Investovanie do akcií z celého sveta cez globálne akciové indexy

21.11.2014  /  Robo Veselý
fondy-a-etf-ako-investovat

Globálne akciové indexy reprezentujú akciový trh na určitej časti sveta. Môžu zahŕňať akcie len z rozvinutých alebo rozvíjajúcich sa krajín, prípadne oboch. Taktiež môže zahŕňať spoločnosti s veľkou, stredne veľkou alebo malou trhovou kapitalizáciou, prípadne ich kombináciou. Zloženie globálnych indexov sa preto môže líšiť a je len na nás, čo si vyberieme.

 

Globálne indexy na ktoré sa pozrieme v tomto článku sú: MSCI World, S&P Global 1200, Global 100, MSCI Emerging Markets. Najprv si predstavíme každý z nich a na záver ich porovnáme podľa výkonnosti a geografického rozdelenia.

 

MSCI World Index

 

Jedná sa asi o najznámejší globálny akciový index, zahrňujúci 1615 spoločností z 23 vyspelých, teda rozvinutých krajín sveta. Spoločnosti zahrnuté v tomto indexe majú stredne veľkú až veľkú kapitalizáciu. Samotný index pokrýva približne 85% voľne obchodovateľnej trhovej kapitalizácie v každej krajine.

 

Zoznam krajín obsiahnutých v tomto indexe: Austrália, Rakúsko, Belgicko, Kanada, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Hong Kong, Írsko, Izrael, Taliansko, Japonsko, Holandsko, Nový Zéland, Nórsko, Portugalsko, Singapure, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, UK a USA.

 

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť, geografické rozloženie v indexe.

 

Váhy kontinentov v indexe MSCI World:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Najväčší podiel má v tomto indexe Severná Amerika, ktorú nasleduje Európa a Ázia.

Rozdelenie sektorov je znázornené v nasledujúcej tabuľke. Sektory sú usporiadené podľa váhy v indexe.

 

Váha sektorov v indexe MSCI World:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Výkonnosť indexu MSCI World

 

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť celkové výnosy zahrňujúce reinvestíciu dividend.

 

Výkonnosť indexu MSCI world (v %):

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Na tomto indexe sa mi páči, že kopíruje skoro všetky rozvinuté trhy a z každého ma vo svojom portfóliu minimálne 85%. Na druhej strane má z môjho pohľadu nevýhodu v tom, že keďže je to trhovo vážený, tak väčšie trhy majú väčšiu váhu v indexe. Napríklad Severná Amerika tvorí až 60% indexu, z toho USA(56,84%) a Kanada(3,87%), čo je veľký rozdiel.

 

Ďalšie informácie o indexe MSCI World si môžete pozrieť vo factsheet-e 

 

Príklad ETF kopírujúce tento index

 

Zaujímavý je pohľad na základné fundamentálne ukazovatele. Spoločnosť iShare, ktorá vytvorila toto ETF uvádza, že P/E ratio pri tomto ETF je 21,97 a P/B ratio je 3,91. Z tohto vyplýva, že rozvinuté trhy sú dosť nadhodnotené a hoci ešte index môže rásť, investor by si mal dávať čoraz väčší pozor na prípadnú korekciu.

 

S&P Global 1200

 

Index S&P Global 1200 vznikol 30. Septembra 1999 a pokrýva okolo 70% globálnej trhovej kapitalizácie, čiže menej ako predchádzajúci index. Je konštruovaný tak, že zahŕňa 7 významných indexov v rôznych regiónoch(krajinách). Sú to indexy z USA(S&P 500®), Európy (S&P Europe 350), Japonska (S&P TOPIX 150), Kanady(S&P/TSX 60), Austrálie(S&P/ASX All Australian 50), Ázie(S&P Asia 50) a Latinskej Ameriky(S&P Latin America 40). Spoločnosti zahrnuté v indexe teda majú malú, stredne veľkú aj veľkú trhovú kapitalizáciu.

 

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť geografické rozloženie v indexe.

 

Váhy kontinentov v indexe S&P Global 1200:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Tento index už zahŕňa spoločnosti aj z rozvíjajúcich sa krajín, avšak tie majú malý podiel na celom indexe.

 

V nasledujúcej tabuľke sú znázornené váhy sektorov.

 

Váha sektorov v indexe  S&P Global 1200:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Výkonnosť indexu S&P Global 1200

 

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť celkové výnosy zahrňujúce reinvestíciu dividend.

 

Výnosy indexu S&P Global 1200 (v %):

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Ďalšie informácie o tomto indexe si môžete pozrieť vo factsheet-e.

 

Príklad ETF kopírujúce tento index

 

Na tento index som nenašiel žiadne ETF-ko. Pravdepodobne je to preto, že index má v portfóliu 7 indexov a investor si ho vie veľmi ľahko vyskladať sám. Veľmi jednoducho je možné nakúpiť 7 samostatných ETF vyššie spomínaných indexov.

 

S&P Global 100

 

Index vznikol 7. Februára 2000. Obsahuje 100 najväčších spoločností z indexu S&P Global 1200, ktorý bol predstavený vyššie. Spoločnosti vybrané z týchto akciových indexov majú najväčšiu trhovú kapitalizáciu a ide o najväčšie medzinárodné spoločnosti tzv. blue chip companies.

 

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť geografické rozloženie v indexe.

 

Váhy kontinentov v indexe S&P Global 100:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

V porovnaní s Global 1200 je vidieť, že v tomto indexe má už Európa väčšiu váhu. Naopak Ázia a Austrália ešte menšiu.

 

V nasledujúcej tabuľke sú znázornené váhy sektorov.

 

Váha sektorov v indexe  S&P Global 100:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Výkonnosť indexu S&P Global 100

 

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť celkové výnosy zahrňujúce reinvestíciu dividend.

 

Výnosy indexu S&P Global 100 (v %):

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Ďalšie informácie o tomto indexe si môžete pozrieť vo factsheet-e

 

Príklad ETF kopírujúce tento index

 

MSCI Emerging Markets Index

 

Index MSCI Emerging Markets bol založený 1. Januára 2001. Zahŕňa 834 spoločností, ktoré sú vyberané len z rozvíjajúcich sa krajín, pričom v každej z nich pokrýva okolo 85% trhovej kapitalizácie. Je trhovo vážený index do ktorého sú vyberané spoločnosti so stredne veľkou až veľkou kapitalizáciou.

 

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť geografické rozloženie v indexe.

 

Váhy kontinentov v indexe MSCI Emerging Markets:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Narozdiel od predchádzajúcich indexov, tento investuje len na rozvíjajúcich sa trhoch.

 

V nasledujúcej tabuľke sú znázornené váhy sektorov.

 

Váha sektorov v indexe MSCI Emerging Markets:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť celkové výnosy zahrňujúce reinvestíciu dividend

 

Výnosy indexu MSCI Emerging Markets:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Ďalšie informácie o tomto indexe si môžete pozrieť vo factsheet-e.

 

Najväčšou výhodou tohto indexu je, že vo svojom portfóliu má z Európy len jednu krajinu a to Poľsko a z USA žiadnu. Preto sa hodí, ako doplnenie portfólia.

 

Príklad ETF kopírujúce tento index

 

Porovnanie indexov

 

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť celkové výnosy indexov(total return) za posledných 10 rokov a zároveň priemerný ročný výnos za toto obdobie. Ako benchmark je uvedený index S&P 500.

 

Výnosy indexov- porovnanie (v %):

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Môžete si všimnúť, že indexy MSCI World a S&P Global 1200 majú porovnateľné výsledky. Oba majú v portfóliu veľa akciových titulov a aj geografické rozloženie je veľmi podobné. Najväčšiu časť investícií majú v USA a Európe. Index S&P Global 100 obsahuje iba najväčšie spoločnosti z Global 1200 a tak je z nich najkonzervatívnejší a je to vidieť aj na jeho výsledkoch. Počas krízy zaznamenal o čosi menší prepad a priemerný výnos je taktiež menší.

 

Posledným spomenutým indexom bol MSCI Emerging Markets. Ten dosiahol v porovnaní so všetkými zvyšnými indexmi aj benchmarkom S&P 500 najvyššie zhodnotenie. Ukazuje, že rozvíjajúce sa trhy prinášajú vyššie zhodnotenie ako USA, alebo Európa. Zároveň sa počas krízy najviac prepadol, čiže je najrizikovejším indexom.

 

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť geografické rozloženie v indexoch.

 

Váhy jednotlivých kontinentov v jednotlivých indexoch:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

* Riadok Ostatné je uvedený z dôvodu, že spoločnosť MSCI asi nevedela zaradiť spoločnosti do krajín a krajinu do kontinentu

 

Ktoré ETF kúpiť?

 

Globálne akciové indexy, ktoré zahŕňajú rozvinuté ale aj rozvíjajúce sa trhy môžu byť stabilnou časťou portfólia. USA s Európou však budú tvoriť veľkú časť investície, z dôvodu váhy spoločností na základe trhovej kapitalizácie. Prinášajú však stabilné výnosy a k tomu primerané riziko.

 

Z analyzovaných indexov vyzerá najlepšie MSCI Emerging Markets. Osobne si myslím, že ak niekto investuje do európskych a amerických ETF, samostatných akcií atď., tak dokúpením takéhoto ETF-ka, ktoré bude investovať na rozvíjajúcich sa trhoch, môže pekne rozšíriť svoje portfólio. Rozvíjajúce krajiny ukazujú že z dlhodobého horizontu prekonávajú Ameriku alebo Európu.

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk