnejšie?

monday
20.10.2014
Akcie | robo.vesely

Do ktorých sektorov z akciového indexu S&P 500 investovať?

monday
01.09.2014
Akcie | robo.vesely

Dividendové akcie - aristokrati z indexu S&P 500 obstáli aj cez krízu

friday
01.08.2014
Akcie | robo.vesely

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)